Voorpagina Politiek

Wilders doet Nederlandse rechtsstaat in de uitverkoop!

Wilders verkoopt de ziel van dit mooie land aan de duivel. Het is die duivel die ons wil laten geloven dat het Palestijns-Israëlisch conflict geen territoriaal conflict is, maar een ideologisch conflict. Het vrijgevochten Westen versus de islam. Dit is de harde, bijna racistische politieke lijn die de rechts-conservatieve broodheren van Wilders in de VS en Israël al jaren volgen. Het is ook het geluid dat Wilders steeds vaker in Nederland laat horen. De ‘nieuwe’ verzonnen benadering van het conflict door de pro-Israël lobby is intelligent gekozen en exact dezelfde die Wilders in de Nederlandse samenleving aan de onwetende burgers op straat probeert te brengen. Of zoals Wilders hen noemt: Henk en Ingrid. Toeval?


Dit land heeft een fatsoenlijke staatsman nodig die met intelligentie, geduld, respect en beleid de belangen van ALLE Nederlanders verdedigt.


In een recent uitgegeven interview met NU.nl praat Wilders opnieuw zijn broodheren naar de mond. Op de vraag hoe de islam moet worden aangepakt, antwoordt (en ik citeer) Wilders:

"We moeten het gevaar inzien en er tegen in verweer komen. Met het benoemen van onze leidende cultuur en stoppen met immigratie en het importeren van islamitische symboliek. Daarbij vind ik, en dat is misschien niet zo populair om te zeggen, dat we steun uit moeten spreken voor de staat Israël. Die voeren ons gevecht."

"Het Israëlisch-Arabisch conflict is geen territoriaal conflict, maar een ideologisch conflict. Er wordt niet gevochten tegen Israël, maar tegen het vrije westen en alles wat niet islamitisch is. Dat gevecht is ons gevecht. Als we doorgaan met het cultuurrelativistische denken, wat de grootste ziekte van Europa is, verliezen we de oorlog zonder dat er een wapen aan te pas is gekomen." (bron: NU.nl interview met Wilders: ‘Wij zijn niet xenofoob of racistisch’)


De bezettingspolitiek van Israël is helaas nog steeds van deze tijd maar niet sustainable voor de toekomst.


Publieke opinie over Israel

De publieke opinie in de wereld, vooral in Europa, ten aanzien van de politiek van de staat Israël is de afgelopen jaren sterk veranderd. Het is voor veel Europese burgers niet langer vanzelfsprekend meer om automatisch Israël te steunen en zijn ‘humane’ bezettingspolitiek tegen de Palestijnen. Israël ligt al een tijdje onder vuur in de media en vooral in Europa zoeken de PR-machines van de staat Israël naar nieuwe bondgenoten om de onrechtmatige bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël gelegitimeerd te krijgen.

De bezettingspolitiek van Israël is helaas nog steeds van deze tijd maar niet sustainable voor de toekomst. De bezetting van de Palestijnse gebieden kan alleen blijven bestaan door de kern en omvang van het conflict te transformeren en deze direct te relateren aan de (radicale) islam. Oftewel door een ‘nieuwe’ gemeenschappelijke vijand aan te wijzen. Laat ik u er nog even aan herinneren dat voor de aanslagen van 11 september de publieke opinie meer op de hand was van de Palestijnen. Na de aanslagen op het WTC en de Twin Towers is er in de Amerikaanse publieke opinie ruimte ontstaan waar de PR-machines van Israël lang op hebben gewacht. De publieke opinie sloeg helemaal om na 9/11 in het grote voordeel van Israël. De Palestijnse bevolking die overwegend moslim is, was de steun en sympathie van het Westen bijna volledig kwijt.

