Voorpagina Algemeen

De Dageraad van Intelligentie

Laatst hoorde ik iemand tegen mij zeggen: “Je ziet ze gewoon niet. Waar zijn al die intelligente, succesvolle Turken? Misschien zijn ze er wel niet.” Ik wist niet hoe ik daarop moest reageren. Zo’n opmerking getuigt van arrogantie, onwetendheid en eigenlijk ook onverdraagzaamheid. Het betekent eigenlijk dat als je niet intelligent en/of succesvol bent, je eigenlijk niet bestaat. Blijkbaar besta je ook niet als je wel intelligent en succesvol bent, maar tot een bepaalde bevolkingsgroep hoort. En voor Turken kun je allerlei andere woorden gebruiken, katholiek, Marokkaan, boeddhist, noem maar op.

Ooit las ik het boek ‘Invisible Man’ van Ralph Ellison. Hoewel ik me niet alle details meer voor de geest kan halen, weet ik me te herinneren dat het boek me intrigeerde. De hoofdpersoon is een Africo-American maar voelt zich onzichtbaar door de manier waarop mensen hem behandelen. Ik kan me voorstellen dat een heleboel mensen zich onzichtbaar voelen en niet lijken te bestaan voor de meerderheid die de norm bepaalt. Zonde. En we zouden beter moeten weten. Hoe kan het dat we qua technologie zover gevorderd zijn maar dat we als mensen onze onverdraagzaamheid niet achter ons hebben kunnen laten?

Ik heb het volgende essay over onverdraagzaamheid van Napoleon Hill, een van de eerste en meest succesvolle schrijvers over persoonlijk succes en positief denken, gevonden:

“Wanneer de dageraad van de Intelligentie aan de oostelijke horizon van de menselijke vooruitgang gloort en Onwetendheid en Achterdocht hun laatste afdrukken op de stranden van de tijd hebben achtergelaten, zal in het laatste hoofdstuk van het boek over de misdaden van de mens opgetekend worden, dat zijn meest smartelijke zonde de zonde van onverdraagzaamheid was.

De bitterste onverdraagzaamheid groeit vanuit religieuze, racistische en economische vooroordelen en verschillen van mening. Hoe lang nog, o God, voordat wij arme stervelingen de dwaasheid zullen inzien van het proberen elkaar te vernietigen, omdat we verschillende geloofsovertuigingen en raciale achtergronden hebben?
De ons toegewezen tijd op deze aarde is slechts een vluchtig moment. Net als een kaars worden we aangestoken, schijnen we een tijdje en doven we uit.

Waarom kunnen we niet leren om zo in dit korte aardse bezoek te leven, dat, wanneer de Karavaan des Doods aankomt en aankondigt dat dit bezoek ten einde is, we klaar zullen zijn om onze tenten op te vouwen en rustig, zonder vrees en trillen het grote onbekende tegemoet te gaan?

Ik hoop dat ik geen Joden of niet-Joden, katholieken, protestanten, Duitsers, Engelsen of Fransen tegenkom wanneer ik ben overgestoken. Ik hoop dat ik daar alleen maar Mensenzielen zal tegenkomen, allemaal Broeders en Zusters, niet gemerkt door ras, geloof of kleur, want ik wil klaar zijn met onverdraagzaamheid, zodat ik in eeuwigheid in vrede kan rusten. “

In het denken en de filosofie van Napoleon Hill krijgen negatieve emoties of het negatieve geen aandacht en daar zouden we een voorbeeld aan moeten nemen. Ik ben benieuwd wanneer de dageraad van de intelligentie gloort.