Voorpagina Ingezonden, Politiek

Het gedogen van anti-islaamwaanzin

Ingezonden door Cornelissen

Het CDA zorgt ervoor dat de PVV de komende vier jaar een speciaal gedoogpodium in het politieke machtscentrum van ons land krijgt. Via het agree to disagree principe maakt de PVV dankbaar gebruik om vanaf dit podium haar stigmatiserende ideeën vrijuit te blijven verkondigen. Aan wat voor ideeën moeten we dan ook alweer denken? Soms lijkt het allemaal even weg te zakken, dus om het geheugen wat op te frissen volgt hier een (vergezocht?) idee achter de gedoogbare mogelijkheden van het PVV-verkiezingsprogramma.

Onze superieure cultuur is in gevaar. Overal waar we kijken worden mensen geïslamiseerd. We moeten deze achterlijke cultuur een halt toe roepen. Er moet een plan komen. Een masterplan. In dit plan zetten we uiteen, hoe we de islam stapsgewijs kunnen bestrijden.

Als eerste zorgen we ervoor dat onze overheid de etniciteit van alle burgers registreert. Vervolgens kunnen we zelf de mensen registreren die afkomstig zijn uit islamitische landen. En hun in Nederland geboren kinderen. En de kinderen van hun kinderen. Verder zetten we 10.000 extra agenten in en sturen we zoveel mogelijk agenten de straat op. We verbieden de Koran en we sturen onze agenten langs de deuren van de geregistreerde moslims. De agenten doorzoeken de woningen van moslims op zoek naar de verboden Koran. Geen moslim zal nog over zo’n duivelse Koran mogen beschikken.

Hierna zetten we onze agenten in tegen hun scholen. We zetten de leraren op straat. En we sturen alle (moslim)kinderen naar huis. Op de schooldeuren worden loodzware gietijzeren kettingen gehangen. Bij de ingang plaatsen we een groot bord met de tekst: ‘ISLAMITISCHE SCHOOL VERBODEN!’. We zorgen ervoor dat er in ons land geen enkele school meer is waar het islamitische gedachtegoed nog verspreid kan worden.

Moslims die zich vervolgens proberen te verzetten door zich te beroepen op gelijke rechten moeten monddood worden gemaakt. Hiervoor sluiten we de Commissie Gelijke Behandeling. Alle Nederlanders zullen horen dat de islam een ideologie is. Geen religie zoals het Christendom of het Jodendom. Nee, slechts een politieke, achterlijke, fascistische, totalitaire, intolerante, imperialistische, gewelddadige, zieke en verwerpelijke ideologie. Een ideologie zonder voorrechten van een godsdienst. Aanhangers van deze ideologie mogen dan ook geen enkel gebedshuis meer
bouwen. We zetten undercoveragenten in om in de reeds actieve moskeeën hun oren te spitsen. En als we in de moskee ook maar iets over geweld horen, metselen we zelf de moskee dicht.

De islam moet steeds minder zichtbaar worden in onze samenleving. Het is daarom van groot belang dat we geen enkele subsidie meer geven aan elke vorm van islamitische media. Ook moeten we hoofddoekjes verbieden in onze  overheidsgebouwen. Er zal geen hoofddoek meer te zien zijn in het onderwijs, in de zorg of op het gemeentehuis. Het verbod moet worden vastgelegd in de wet. Onze agenten kunnen overtredende moslima’s openlijk hun hoofddoek afnemen, een boete opleggen en meteen controleren of ze aan hun verplichting tot het betalen van een kopvoddentaks hebben voldaan.

Als er hierna nog moslims zijn die zich proberen te verzetten tegen onze maatregelen met demonstraties of opstanden, dan spreken we over ordeverstoringen en zullen we hen maatschappelijk neerzetten als relschoppers. Er zal eerst een waarschuwingsschot klinken, waarna onze agenten al snel gericht zullen schieten op de relschoppers. Vol op die knieschijven!

O ja, en tot slot maken we iedereen wijs dat we niets tegen moslims hebben, mits ze zich aan onze regels houden. Onze nieuwe regels welteverstaan.

De meeste CDA-leden zouden van schrik van hun stoel zijn gevallen als de PVV het op een dergelijke zieke manier op de christenen en het christendom zou hebben gemunt. Laat staan dat de CDA-leden überhaupt over een akkoord zouden hebben nagedacht. Daarom volgt hier een wijze les uit het verleden, voor de politici in het heden:

“For when you teach a man to hate and to fear his brother, when you teach that he is a lesser man because of his color or his beliefs or the policies that he pursues, when you teach that those who differ from you threaten your freedom or your job or your home or your family, then you also learn to confront others not as fellow citizens but as enemies, to be met not with cooperation but with conquest; to be subjugated and to be mastered. We learn, at the last, to look at our brothers as aliens”

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van Wij Blijven Hier!