Voorpagina Algemeen

Status Bijbel en Thora onder moslims

Ik ben sinds kort weer korte stukken uit het beroemde werk van Imam al-Nawawi ?Al-Tibyan fi Hamalat al-Quran? aan het lezen in de engelse vertaling van Musa Furber. Op pagina 89 refereert hij naar een uitspraak van de welbekende Qadi ?Iyadh (ra):

?Weet dat (elke moslim) die met opzet de Qur?an bagatelliseert; het misbruikt; een letter ervan afwijst; niet gelooft in iets dat expliciet is betreffende een besluit of een overlevering; toegeeft aan wat het verbiedt, of verbiedt wat het toestaat ?  een ongelovige is volgens de consensus van de Moslims. Het is hetzelfde als dat hij (de essentie van) de Thora zou afwijzen, de evangelie, of de (andere) geopenbaarde boeken van God. Als hij daarin niet zou geloven, hen zou misbruiken of bagatelliseren, dan is hij een ongelovige.?[1]

Het lijkt soms alsof de Islam altijd op zo?n intolerante wijze is beleefd en geïnterpreteerd zoals een aantal van onze huidige generatie van jongeren dat doen. Het is goed te lezen dat intolerantie altijd een zijstroompje is geweest binnen de Islam en dat de overgrote meerderheid van onze geleerden niets moesten hebben van onrechtvaardigheid, intolerantie en disrespect jegens anderen en anders gelovigen.

[1] Voor de moslim lezer: hiermee wordt niet bedoeld dat elk woord geloofd moet worden dat in de Bijbel of Thora staat (i.t.t. de Qur?an), maar aangehangen moet worden dat de essentie van deze werken een openbaring betreft van de Almachtige. M.a.w. neem eruit wat overeenstemt met de Islam en verwerp ervan wat het tegenspreekt. Binnen de tafsir wetenschappen is vanuit deze gedachtegang de zogenaamde ?Israeliyyat?-literatuur ontstaan: mogelijke uitleg geven van bepaalde Quran verzen op basis van teksten uit de Thora en de Bijbel.

Hoofddocent Islamitische theologie aan het Minhaj Instituut en tevens docent bedrijfseconomie aan een hogeschool.

Lees andere stukken van