Voorpagina Politiek

Hoe ik droom dat de Nederlandse politiek eruit ziet..

Ik ben uit toenemende bezorgdheid om het huidige vergiftigde politieke klimaat aan het overwegen om een politieke partij te beginnen. Neen, geen moslimpartij in den lande. Dit land heeft behoefte aan een ‘kleurloze’, WikiLeaks-achtige, transparante politieke partij zonder religieuze grondslag. Een partij die niet wordt gefinancierd met buitenlandse gelden. In beginsel een partij die altijd meet met menselijke maten, respect heeft voor alle levende wezens op deze planeet en de principes van vrije en democratische Westerse beschavingen altijd en overal consequent verdedigt in de wereld. Door consequent te handelen en altijd als eerste het goede voorbeeld te geven.

Een partij die niet alleen kritiek heeft op de politieke situatie en mensenrechten van niet-Westerse landen, maar vooral van Westerse bondgenoten, inderdaad zoals Amerika en Israel, die zich gruwelijk misdragen uit naam van de beschaafde Westerse wereld. Doch onvoorwaardelijk op steun kunnen blijven rekenen van Nederlandse regeringen. Ik wil een partij die niet denkt in tegenstellingen, arm of rijk, gelovig of ongelovig, moslim, jood of christen, Fatima of Ingrid, Mohammed of Henk, zwak of sterk, werkgever of werknemer, sociaal of liberaal, progressief of conservatief.

Dit land heeft een partij nodig die de vrijheid van meningsuiting uitdraagt op een manier die Nederland niet kent. Zonder angst, vrij van taboes en niet langer gegijzeld door een collectief schuldgevoel over het joodse oorlogsverleden. Een partij die met open vizier kijkt naar de toekomst en elk politiek gevoelig onderwerp bespreekbaar maakt. Maar altijd met empathie, respect voor de ander en sociaal-maatschappelijk verantwoord beleid. Met politici die het goede voorbeeld geven en zelf van onbesproken gedrag zijn. Uit zichzelf opstappen als hun positie onhoudbaar is geworden en afzien van de wachtgeldregeling.

Er is geen plaats voor politici met een strafblad binnen mijn partij, noch voor populisten die politiek voeren langs religieuze en etnische scheidslijnen. Ik wil een partij met een rotsvast geweten en goed fatsoen, die representatief is voor onze huidige samenleving. Iedereen mag anders zijn en anders geloven of niet geloven, als we het maar eens worden over de gemeenschappelijke kernwaarden die we gezamenlijk verdedigen. Wat telt is vrijheid, rechtvaardigheid en democratie voor alle burgers van deze wereld. Veel minder belangrijk is je religieuze achtergrond of etnische afkomst. In hoeverre zijn wij bereid om belangrijke universele waarden te verdedigen tegen de linkse en rechtse politieke elite die ons al jaren besodemieteren?

De noodzaak voor WikiLeaks is geboren uit het feit dat overheden belangrijke informatie voor burgers verzwijgen, niet de waarheid willen vertellen, bewust verkeerd informeren met gefabriceerde bewijzen. Bijvoorbeeld om illegale oorlogen, zoals de oorlog tegen Irak, mogelijk te maken. Dit land wordt al jaren gegijzeld door politici die het WO-II verleden als een molensteen om hun nek laten hangen. Door politici die het Israel-taboe in de Tweede Kamer niet durven te doorbreken uit angst om voor antisemiet te worden uitgemaakt. Politici van onze tijd zijn niet in staat om rationeel en kritisch naar de toekomst van dit land te kijken. Zij houden ons en wij houden elkaar gevangen door angst. Angst dat het antisemitisme toeneemt, angst dat Nederland islamiseert. Laten we dit mechanisme van angst doorbreken, onze gekwelde geesten vrijmaken en de Hollandse nuchterheid herontdekken.

In tegenstelling tot de PVV mag iedereen lid worden en inspraak hebben binnen mijn partij. Laten we onze zorgen op een niet-populistische fatsoenlijke en volwassen manier aan elkaar uiten. Dit land heeft behoefte aan een niet-ver-Israeliseerde of ver-Amerikaniseerde politieke partij die uiteraard kritisch mag zijn op moslims, de islam en Arabische landen, maar tegelijkertijd de moed heeft kritiek op joden niet meteen af te doen als antisemitisme. De terechte en fundamentele op juridische en historische feiten gebaseerde kritiek op bevriende landen, zoals Amerika en vooral Israel, die zich schromelijk misdragen niet anti-ismen en bashen noemen. Iedere burger van dit land geniet evenveel bescherming bij wet en beschikt over dezelfde vrijheden en grondrechten. Niemand in dit land is tweederangsburger.

Mijn partij is geboren uit noodzaak omdat onze universele normen en waarden in de uitverkoop zijn gedaan door onze politieke leiders. Vaak door omstreden figuren als Wilders, maar ook een Rosenthal, Bolkestein, Verhagen, Bush, Blair, Netanyahu, Berlusconi, Sarkozy en vele anderen. Alleen wij burgers kunnen de principes en het imago van de Westerse beschaving op een vreedzame manier beschermen en redden uit handen van fantasten, bedriegers en machtige lobby’s. Dit land heeft behoefte aan een politieke partij die zich loyaal verklaart aan Nederland en de Nederlandse vlag ophangt in haar partijkamer als symbool voor de pluriforme Nederlandse samenleving.

Dit land heeft behoefte aan een politieke partij die niet aarzelt om landen in de wereld zonder angst, schroom en schuldgevoelens op te roepen om zich te houden aan de internationale rechtsorde en deze ook in tijden van politieke en militaire conflicten na te leven. Alle landen hebben zich te houden aan het internationale recht en de resoluties van de Verenigde Naties. Ja, zeker ook Israel. Op straffe van economische en militaire sancties. Geen enkel land en enkele natie staat voor mijn partij boven de wet. Dit land heeft een partij nodig die WikiLeaks niet als een bedreiging ziet maar als het zelfreinigende vermogen van de Westerse beschaving. Een goede verstaander heeft maar een halve WikiLeak nodig dezer dagen.

Dit is hoe ik de wereld droom. Toen ging mijn wekker….

Mijn wereld staat veraf van de mafkezen op het ‘Elsevier-forum’ vrees ik. Het is bovendien een schande, dat de moderator van Elsevier selectief blijft omgaan met de vrijheid van meningsuiting en mijn kritische beschouwingen op andere ingezonden reacties blijft verwijderen en door mij een ban te geven. Elsevier draagt op die manier bewust bij aan het anti-islam klimaat in Nederland door zich groots te profileren als een pro-Wilders, anti-moslim en pro-Israel broedplaats van extremisten. Elsevier lijkt daardoor steeds meer het afvoerputje van het Nederlandse journalistieke forum te worden.

Mijn liefde voor dit land is groter dan die van Geert Wilders. Ik ben verwikkeld in een polemische strijd met populisten, die zogenaamd het beste voor hebben met dit land. Ik ben Ata, beetje burgerlijk ongehoorzaam en al heel wat lentes jong. Mijn naam is seculier, mijn pen messcherp en voel me gelukkig nog altijd thuis in dit land. Ook ik blijf hier!

Lees andere stukken van Ata