Voorpagina Algemeen, Politiek

PvdA excuseert zich niet voor discriminatie, ondanks rechterlijke uitspraak

Een grote campagne van de gemeente Rotterdam naar de bijstandsfraude onder Rotterdammers van Marokkaanse afkomst is onlangs door de rechtbank onwettig verklaard. Volgens de rechter is er sprake van discriminatie ofwel ‘verboden onderscheid naar nationaliteit, ras dan wel etniciteit’. Daarbij zijn volgens de rechter verklaringen ‘verkregen op een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat het gebruik hiervan onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht’. Het college maakt geen excuses, erkent geen fout, legt zich niet neer bij de gerechtelijke uitspraak en overweegt in hoger beroep te gaan.

In de raadsvergadering pleiten NIDA, SP, GroenLinks en Partij van de Dieren er vanmiddag voor dat de gemeente Rotterdam op zijn minst moet erkennen dat de discriminerende wijze van beleidsuitvoering fout is geweest en hier excuus voor moet maken. Coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA en ook oppositiepartij PvdA waren het hier niet mee eens en dus kon de motie niet rekenen op een meerderheid.

Volgens Leefbaar Rotterdam moet dit door de rechter veroordeelde beleid namelijk gewoon kunnen. ‘Bijvoorbeeld door volgend jaar de Turken op deze manier te discrimineren, het jaar daarop de Surinamers te discrimineren en het jaar daarop de Kaap Verdianen te discrimineren. Dan discrimineren we iedereen en dus eigenlijk niemand.’ Dit zijn de recht-toe-recht-aan redeneringen die we van Leefbaar Rotterdam gewend zijn.

Maar waarom waren PvdA en D66 dan tegen? Carlos Consalves hield namens de PvdA een onnavolgbaar betoog waarin hij het straatje probeerde schoon te vegen van de voormalig PvdA-wethouders, die dit beleid hebben bedacht en uitgevoerd. In de nietszeggende motie die de PvdA in dit verband indiende (gesteund door D66) zijn ze voor een hoger beroep en pleiten ze slechts voor een ‘evaluatie’, zonder dat er met één woord wordt gerept over discriminatie.

Natuurlijk zijn partijen als PvdA, D66 en CDA, net zoals een partij als Leefbaar Rotterdam, tegen discriminatie. Maar zodra het te dichtbij komt, omdat de verantwoordelijkheid ligt bij de eigen wethouders en partijgenoten, en er fouten zijn gemaakt die erkend moeten worden, sluiten zij hun mond en ogen. Daarom dus.

Als je echt iets tegen discriminatie wilt doen, kun je in Rotterdam beter op Leefbaar Rotterdam stemmen, dan op CDA, D66 of de PvdA. Waarom? Zodra het erop aan komt, doen deze partijen er niks tegen, ze (h)erkennen het niet eens, maar Leefbaar Rotterdam is nog het minst schijnheilig, dus dan weet je tenminste duidelijk waar je aan toe bent.

Eenieder die vanmiddag met enig politiek en kritisch bewustzijn de Rotterdamse raadsvergadering heeft gevolgd over de discriminerende aanpak van de gemeente Rotterdam, zou tot deze conclusie moeten komen.

Wat is er toch aan de hand?

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie