Voorpagina Algemeen

Israëlische aanval kent noch schaamte noch vrees!

De doelbewuste rancuneuze militaire aanval van Israël tegen het internationale hulpkonvooi, dat met zes schepen op weg was naar de noodlijdende Palestijnse bevolking in de Gazastrook, is op geen enkele manier te rechtvaardigen. Israel het land dat nog altijd schaamteloos pretendeert de enige rechtsstaat in het hart van de Arabische wereld te zijn, wil zijn Turkse bondgenoot straffen voor het nucleaire akkoord dat onlangs met Iran is bereikt en de toegenomen politieke spanningen met dat land.

Wie dit grote onrecht verdedigt zoals Wilders, de goddelijke interpretaties van de SGP en de islam-bashers op Elsevier.nl, die de Israëlische agressie op voorhand goedpraten, hebben duidelijk niet begrepen waar het internationale humanitaire recht voor staat en ontbeert het kennelijk aan innerlijke beschaving. Bovendien zijn er twee belangrijke aspecten die we niet uit het oog mogen verliezen. Het schip bevond zich ten tijde van de aanval in internationale wateren. De militaire interventie van Israël zoals die heeft plaatsgevonden op het Turkse schip en de schermutselingen die daarop volgden, komen volledig voor rekening van Israel.

Het konvooi dat onderweg was van Cyprus naar de Gazastrook was geen wapentransport noch provocatie, maar een vreedzaam protest van verschillende vredelievende burgers uit verschillende landen met verschillende nationaliteiten. De Somalische piraten die tot hun tanden waren bewapend met automatische geweren en raketwerpers zijn beter behandeld door de Nederlandse marine dan deze ongewapende en vredelievende burgers. Burgers die met de meest vreedzame bedoelingen en een dosis goede moed zijn afgereisd naar Gaza om de Palestijnse bevolking een hart onder de riem te steken.

Helaas is dit nodig zolang de slappe houding van laffe politici, zoals een Verhagen, de misdaden van Israël niet durven te veroordelen. Het is schandalig dat de agressor, in casu Israel, de publieke opinie om begrip vraagt om medelijden te hebben met getrainde commando’s waarop zou zijn ingehakt met stokken en staven. Deze commando’s hebben notabene met hun gedrag (het schip enteren) geprovoceerd en aanleiding gegeven voor escalatie.

Israël is er verantwoordelijk voor dat er veel burgerslachtoffers zijn gevallen. Op voorhand was te voorspellen dat de pro-Palestijnse activisten die geloven in de rechtvaardige Palestijnse zaak in een emotioneel beladen conflict als deze, de commando’s van een illegale bezettingsmacht, niet zouden onthalen met versgeplukte bloemen. Wat doet Israël?

Israël kan derhalve volledig verantwoordelijk worden gehouden voor de aanval op het internationale hulpkonvooi, dat naast humanitaire goederen ook overlevenden van de Holocaust, journalisten, kunstenaars. politici, schrijvers en vele andere mensen vervoerde, die de moed hebben getoond om de onderdrukte Palestijnse bevolking moreel en materieel te hulp te schieten. Israëlische politici hebben geen greintje humaniteit als het gaat om steun in wat voor vorm dan ook aan de onderdrukte Palestijnse bevolking en hebben lak aan het internationale recht, vrede en internationale hulpkonvooien. Dit incident is daar het overduidelijke bewijs van.

En ik waarschuw. Als de internationale (politieke) gemeenschap blijft zwijgen, zal Israël verworden tot het zevenkoppige monster dat het Westen zelf heeft gecreëerd in het Midden-Oosten uit schuldgevoelens en medelijden. Het was een grove fout van het Westen om de oorspronkelijke bewoners van de bezette Palestijnse gebieden van hun geboortegrond te laten verjagen door Israel om plaats te laten maken voor importjoden uit Rusland, Europa en de Verenigde Staten. Het legitieme verzet van de onderdrukte Palestijnse bevolking kan nimmer worden bestempeld als terrorisme, maar de agressie van de Israëlische bezetter kan wel degelijk worden gezien als staatsterreur.

Mijn liefde voor dit land is groter dan die van Geert Wilders. Ik ben verwikkeld in een polemische strijd met populisten, die zogenaamd het beste voor hebben met dit land. Ik ben Ata, beetje burgerlijk ongehoorzaam en al heel wat lentes jong. Mijn naam is seculier, mijn pen messcherp en voel me gelukkig nog altijd thuis in dit land. Ook ik blijf hier!

Lees andere stukken van Ata