Anti-Islam troefkaart

Het is dus allesbehalve toeval dat Israël de anti-islam troefkaart (uit)speelt en er duidelijk garen bij spint als figuren als Wilders de anti-islam sentimenten in het Westen verder aanwakkeren. Geert Wilders is zo’n bondgenoot van Israël in het hart van de Nederlandse politiek. Maar wie de politiek van de staat Israël heeft bestudeerd, weet dat het land zich systematisch schuldig maakt aan het schenden van het Internationale Humanitaire Recht. Het is zacht uitgedrukt niet goed voor het imago van (o.a.) de Nederlandse rechtsstaat om de repressie- en bezettingspolitiek van Israël te blijven steunen tegen de juridische achtergrond van de vele tientallen door Israël geschonden internationale wetten, verdragen en VN-resoluties (waaronder VN-resolutie 242 aangenomen op 22 november 1967). Israël deinst er ook niet voor terug om een internationaal hulpkonvooi met humanitaire goederen aan te vallen dat zich in de internationale wateren bevindt.

De PR-machines van de staat Israël zijn zich terdege bewust van deze ontwikkeling in Europa en weten dat Israël niet langer automatisch op sympathie hoeft te rekenen vanwege het joodse oorlogsverleden. Daarbij komt dat de Europese burger mondig is en zich steeds beter laat informeren over het Midden-Oosten conflict. De komst van het internet heeft hier ook zeker aan bijgedragen. Europese burgers hechten veel waarde aan de naleving van het internationale recht en de mensenrechten en weten dat Israël zich keer op keer heeft onttrokken aan de internationale rechtsorde. Dit is het land dan ook niet in dank afgenomen. Europese politici zijn in die zin nog steeds loyaal aan Israël vergeleken met een steeds groter wordende groep kritische Europese burgers. De houding en het gedrag van Wilders naar Israël toe kan zelfs in morele zin worden gezien als hoogverraad.

Wie dient Wilders?

Hoe bestaat het dan zou je zeggen, dat een Nederlandse parlementariër en beoogd premier van dit land zijn openlijke steun uitspreekt aan de staat Israël en zegt dit gevecht dat Israël voert te steunen. In wiens belang vraagt Wilders nu de inwoners van Nederland het geënsceneerde gevecht van een land te steunen, dat regelmatig zelf in strijd handelt met de principes van de vrije Westerse wereld? Wie de Nederlandse democratie en rechtstaat hoog in het vaandel heeft staan, bedenkt zich twee keer om Israël automatisch en kritiekloos te blijven steunen. Hoe bizar is het eigenlijk om je stem toe te vertrouwen aan een man als Wilders, de man van de Partij voor de Vrijheid, die heel selectief omgaat met o.a. de door de Israëlische regering ontnomen vrijheid van de Palestijnse bevolking en Arabieren met de Israëlische nationaliteit?

Wie nog immer in de veronderstelling is dat alleen Gidi Markuszower (was de nummer vijf van de kieslijst van de PVV) mogelijk een “risico voor de integriteit” van Nederland is zoals de AIVD in een vertrouwelijke brief heeft gemeld aan Wilders, vergist zich lelijk. Gidi zou hebben samengewerkt en is mogelijk loyaal geweest aan een buitenlandse mogendheid c.q. inlichtingendienst. Maar wie al enige tijd beschikt over de kennis en wetenschap dat Wilders al jaren de deur plat loopt van de Israëlische ambassade in Den Haag en vrienden heeft binnen de Israëlische geheime dienst de Mossad, zou grote vraagtekens plaatsen bij de dubbele loyaliteit van Wilders aan ‘zijn’ Nederland.

De belangrijkste vraag die Nederlanders zich op 9 juni op weg naar de stembus moeten stellen, is of Wilders de politieke en economische belangen van Nederland verdedigt. En of deze dezelfde zijn als die van zijn vrienden in de VS en Israël. Mijn antwoord is duidelijk een NEE! Wilders heeft de Nederlandse rechtsstaat in de uitverkoop gedaan door het Palestijns-Israëlische conflict bewust een andere oorzaak en gedaante te geven. En door het beleid van een land te verdedigen dat zelf weinig op heeft met de door Wilders zo geprezen vrijheid en democratie. Wilders verloochent niet alleen zijn eigen principes maar ook die van dit land. Dit is ook waar Wilders de Nederlandse rechtsstaat in de uitverkoop doet. Zijn partij de PVV die ‘loyaal’ is aan het Nederlandse volk wordt gefinancierd met geld van buitenlandse mogendheden. Wie dat zijn, mogen we niet weten van Wilders. Met een zeer rechts figuur als Wilders heeft dit land geen moslimextremisten nodig om dit land naar de Filistijnen te helpen. De Filistijnen werden namelijk gezien als de grootste vijand van het volk Israël.

