Voorpagina Algemeen

Pinksteren voor Dummies

Het is best triest, maar weinig mensen weten wat Pinksteren inhoudt. Bij moslims, waaronder ikzelf, is dat sowieso al het geval. Maar zelfs bij mensen van wie je zou verwachten dat het deel is van hun cultuur kon ik niet altjid even heldere antwoorden krijgen. En omdat Christendom, vrije dag, integratie en kennis over jouw buren toch wel belangrijke begrippen zijn, is het tijd dat het een en ander opgehelderd wordt.

Daarom een aantal vragen aan Gert-Jan Segers, directeur Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, omtrent Pinksteren.

Pinksteren? Was dat niet iets met Pasen?

Leuk dat je me dit vraagt! Het antwoord is nee. Op de zondag van Pasen vieren we het feest van Jezus’ opstanding. Het leven bleek sterker dan de dood. Tussen zijn opstanding en hemelvaart ontmoette Jezus zijn volgelingen verschillende keren en beloofde Hij hen dat Hij ze niet alleen achter zou laten. Op Pinksteren werd die belofte ingelost, de Heilige Geest kwam inderdaad als ‘vuur uit de hemel’ en zette de gelovigen in vuur en vlam. Die mensen geloofden allemaal al dat Jezus Christus de Zoon van God was, maar toch veranderde er veel. Bange mensen zoals Petrus werden dapper, egoïstische mensen deelden opeens geld en goed met de armen, twijfelaars zoals Thomas werden helemaal vol van God en trokken de wereld in. En minstens zo belangrijk, de kerk veranderde op één dag van een groep Joodse gelovigen in een wereldwijde gemeenschap.

Die gemeenschap is nu aan het krimpen in Nederland. Is dat ‘vuur uit de hemel’ aan het doven, zo langzamerhand?

InNederland is het een veenbrand geworden. Met hier en daar een uitslaande brand. Maar in de rest van de wereld is er iets anders gebeurd. Honderd jaar geleden was de kerk een voornamelijk blanke, Westerse aangelegenheid. Sindsdien is – om maar in de beeldspraak te blijven – het evangelie als een lopend vuurtje door de wereld gegaan en is de kerk grotendeels verkleurd. Inderdaad door ‘vuur uit de hemel’.

Wat houdt Pinksteren eigenlijk in voor een enthousiaste Christen?

Het houdt in dat we vieren dat God niet alleen in de hemel is, niet alleen met Jezus Christus naast ons staat, maar ook in ons is met zijn Geest. Over die Heilige Geest zingen we bijvoorbeeld dat ‘Hij grenzen doorbreekt die door mensen zijn gemaakt’. De Geest is niet tegen te houden door internetcensuur, religieuze politie, staatsveiligheidsdiensten, Hij stopt niet voor muren die scheiding maken tussen rassen, kerken, gelovigen. En de Geest kan mensen veranderen waarvan je dat niet voor mogelijk had gehouden. Apartheidsmannen vragen dan opeens vergeving, slavenhandelaren hebben het bijltje erbij neer gegooid, terroristen werden vredesactivisten, en je eigen gezapige geloof kan zomaar weer opgeschud worden. Door de Geest. Ja, daar word je als christen enthousiast van.

Begrijp me niet verkeerd, maar het klinkt allemaal zo zweverig..

You get it, when you get it :)

Wat heeft u de afgelopen dagen gedaan?

Op Pinksterzondag hebben we eerst bij vrienden gegeten en daarna hadden we een mooie, blije viering in onze kerk. Acht mensen beleden hun geloof. Ze vertelden dat ze als zoekers en twijfelaars God hadden gevonden, knielden neer en kregen de zegen en een tekst uit de bijbel mee. In een tijd waarin veel mensen denken zonder God te kunnen leven ontroerde me dat erg. De Geest waait dus zelfs in Nederland. En Tweede Pinksterdag ben ik met m’n dochters naar het zwembad gegaan. En dat had niet direct iets met de Geest te maken. Maar wel leuk.

Volgens mij zijn er weinigen die er op die manier bij stil staan en velen die Pinksteren als ‘weer een vrije dag’ zien. Is dat jammer?

Ja, dat zegt wat over Nederland. In de rest van de wereld groeit de kerk, maar in Europa heb ik vaak het gevoel dat we in een Avondland leven. Het feit dat de christelijke wortels van onze cultuur steeds verder doorgezaagd worden, maakt me treurig. Aan de andere kant zijn er veel migranten-christenen, die als een cadeau van God de kerk hier een nieuw gezicht geven. En ik geloof dat de Geest die door de wereld waait ook Nederland weer aan kan doen. Ik zie daar erg naar uit.

Moeten we deze vrije dag niet gewoon inruilen voor een andere religieuze hoogtijdag, zoals, ik noem maar wat geks, Offerfeest ofzo?

Met alle respect die ik heb voor moslims, zou ik dat niet zo’n goed idee vinden. We hebben hier een eeuwenlange traditie die onze cultuur gevormd heeft. Het zou van een soort culturele zelfhaat getuigen om nu opeens die christelijke feestdagen op te geven. Ik zou dat in ieder geval nooit voorstellen. De islam is een nog erg jonge nieuwkomer in onze cultuur. Ik zou zeggen, draai een tijdje mee en over honderd jaar praten we ‘es verder. Maar voor de goede orde, die feestdagen zijn niet de kern van mijn geloof. Ik ga voor het behoud van zo’n vrije dag niet de brandstapel op. Als het daar onverhoopt van moet komen, hoop ik dat het voor iets belangrijkers zal zijn :)

InshAllah :)