Voorpagina Algemeen, Jouw Dagelijkse Dosis, Jouw Dagelijkse Dosis 2014 / 1435

Juz’ 11 – Hypocrisie in het leven

Dit is deel 11 van Jouw Dagelijkse Dosis. Iedere dag in Ramadan schrijft een team van schrijvers een reflectie over de juz’ die praktisch de hele oemmah die dag leest. Alle lezers worden uitgenodigd hetzelfde te doen, en hun eigen reflectie op de juz’ van de dag in de reacties te plaatsen. Iedere dag kiest een jury de beste reflectie. De winnaar krijgt een exemplaar van De Levende Koran thuisgestuurd.

Juz’ 11 start met het laatste gedeelte van soera al-Tawba, gaat over naar soera Yunus, en bevat nog de eerste vijf verzen van soera Hud.

Soera al-Tawba is een soera die de Jalal (Grootsheid) van Allah weerspiegelt. Vanwege de harde woorden die de Almachtige gebruikt, is het gangbaar om geen basmalah (de opdraging aan Allah waarmee iedere andere soera begint) te reciteren als de recitatie van deze soera begonnen wordt. De Basmalah bevat namelijk de woorden ‘in de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle’. Deze woorden staan haaks op de harde taal die in deze soera wordt geuit, voornamelijk jegens de hypocrieten.

Vers 108 van deze soera geeft ons inzicht in de waarde en functie van een moskee:

“… de moskee die (vanaf de eerste dag) is gefundeerd op taqwa (godsbewustzijn)….. daarin bevinden zich personen die ervan houden om (uiterlijk en innerlijk) rein te zijn. En Allah houdt van degenen die zich committeren aan reinheid”

In dit vers is de liefde van Allah gekoppeld aan het in stand houden van uiterlijke en innerlijke reinheid binnen moskeeën en dit te uiten in de vorm van een diep godsbewustzijn. Wat mij betreft, is het beoordelen van de wasruimten van een moskee een effectieve maat van de het beoordelen van (de hypocrisie van) het bestuur van die moskee!

In soera Yunus, vernoemd naar Profeet Jonas (as), worden verschillende voorgaande profeten en hun volkeren aangehaald en op die manier antwoord gegeven op de meest prangende vragen en kritiek op de Islam. Allah beschrijft in vers 12 een herkenbare casus:

“En als de mens onheil treft, dan roept hij Ons aan, liggend, zittend en staand. En als Wij eenmaal zijn onheil weghalen, dan loopt hij (Ons vergetend) weg, alsof hij Ons nooit had aangeroepen tijdens zijn problemen die hem overkwamen. Op deze manier worden de (foute) daden verduidelijkt van degenen die de grenzen hebben overschreden.”

Deze soera bevat voornamelijk antwoorden op een viertal punten waar de niet-moslims mee zaten in die tijd, en nog steeds mee te kampen hebben: (1) Eenheid van Allah, Zijn almacht en het feit dat Hij de Schepper is; (2) profeetschap: het feit dat een mens uitverkoren wordt en naar de mensheid wordt gezonden als gezant en afgevaardigde, die Zijn woorden overbrengt; (3) de Qur’an, zijnde het Woord van Allah, geopenbaard aan de mensheid als een leidraad van leven; (4) leven na de dood.

Soera Yunus geeft op verschillende manieren antwoord op elk van deze punten en pareert op een effectieve manier de kritiek van mensen. Dat doet Allah soms door in te spelen op het verstand. Maar Hij appelleert meer nog dan dat aan het hart en de emotie. Ter illustratie vers 38:

“Zeggen zij dat de Profeet (de Qur’an) zelf heeft verzonnen? Zegt u hen: ‘kom dan met een soortgelijke soera en roep (de hulp in van) iedereen die jullie bij elkaar kunnen halen, afgezien van Allah, als jullie werkelijk de waarheid spreken.’ ”

Tenslotte eindigt deze juz’ met vijf verzen van soera Hud, eveneens de 11e soera van de Qur’an. Het laatste gedeelte van het vijfde vers is een toepasselijke om mee af te sluiten:

“Voorzeker, Hij is goed op de hoogte van (de geheimen van) het hart.”

De Ramadan is een maand die uitnodigt om de relatie met je Schepper te verstevigen en te verankeren. De gedachte dat Hij alles weet wat in je omgaat, je plannen doorheeft, je ideeën weet, je trukendoos door en door kent, maakt het makkelijk om in ieder geval de hypocriete aspecten uit je leven te bannen! Moge Allah het ons makkelijk maken. Amien.

 Foto: Roald Sieberath

Jouw Dagelijkse Dosis:

Jouw Dagelijkse Dosis 2014 / 1435:

Hoofddocent Islamitische theologie aan het Minhaj Instituut en tevens docent bedrijfseconomie aan een hogeschool.

Lees andere stukken van