Voorpagina Islam, Maatschappelijk

De islamitische geest doen herleven: RIS Conferentie 2010

Is het mogelijk om de islamitische geest te doen herleven in tien stappen? In Nederland momenteel nog niet. Hier moeten we wat verder lopen vanwege ons versteende denken over onszelf en elkaar. In Noord-Amerika zijn ze wat verder. Daar organiseren een aantal jongeren sinds enkele jaren ‘Reviving the Islamic Spirit’, een conferentie met een diepgang van jewelste. Sprekers als Tariq Ramadan zijn hier misschien wel bekend, maar daar worden ze doodleuk aangevuld met Hamza Yusuf, Suhaib Webb, Zaid Shakir, Jamal Badawi, Tarik Suwaidan en ga zo maar verder.

Het is een conferentie die diversiteit uitstraalt – geen groepering of stroming lijkt te ontbreken en in plaats van elkaar dwars te zitten, pept men elkaar op om gezamenlijk tot een geloofs-boost te komen. Van 24-26 december 2010 is de volgende conferentie, met als thema: ‘Rules for the Road of Life – Reviving the 10 Commandments.’ Voor wie deze titel bekend voorkomt… het kan zijn dat christenen en joden ook wel eens wat doen met die tien geboden. Misschien moet ik het een en ander toelichten.

De jongeren die deze conferentie organiseren zijn niet gek. Ze wonen niet in een islamitisch land, maar in Canada of de Verenigde Staten. Dat zijn landen met een eigen cultuur (aan verandering onderhevig) en een eigen geschiedenis (die zich ontwikkelt van moment tot moment). Van zowel die cultuur als die geschiedenis zijn die jongeren deel gaan uitmaken. Dan kan je gaan zeuren dat die jongeren moslims zijn en daar niet thuis horen, of dat de wetten en mensen van het land niet islamitisch zijn en je er dus zelf niet thuis hoort. Of je kan je verstand gaan gebruiken en je afvragen: wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen mijn wereldvisie en die van het land waarin ik woon (als die al één enkele visie heeft en niet een verzameling van overtuigingen is).

Dit laatste is de opzet van de huidige conferentie. De organisatie erkent dat de oorsprong van de huidige Noord-Amerikaanse maatschappij judeo-christelijk wordt genoemd en gaat op zoek. Op zoek naar de betekenis van dat koppelwoord, op zoek naar de betekenis van die geboden voor een gelovig mens, op zoek naar equivalenten in de islamitische modus van denken en leven.

Het tentative (we blijven moslims natuurlijk) programma ziet er mooi uit. Een lezing die ik graag zou willen meemaken (maar ik vermoed dat ik komend weekend gewoon ingesneeuwd in Mokum zit) is die van Hamza Yusuf.  Samen met Mufti Ali Jooma zal hij de 10 geboden uit de Qur’an onder de loep nemen. In het hoofdstuk ‘Banie Isra’iel’ (17) in vers 22-37 geeft Allah (swt) namelijk nog een versie van de tien geboden. Laten we er zelf alvast naar kijken:

1. goedheid t.o.v. God: ‘En neem geen andere god naast Allah….'(22)

2. goedheid t.o.v. je ouders: ‘En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als een van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit "oef" (een woord van verachtelijkheid) tegen hen, snauw hen niet af en spreek tot hen een vriendelijk woord. En wees uit barmhartigheid voor hen nederig en zeg: O mijn Heer, erbarm U over hen, zoals zij mij opvoeden toen ik klein was.’ (23-24)

3. oprechtheid: ‘Jullie Heer weet het best wat er in jullie zielen is. Als jullie oprecht zijn, dan is Hij meest Vergevensgezind tot degenen die steeds naar hem terugkeren in gehoorzaamheid en in berouw.'(25)

4. barmhartigheid: ‘En geef de verwant wat hem toekomt en de armen en wie onderweg is (en alles verloren heeft) en wees niet verspillend. De verspillers zijn broeders van de satans en de Satan is ondankbaar jegens zijn Heer. En als u, u van hen afwendt (de verwanten, de armen en de reiziger, die u niet van geld kan voorzien) en u verwacht barmhartigheid van uw Heer, spreek dan tot hen op een vriendelijke manier… ‘(26-29)

5. dankbaarheid aan de Almachtige: ‘Voorwaar, jouw Heer verruimt de voorziening aan wie Hij wil en beperkt voor wie Hij wil. Hij is Alwetend, Alziend over Zijn dienaren.'(30)

6. goedheid t.ov. je kinderen: ‘Doodt jullie kinderen niet uit vrees voor armoede: Wij voorzien hun en jullie van levensonderhoud. Voorwaar, hen doden is een grote zonde.'(31)

7. goedheid t.o.v. je partner en jezelf: ‘En nader niet de ontucht. Voorwaar, ontucht is een zedeloosheid en een slechte weg.'(32)

8. rechtvaardigheid: ‘En doodt niemand wat Allah verboden heeft verklaard, behalve volgens het recht. En wie onrechtvaardig gedood wordt dan hebben Wij zijn erfgenaam de machtiging gegeven (te doden, te vergeven of het bloedgeld te accepteren). Maar overdrijft niet in het doden. Voorwaar, hij wordt geholpen (door het islamitische recht).'(33)

9. eerlijkheid: ‘En benadert niet het bezit van de wees, behalve op om een betere manier (investeren van het kapitaal), totdat hij volwassen is. En komt de overeenkomst volledig na. Voorwaar, over de overeenkomst worden jullie (op de Dag der Opstanding) ondervraagd.En geeft de volle maat wanneer jullie wegen en weeg met een juiste weegschaal. Dat is het meest passend en het heeft het meeste voordeel bij het laatste besluit.'(34-35)

10. nederigheid: ‘En volg niet dat waarover u geen kennis hebt. Het horen, het zien en het hart, over al dat wordt verantwoording afgelegd. En loop niet hoogmoedig op de aarde. U kan de aarde niet doordringen en noch de bergen in hoogte bereiken.'(36-37) Edele Koran 17:22-37

Dat ziet er best goed uit. De principes staan mijns inziens dichtbij elkaar, de waarden zijn solide – maar de normen die er bij komen… tja, daar kan wat werk in gaan zitten. Toch is er best een soort modus vivendi te vinden. Ik zou graag bij de lezing van Shaikh Yusuf zijn om te zien of mijn analyse een beetje in de buurt komt. Met zijn allen naar Reviving the Islamic Spirit! (Wie brengt zijn slee?)

In het jaar dat Elvis stierf, werd Noureddine geboren. Op zijn negende kreeg hij een skateboard. Op zijn 20ste werd hij in Schotland verliefd op boeken. Op zijn 27ste werd hij moslim en vond hij zijn draai. Hij werkt in de gehandicaptenzorg en denkt soms dat hij bijna Arabisch kan lezen maar vraagt dan toch om een klinker. Hij jat de beste grappen van de missus, steun en toeverlaat sinds 2006. Af en toe vertaalt hij wat poëzie omdat het leven dan gewoon beter is.

Lees andere stukken van