Voorpagina Maatschappelijk, Politiek

Dierenpartij Vertroebelt Debat Rond Halal Slachten

Hendrik Jan reageert op wetsvoorstel van Marianne Thieme om ritueel slachten te verbieden met een tegenvoorstel.

De Partij voor de Dieren toonde op woensdag 17 november, een dag na het islamitische offerfeest, in de Tweede Kamer beelden van onverdoofd ritueel slachten. Op deze manier wilde zij steun winnen voor een wetsvoorstel van Marianne Thieme waarin onverdoofd ritueel slachten wordt verboden. Het zou gaan om undercoveropnamen van het wetenschappelijk bureau van de partij. “Te zien is hoe schapen, runderen, geiten, kippen en konijnen zonder verdoving worden geslacht do or middel van een halssnede. Daarna worden de dieren opgehangen om te ‘verbloeden’, waarbij ze nog lang naschokken en spartelen” aldus Thieme. Conclusie: duizenden dieren zouden ernstig pijn lijden.


"Vleeseters moeten eenmaal in hun leven verplicht een bezoek aan een slachthuis brengen"


Toegegeven: het doden van dieren is nooit leuk om te zien. Beelden van onverdoofd en verdoofd slachten verschillen echter niet veel van elkaar. Op beide is veel bloed te zien. Daarom ben ik voorstander van een wet die vleeseters verplicht om tenminste eenmaal in hun leven een bezoek aan een slachthuis te brengen. Reken maar dat er dan heel wat minder vlees gegeten zal worden!

In Nederland zijn de afgelopen dagen rond de tienduizend dieren ritueel geslacht in ca. dertig door de overheid aangewezen slachthuizen. De PvdD lijkt te willen suggereren dat er onprofessioneel te werk gegaan wordt. Ondanks verscherpte controles van de Voedsel en Warenautoriteit zijn echter geen misstanden geconstateerd. Wanneer toch onvoldoende professionaliteit aan het licht komt, moet natuurlijk worden ingegrepen, maar niet met een verbod op onverdoofd ritueel slachten als zodanig.

De discussie wordt dan namelijk vooral op emotionele gronden gevoerd. Het tonen van bloederige beelden vertroebelt het debat. Harde cijfers ontbreken echter. Uit de diverse onderzoeken die voorhanden zijn, komt geen eenduidig beeld naar voren. Een uitgebreide literatuurstudie van de Wageningen Universiteit uit 2008 concludeert dat vleeskuikens onverdoofd 8 tot 26 seconden pijn voelen. Voor schapen zou dat 2 tot 15 seconden zijn en voor runderen ligt het gemiddelde rond 60 seconden. Dit zijn over het algemeen geen goede vergelijkende onderzoeken onder een beperkt aantal dieren. Veel van de onderzoeken zijn verouderd. Bij vleeskuikens is bijvoorbeeld uit het feit dat ze gemiddeld zo’n 14 seconden rechtop blijven lopen, geconcludeerd dat ze ook zo lang pijn lijden. Uit eigen ervaring weet ik echter dat een kip wel een halve minuut kan rondrennen, ook zonder kop. Je maakt mij niet wijs dat een kip zonder kop nog gevoel heeft!

Eigen onderzoek van de universiteit van dit jaar geeft voor runderen 80 seconden pijnervaring. Ten onrechte verwijst de PvdD voor alle soorten vee naar dit onderzoek. In een persbericht stelt de universiteit dat, wanneer per ongeluk één van de halsslagaders wordt gemist, die niet alsnog mag worden doorgesneden. Dit is pertinent onjuist. Uit andere onderzoeken blijkt dat in de praktijk gewoon nog een keer gesneden kan worden. Kortom, op de kwaliteit van de onderzoeken en vooral hoe er in het publieke debat mee wordt omgegaan, valt nogal wat af te dingen.

Halal slachten is in de eerste plaats op dierenwelzijn gericht. Dieren mogen volgens de islam niet gemarteld worden, er mogen geen spelletjes mee gespeeld worden en het doden van dieren voor consumptie is aan strenge voorschriften gebonden om te voorkomen dat het dier zuiver als product zonder gevoel wordt beschouwd. De belangrijkste criteria zijn dat het dier in naam van God wordt geslacht, dat het aantal stressfactoren tot een minimum beperkt wordt en dat het snel en efficiënt wordt gedood door middel van het doorsnijden van de halsslagaders en de luchtpijp. Hierdoor stopt de bloedtoevoer naar de hersenen onmiddellijk en is het dier binnen enkele seconden hersendood. Spartelen en stuiptrekkingen zijn een reflex en zeker geen indicatie waaraan het lijden van pijn valt af te meten.

Het is een beetje flauw dat Thieme wederom het offerfeest aangrijpt voor een debat over onverdoofd slachten, terwijl er in de reguliere slacht ook heel veel misstanden bestreden kunnen worden en ook de veehouderij streng moet worden aangepakt. Wat dat laatste betreft kan ze rekenen op de steun van moslimorganisaties, want halal betekent ook een dierwaardige behandeling van het dier zolang het in leven is. De vee-industrie schiet wat dat betreft ernstig tekort.

Wat de reguliere, verdoofde slachtmethoden betreft: ten onrechte gaat men ervan uit dat dieren hierbij geen pijn lijden. Tijdens veetransporten over lange afstanden sterven veel dieren voortijdig. In slachthuizen verwonden dieren elkaar en niet ieder dier wordt afdoende verdoofd, waardoor het regelmatig voorkomt dat runderen alsnog onverdoofd aan een achterpoot omhoog gehesen worden en na een steek in het hart een langzame dood sterven. Met het effectief bestrijden van dit soort misstanden is veel meer dierenleed te voorkomen. Bestaande wetgeving wordt echter slecht uitgevoerd en onvoldoende gecontroleerd. Moslims wordt echter onterecht de zwartepiet toegespeeld.

Ik was enkele jaren bestuurslid van de Stichting Groene Moslims en nam deel aan islamitisch-joods overleg om een verbod op onverdoofd slachten te voorkomen. Ik ben sinds 2007 bestuurslid van de Vriendenkring SEKEM.

Lees andere stukken van Hendrik Jan (Anne)