Voorpagina Palestina

Jihad in de naam van Israël

Maak kennis met Katie. Ze komt uit Nederland en ze koos ervoor om de Israëlische marine te dienen in plaats van in haar land te blijven.

Zal de overheid haar en de overige honderden Nederlandse jongeren in Israëlische militaire dienst, als jihadstrijders bestempelen, de naam die aan de honderd Nederlanders werd gegeven die naar Syrië zijn vertrokken? Katie, een Israëlisch-Nederlandse staatsburger, is per slot van rekening een ‘jihadist’ in bezet Palestina.

Israëls genocidecampagne in de Gazastrook gaat nu zijn tweede week in. Het dodental is gestegen tot boven de 600, met duizenden gewonden en vluchtelingen. Daarnaast gaan de willekeurige arrestaties, verwoesting van gezinswoningen en een apartheidsbeleid ten opzichte van Palestijnen, zowel op de Westbank als binnen de Israëlische staat door. Deze oorlogsmisdaden worden rechtstreeks gesteund door de Europese en Amerikaanse rekruten die het hele jaar door op de Ben Gurion luchthaven landen.

De notie dat Europeanen en Amerikanen in het Israëlische leger dienen is niet nieuw.

Voor de creatie van de Israëlische staat werden duizenden Westerse vrijwilligers door de zionistische beweging gerekruteerd – in een operatie genaamd Mahal waarbij buitenlandse vrijwilligers deelnamen aan de zionistische militaire operaties in Palestina tijdens het Britse Mandaat.

In de oorlog van 1948 voerden niet minder dan 4000 WWII-oorlogsveteranen uit de V.S., Canada en Europa, militaire operaties uit tegen Palestijnen en dienden zij het zionistische project met hun expertise in oorlogsvoering, artillerie, en middels gevechten op het water en in de lucht.

Meer dan vechten
Binnen de historische context van westerse steun aan het zionistische project, was het niet zozeer het aantal Mahal-strijders dat belangrijk was. De rol van buitenlandse ronselaars moet vooral in het licht van de politieke en demografische transformatie van Palestina worden bezien.

De Israëlische premier, wijlen Yitzhak Rabin, wijdde de succesvolle uitkomst van de oorlog aan de buitenlandse strijders: “Zij kwamen naar ons wanneer wij hen het meeste nodig hadden, tijdens die harde en onzekere dagen van onze onafhankelijkheidsoorlog van 1948.”

Middels het steunen en ontwikkelen van Israëls militaire macht, hebben westerse ronselaars bewust bijgedragen aan de etnische zuivering van Palestijnse steden: de onteigening, ontvolking en slachting van Palestijnse gemeenschappen.

Maar de Mahal-rekrutering eindigde niet met de creatie van de Israëlische staat. Ze gaat verder tot op de dag van vandaag.

Duizenden vrijwilligers, uit meer dan 40 landen, stromen Israël binnen om het Israëlische militaire apparaat te dienen in meerdere gevechtseenheden. Het online Mahalrekruteringsprogramma doelt ogenschijnlijk op het “verdedigen” van Israël en het versterken van de binding van deze vrijwilligers met het leger. Niet-Israëlische burgers van joodse afkomst kunnen voor een 18-maandelijkse dienstplicht toetreden tot posities van gewapende eenheden en kunnen in dezelfde gevechtseenheden aan het front deelnemen als Israëlische staatsburgers, ook in bezet Palestina.

Steungroepen
Ongeveer 100 Britse burgers zijn momenteel in dienst van het Israëlische leger. Het is een aanzienlijk aantal. Britse moeders hebben zelfs steungroepen om ervaringen uit te wisselen wanneer zij kinderen hebben die in Israëlische dienst zijn.

In 2009 vroeg Baron Ahmed of Rotherham aan het Britse Hogerhuis, de hoogste parlementaire kamer van het Verenigd Koninkrijk, of er Britse burgers in dienst waren van het Israëlische leger of diens reserves.

Lord Malloch-Brown, Minister van Buitenlandse Zaken, antwoordde: “Uitgezonderd persberichten, heeft de Britse overheid geen informatie over wie de Israëlische overheid heeft opgeroepen om de Israëlische Verdedigingsmachten of de Israëlische Verdedigingsreserves te dienen, ook niet over burgers met een dubbele nationaliteit. Enkel de Israëlische overheid zou deze informatie kunnen hebben. Eenieder die het vierde protocol van de Conventie van Genève schendt, verdient op de een of andere manier voor het gerecht te komen.” Tot zover het overzicht van de Britse veiligheidsdiensten.

In april 2014 schetste een Brits parlementair rapport in 246 pagina’s de benadering van terrorismebestrijding ten opzichte van Britse moslims die in Syrië, Somalië en Afghanistan strijden. Op geen enkel punt werd er aandacht besteed aan de dreiging van geïndoctrineerde Britse burgers die terugkeren na hun dienst in het Israëlische leger. Noch werd er benoemd, dat het dienen van een bezettende macht, een overtreding is tegen de ‘Foreign Enlistment Act 1870’, dat Britse burgers strafbaar acht wanneer deze gewapende machten van een ander land dienen.

Rekrutering
Het Mahal-netwerk strekt zich uit over de hele wereld. Max Steinberg en Sean Carmeli waren twee Amerikaanse burgers in het Israëlitische leger. Zij namen deel aan Israëls grondoffensief in de Gazastrook, dat resulteerde in de dood van minstens 70 Palestijnse burgers in Shujayea toen deze onder vuur kwamen. Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken kondigde hun dood aan op 20 juli. En toch gaat de rekrutering verder.