Dit land heeft een fatsoenlijke staatsman nodig die met intelligentie, geduld, respect en beleid de belangen van ALLE Nederlanders verdedigt. Een die moslims ziet als gelijkwaardige burgers en niet, zoals Israël decennia de Palestijnen behandelt, als tweederangs burgers. In dit land leven ongeveer 17 miljoen mensen, 2 miljoen van hen hebben een niet-Westerse origine (bron: http://www.forum.nl/pdf/factbook-islam-nl.pdf). Hoe kan een land zo geïndoctrineerd en verlamd zijn door angst, dat moslims worden gezien als een groot gevaar voor de Nederlandse samenleving. De vermeende islamisering van Nederland, dames en heren, komt rechtstreeks uit de koker van Wilders zijn racistische vrienden en dubieuze geldschieters.

Statistisch en demografisch gezien (zie statistieken van het CBS over de aanwezigheid en geboortecijfers van moslims in Nederland) kan er geen sprake zijn van de zogenaamde islamisering van Nederland. Laat staan dat Nederland wordt overspoeld door een tsunami van moslims. Het grote gevaar voor de Nederlandse samenleving is juist de houding van Wilders en Co die niet bevorderlijk is voor de openbare veiligheid en voor de rust en harmonie van de Nederlandse samenleving. Daarnaast, wordt het bereiken van vrede in het Midden-Oosten nagenoeg onmogelijk gemaakt. Daar blijft het helaas niet bij. De massa-immigratie waar Wilders graag over spreekt, bestaat voor het grootste gedeelte uit mensen uit Europa en Nederlanders die eerder zijn geëmigreerd en nu terugkeren naar die Heimat.

De ideologie van Wilders ten aanzien van de islam en moslims is niet alleen schadelijk voor de internationale positie van het Nederlandse bedrijfsleven dat wereldwijd opereert, maar zal ook alle inspanningen die de afgelopen jaren zijn gedaan in het kader van de internationale strijd tegen het terrorisme en bestrijding van het moslimextremisme om zeep helpen. Alle feiten bij elkaar opgesomd, is het nog maar de vraag of Wilders loyaal is aan Nederland en of hij niet probeert de politieke agenda van een buitenlandse mogendheid te realiseren.


Ik ga ook stemmen, maar waarom zou ik mijn stem toevertrouwen aan een man die met zijn agenda bijdraagt aan de uitverkoop van Nederland


Stemmen

Stemmen is een groot recht! Ik ga ook stemmen, maar waarom zou ik mijn stem toevertrouwen aan een man die met zijn agenda bijdraagt aan de uitverkoop van Nederland en wiens politieke agenda de economische belangen van Nederland grote schade zal toebrengen? Niet de ratio maar angst is de grote drijfveer achter dit scenario dat in leven wordt gehouden met dollars uit de geldkraan van buitenlandse mogendheden om de Nederlandse bevolking zoveel mogelijk angst in te boezemen en overtuigen van de vermeende islamisering van Nederland. Met slechts uiteindelijk een doel: de publieke opinie massaal op de hand krijgen van Israël, zodat het land vrijspel krijgt in het Midden-Oosten en vooral anderen de schuld kan blijven geven van zijn eigen misdragingen.

Zoals dus laatst de aanval op het internationale hulpkonvooi dat op weg was naar de Gazastrook. Dit alles onder het mom van verdediging van de principes van de vrije Westerse wereld.

Mijn liefde voor dit land is groter dan die van Geert Wilders. Ik ben verwikkeld in een polemische strijd met populisten, die zogenaamd het beste voor hebben met dit land. Ik ben Ata, beetje burgerlijk ongehoorzaam en al heel wat lentes jong. Mijn naam is seculier, mijn pen messcherp en voel me gelukkig nog altijd thuis in dit land. Ook ik blijf hier!

Lees andere stukken van Ata