Voorpagina Politiek

Waarom Wilders de islam een politieke ideologie noemt?

Laat ik vandaag op een fatsoenlijke manier en royaal gebruikmakend van mijn recht op de vrijheid van meningsuiting mijn diepste zorgen met u proberen te delen. De vrijheid van meningsuiting en wat deze precies moge inhouden, want absoluut is deze zeker niet. Zoals deze op dit moment in Nederland wordt uitgeoefend, betekent het einde van de Westerse beschaving en kan tot grote onlusten leiden in de Nederlandse samenleving tussen de verschillende bevolkingsgroepen.

Wilders, zionist pur sang, mag nu ook van het CDA-congres de vrijheid nemen om mijn geloof en dat van 1,5 miljard moslims een verderfelijke politieke ideologie te noemen en de islam te vergelijken met het communisme en het nazisme. Het is helaas de politieke realiteit, maar mensen het gaat veel verder dan dat. In ieder geval veel verder dan een onschuldige denkfout of verschil van inzicht tijdens een intellectuele discussie over religie, met de islam als onderwerp. Nee, dit is het slechtst denkbare scenario voor moslims in Nederland.

1,5 miljoen burgers in dit land hebben misschien om voor hen begrijpelijke reden en met legitieme argumenten op de PVV van Wilders gestemd de afgelopen verkiezingen. Vaak met niet meer reden dan uit grote onvrede met de gevestigde politieke partijen in dit land. Maar hoeveel mensen realiseren zich nou werkelijk wat hier echt gebeurt? Maar liefst 1 miljoen moslims in Nederland en 1,4 miljard moslims in de rest van de wereld dreigen nu vogelvrij te worden verklaard als het feest der democratie doorgaat. Het is geen toeval dat steeds meer mensen de associatie maken met de jaren 30 en 40. Bruin stinkt, ook anno 2010.

Iets minder dan 33% procent van de aanwezige CDA-ers en vooral de politiek actieve prominenten en zij, die eerder respectloos zijn afgeserveerd als oude mastodonten binnen de partij, realiseren zich terdege dat een politieke samenwerking met de PVV een onbegaanbare weg is en kan leiden tot een diepe tweedeling in de maatschappij. In het ergste geval worden moslims in dit land gedegradeerd tot tweederangsburgers, hun grondrechten en vrijheden ontnomen zoals dat de joden is overkomen in het hart van het antisemitische Europa in aanloop naar de oorlog.  

De geslepenheid en werkwijze van Wilders, een Nederlandse politicus met de duidelijke contouren van een Israëlische agenda (waar de staat Israël uiteindelijk veel meer baat bij heeft dan wij hier in Nederland kan ik u verzekeren), is iets waar nazi’s best trots op kunnen zijn. Hoe Wilders zich op dit moment manifesteert in den lande en daarbuiten en onder het mom van de vrijheid meningsuiting bezig is om de weg vrij te banen dat moslims straks de nieuwe joden van Europa worden, is uitgekiend, maar levensgevaarlijk. Wilders wordt hierbij geholpen door extremisten in de VS en Israël.

De in oprichting zijnde Alliance of Freedom is niet meer en minder dan een dekmantel. De vrijheid van meningsuiting wordt op grandioze manier misbruikt om angst en haat te zaaien tegen moslims en de islam. Als moslim zou ik er nog begrip voor kunnen opbrengen als Wilders slechts bepaalde radicale elementen binnen de islam zou vergelijken, maar het is geen toeval dat Wilders’ inspanningen erop gericht zijn om de islam als geheel als religie te vergelijken met een politieke ideologie. Een religie kan men niet verbieden, omdat de vrijheid van godsdienst is gegarandeerd in dit land en verankerd ligt in de Grondwet.

Dus wat heeft Wilders bedacht?
1) Het afschaffen van artikel 1 van de Grondwet. Met als gevolg dat de rechtspositie van moslims en andere minderheden niet automatisch en wettelijk wordt beschermd. Discriminatie en geweld tegen moslims kan dan op een andere manier worden behandeld dan bijvoorbeeld in vergelijkbare gevallen tegen andere burgers / minderheden in dit land.

 2) Als ik er nu voor kan zorgen, moet Wilders gedacht hebben, dat de islam wordt beschouwd als een politieke ideologie, dan worden de zware deuren geopend die normaal gesloten blijven. Ook die van het CDA en de VVD. Een politieke ideologie kan men bestrijden en uiteindelijk verbieden. Op die manier kan de koran, het heilige boek van 1,5 miljard moslims, die niet voor niets door Wilders wordt vergeleken met Mein Kampf worden verboden. Moslims die de islam aanhangen, in Wilders zieke geest en kornuiten gezien als een politieke ideologie, kunnen achter slot en tralies. Zoals de nazi’s en communisten in het verleden werden gevangen gezet en afgevoerd.

Grondrechten en vrijheden hebben moslims tegen die tijd allang niet meer als paria van de Nederlandse samenleving. Ze worden uitgekotst, het liefst verbannen en niet-Westerse allochtonen komen Europa niet meer in. Dames en heren, de Partij voor de Vrijheid, met Wilders aan het hoofd, voert een politieke agenda uit van zionisten in Israël, die zelf een levensgevaarlijke politieke ideologie erop nahouden die op de meest krachtige manier bestreden moet worden. Zoals de strijd die in het verleden is geleverd tegen het communisme en het nazisme. Wilders geeft geen ruk om de vrijheid en rechten van burgers in dit land, die anders denken en geloven. Alleen zijn mening doet er toe, de rest is die van de linkse maffia.

Het zionisme wat Wilders achter gesloten deuren en zijn sponsoren openlijk in de VS en Israël aanhangen daartegen, is wel een verfoeilijke ideologie dat op dit moment de contouren bepaalt van het mislukte vredesproces in het Midden-Oosten. De deskundigen die Wilders heeft opgetrommeld voor zijn proces en dezer dagen laat aanschuiven in de rechtbank zijn allemaal zéér pro-Israël en uitgerekend fel gekant tegen de islam, edelachtbare. Toeval? Edelachtbare, het vertrouwelijke document waarin wordt gesuggereerd dat Wilders mogelijk is gerekruteerd door een buitenlandse inlichtingendienst zal u helpen de kwalijke uitspraken van Wilders over de islam in de juiste context te plaatsen. Niets is hier wat het lijkt.

Mijn liefde voor dit land is groter dan die van Geert Wilders. Ik ben verwikkeld in een polemische strijd met populisten, die zogenaamd het beste voor hebben met dit land. Ik ben Ata, beetje burgerlijk ongehoorzaam en al heel wat lentes jong. Mijn naam is seculier, mijn pen messcherp en voel me gelukkig nog altijd thuis in dit land. Ook ik blijf hier!

Lees andere stukken van Ata