In mei 2014 informeerde de Israëlische ambassade in Parijs de lokale joodse gemeenschap over de komst van een militaire vertegenwoordiger die een lezing zou geven over het rekruteringsbeleid, “gevolgd door een vraag- en antwoordsessie.”

In november 2013 verklaarde een Oekraïense burger, die zes jaar in het Israëlische leger had gediend, op nonchalante wijze, in een Oekraïense televisieshow, dat ze zes Palestijnse kinderen had gedood – met volledige immuniteit van het Europese en Oekraïense recht, omdat Israëlisch recht niet van toepassing is wanneer Palestijnse kinderen worden gedood.

Ongeveer 5000 joden dragen de titel “Lone Soldier” – gegeven aan buitenlandse vrijwilligers, nieuwe migranten of weeskinderen die in het Israëlische leger hebben gediend. Lone Soldiers genieten speciale rechten en voordelen zoals financiële bijstand, hulp met een woning en tijd om familie in het buitenland te bezoeken.

In mei 2014 werd het Tel Aviv Lone Soldier Centrum geopend, waar Lone Soldiers samen kunnen ontspannen en tot rust kunnen komen, dankzij fondsen van een Nederlandse NGO genaamd Israël Actie, geaffilieerd met de Amsterdamse tak Sar-El. Sar-El zijn vrijwillige burgergroepen die niet-militair werk doen voor het Israëlische leger. Joden, niet-joden en niet-Israëli’s kunnen vanaf 16 jaar vrijwillig hun tijd, geld en inspanningen aanwenden in het legeruniform van het Israëlische leger en dit zo versterken.

Sar-El is aanwezig in meer dan 30 landen en er treden jaarlijks honderden vrijwilligers toe.

Israël past regelrecht bedrog toe tijdens de wereldwijde rekrutering van jonge joden aan de hand van tientallen programma’s. ‘Israel Experience’ is een zionistisch project met als doel de creatie van nieuwe bondgenoten voor Israël. Het richt zich op westerse jongeren vanaf 13 jaar en rekruteert hen voor, wat op het eerste gezicht lijkt op een programma van amusement en plezier. Maar deze kinderen eindigen in een simulatie waarbij ze één tot zes weken blootgesteld worden aan wapens en het nadoen van militaire manoeuvres. Zij krijgen eveneens ‘educatieve’ lessen over het zionisme en Israëls leger.

Entertainment doet zijdelings ook mee. Deze geïndoctrineerde kinderen worden dan teruggestuurd naar hun ouders en hun land als voorvechters van een gerechtvaardigde bezetting, van apartheid en van de verdediging van Israël ten koste van alles. Israëls rekruteringsprogramma’s hebben verschillende dimensies maar één en hetzelfde doel: de versterking van het Israëlische leger en van de netwerken van hersenloze staatssupporters.

Katie en haar wapenvriendinnen

Medeplichtig aan oorlogsmisdaden
De machtsdynamiek van Europese landen is een spel van continue dubbelzinnigheid. Westerse geheime diensten knijpen een oogje dicht wanneer hun burgers beslissen om het Israëlische legeruniform te dragen, om Palestijnse landen te bezetten, zich Palestijnse grondstoffen toe te eigenen en om oorlogsmisdaden tegen het internationaal recht te plegen.

Blijkbaar is het hebben van joodse wortels in de ogen van Israël en haar westerse bondgenoten, voldoende rechtvaardiging voor het verdedigen van de illegale bezetting van gebieden – hoewel het onaanvaardbaar lijkt wanneer Palestijnen zich verzetten tegen de illegale uitbreiding van Israëlische nederzettingen en de diefstal van land en waterbronnen. In het recente offensief in Gaza hebben de Israëlische troepen minachting getoond voor mensenlevens en hebben zij de wetgeving aangaande gewapende conflicten geschonden, terwijl zij burgers aanvallen en burgerwoningen en -instellingen tot doelwit maken.

De Israëlische bezetting kent vele gezichten, sommigen bekender dan anderen. Een ondoorzichtige vorm van betrokkenheid is de indirecte versterking van het Israëlische leger door Europese en Amerikaanse soldaten.

Indien Europese leiders serieus willen voorkomen dat internationale strijders hun grenzen oversteken, of naar huis terugkeren, vol wrok en getraind in de gewapende strijd; dan moeten ze net zoveel aandacht besteden aan die andere Europese strijders die deelnemen aan gewapende conflicten in het Midden-Oosten. Europese regeringen hebben een morele plicht tegenover de Palestijnen. Zij moeten de stroom stoppen van Europese moordenaars, die bewust betrokken zijn bij misdaden tegen de mensheid.

Israël heeft de Gazastrook veranderd in een experimenteel laboratorium voor haar hoogtechnologische wapenindustrie en chemische wapens. Het is de plicht van de internationale gemeenschap om Israël sancties op te leggen en om – gezien de Israëlische mensenrechtenschendingen – een militair embargo af te dwingen.

Dit artikel verscheen eerder op Al Jazeera.

Foto: Al Jazeera
Vertaling: Warda & Noureddinus

Hanine Hassan is een Phd-kandidaat aan Columbia University, waar zij de effecten onderzoekt van langdurige vernedering als middel van Israëlische onderdrukking in de bezette Palestijnse gebieden.

Lees andere stukken van Hanine