Voorpagina Algemeen, Jouw Dagelijkse Dosis, Jouw Dagelijkse Dosis 2014 / 1435

Aan wie geef jij armenbelasting? – Juz’ 10

Dit is deel 10 van Jouw Dagelijkse Dosis. Iedere dag in Ramadan schrijft een team van schrijvers een reflectie over de juz’ die praktisch de hele oemmah die dag leest. Alle lezers worden uitgenodigd hetzelfde te doen, en hun eigen reflectie op de juz’ van de dag in de reacties te plaatsen. Iedere dag kiest een jury de beste reflectie. De winnaar krijgt een exemplaar van De Levende Koran thuisgestuurd.

Ma shaa’ Allah, we zitten alweer op een derde van deze mooie gezegende maand en wat is het weer snel gegaan.  Het verrichten van goede daden is bij ons allen in shaa Allah toegenomen en de zondes zijn in shaa Allah verminderd. Tijdens deze maand maakt Allah het ons zo makkelijk om het goede te doen en het goede in onze levens te vermeerderen.  Niet alleen doet Hij dit door bijvoorbeeld de shayatien (duivels) vast te ketenen, ook vermeerdert Allah de beloning voor daden van aanbidding die Zijn dienaren verrichten.  Dit alles gebeurt natuurlijk om dat ene doel zoals in de Qur’an beschreven staat te verwezenlijken: de toename van volledig Godsbewustzijn (Taqwa) (zie 2:183).

Eén van de uitingen van dit bewustzijn is het feit dat de Moslim zich realiseert dat alles wat hem of haar gegeven wordt van Allah komt. Deze realisatie in combinatie met het op de juiste manier gebruiken van de zegeningen waar Allah ons mee heeft voorzien, leiden tot een spirituele groei op de weg naar Allah door het reinigen van de ziel. Zoals Allah zegt in de Qur’an: “Voorwaar degene die haar (de ziel) reinigt zal welslagen.” (Q91:9)

Eén van de manieren om deze groei in gang te zetten behoort tot de vijf zuilen van de Islam, namelijk het betalen van de zakaat, de armenbelasting. Het woord zakaat betekent zowel reiniging/loutering als groei.  Deze betekenissen moeten in de context van het betalen van de armenbelasting als complementair gezien worden.  Door het betalen ervan reinig je jouw ziel namelijk van gierigheid en hebzucht, waardoor je dichter bij jouw Heer komt, en het moedigt (economische) groei aan voor zowel de gever als de ontvanger ervan.

Iedere moslim is het er over eens dat het betalen van zakaat behoort tot de individuele verplichtingen van de moslim die volwassen, vrij, bij verstand en rijkdom bezit die qua waarde boven de ‘belastingvrije voet’ (nisaab) komt.

Kunnen we dan zomaar aan iedereen die we leuk vinden zakaat geven? Nee, Allah vertelt in deze tiende juzʾ welke acht categorieën mensen in aanmerking komen om zakaat te ontvangen. Allah zegt namelijk in soera At Taubah vers 60:

Voorwaar, de zakaat is slechts voor de armen en de behoeftigen en de werkenden (aan de inzameling ervan) en degenen wiens harten [naar de islam] neigen en voor (het vrijkopen van) de slaven, en de schuldenaren en om (uit te geven) op de Weg van Allah en voor de reiziger (zonder proviand), als een plicht tegenover Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.  (Q9:60)

Dit vers werd geopenbaard nadat een aantal hypocrieten bij de Profeet ﷺ klaagden over de verdeling van de giften. De Profeet ﷺ reageerde door te zeggen dat het Allah is die bepaalt hoe de aalmoezen verdeeld worden en niemand anders.

Allah begint deze aya (vers) met de armen, omdat deze het meest in nood zijn aan financiële steun van hun broeders en zusters. Daarna spreekt Allah over de behoeftige, degene die niet genoeg verdient om rond te komen. Ook personen die aangesteld zijn om de zakaat te innen, mogen een gedeelte ontvangen, omdat zij immers het werk verrichten van ontvangen (ophalen) en verdelen. Daarna komt de groep wiens harten verenigd moeten worden; bijvoorbeeld zij die net moslim geworden zijn om hun geloof te versterken of om mensen net dat laatste zetje te geven om moslim te worden.

Een mooi doel om je zakaat aan te spenderen is om slaven te helpen en als het even kan ze vrij te kopen. Hoewel dit voor de Nederlandse context niet opgaat, zijn er helaas nog genoeg landen waar mensen als slaaf worden gehouden. Mensen die buiten hun schuld om in de schulden komen te zitten, hebben recht op het ontvangen van de armenbelasting, net zoals mensen die door een zonde in de schulden gekomen zijn, maar hiervoor berouw hebben getoond.

Ook kan je de zakaat gebruiken om iemand  op de weg van Allah te helpen. De vroegere juristen interpreteerden dit vers zodanig dat je zakaat mag geven aan de mensen die strijden (jihad) maar geen beroepsmilitairen zijn. Latere juristen zijn van mening dat je ‘op de weg van Allah’ niet op die manier mag beknotten, maar zo breed moet maken als alles wat direct ten goede komt aan het helpen van de Islam en moslims. Als laatste heeft Allah het over de reiziger die hulp nodig heeft omdat deze geen geld, onderdak of voedsel tot zijn beschikking heeft waardoor zijn reis niet voortgezet kan worden.

Hoewel we iedereen sadaqa (een aalmoes) kunnen geven, heeft Allah voor deze acht groepen exclusief het recht op zakaat voorbehouden. Geef met een glimlach, help een ander, reinig jezelf en kom zo dichter bij Allah. Want: “Neem van hun bezittingen de zakaat, jij reinigt en zuivert hen daarmee.” (Q9:103)

Foto: IIOC Masjid Omar AlFarouk

Jouw Dagelijkse Dosis:

Jouw Dagelijkse Dosis 2014 / 1435:

Ronald Abu Noor Jannah was net twee maanden oud toen het Nederlands elftal haar tweede WK finale op rij verloor. In 2000 bekeerde hij zich als student tot de Islam. Hij studeerde lang en met veel plezier. Hij bestudeerde de Islam (met name sharia/fiqh) bij verschillende shuyukh in Australië, Egypte en Nederland, waar hij een liefde voor het boek van Allah ontwikkelde die vele malen groter en oprechter is dan zijn affaires met Facebook en Twitter. Naast deze lessen, waar hij letterlijk uren op de grond mocht zitten en thee moest maken, heeft Ronald ook zijn MA in Islamic Studies gehaald aan de Islamitische Universiteit Europa. Niet alleen mag Ronald in het dagelijks leven super papa (proberen te) zijn voor drie schatten van dochters maar doceert en leert hij ook nog eens. Ronald Abu Noor Jannah is een van de khatiebs (vrijdagprekers) bij Moskee At taqwa van EuroMoslim in Amsterdam Osdorp, waar de vrijdagpreken (als hij imam is) in het Nederlands zijn. Kom gerust eens langs in de moskee of op Twitter @abunoorjannah

Lees andere stukken van Ronald