Voorpagina Maatschappelijk, Politiek

Brief aan burgemeester Achmed Aboutaleb

Geachte burgemeester, Beste Achmed,

Onlangs heeft u in Trouw en het programma Nieuwsuur moslims opgeroepen om zich massaal uit te spreken tegen ISIS. U verwijt ze daarnaast een gebrek aan moreel leiderschap en u vraagt zich hardop af waarom er wel 10.000 mensen voor Gaza zijn opgestaan en niet 20.000 tegen ISIS.

U doet dit ongetwijfeld met de beste bedoelingen, maar de wijze waarop werkt eerder polariserend dan verbindend. U doet met uw uitspraken onrecht aan de realiteit in Rotterdam en aan heel veel Rotterdammers die jaar in, jaar uit op bijzonder waardevolle wijze bijdragen aan de ontwikkeling van zingeving en identiteit onder Rotterdamse jongeren. Het is dan ook niet geheel toevallig dat Rotterdam als geen andere grote stad erin slaagt om radicalisering tegen te gaan.

Dat de meeste moslims ook tegen ISIS zijn, is een zwaar understatement. Van de miljoen moslims in Nederland en de circa 90.000 moslims in Rotterdam kunnen we constateren dat zeker 99.9% op geen enkele manier sympathiseert met ISIS. Zowel moskeeën, als imams, als verenigingen, als stichtingen, als heel veel burgers, zoals ikzelf hebben op meerdere plekken, meerdere malen een en dezelfde boodschap over ISIS luid en duidelijk geformuleerd: ISIS verraadt niet alleen onze democratische rechtsstaat, ISIS verraadt met haar bloedvergieten de gehele mensheid.

Wat ik oprecht fascinerend vind, met het bovenstaande in gedachte, is het feit dat u het alsnog heeft over dat moslims onvoldoende laten weten tegen ISIS te zijn. Ik kan niet anders dan tot de conclusie komen dat dit het failliet aangeeft van onze vertegenwoordiging. Niet alleen de haarvaten van de stad blijken u te ontgaan, maar u weet klaarblijkelijk niet eens wat er zich in de slagaders van Rotterdam afspeelt. En wat nog fascinerender is, is dat u kennelijk moslims ziet als sympathisanten van al die gruwelijkheden totdat zij zich hier tegen uitspreken. Het publieke en politieke debat is doorspekt van een wij-zij denken en juist u zou hier als burgervader geen bijdrage aan moeten leveren. Dit wij-zij denken moeten we samen doorbreken.

Hier is moreel leiderschap voor nodig en ik ben het roerend met u eens dat hier gebrek aan is. Dit gebrek zien wij, niet op de laatste plaats, ook terug in het kloppend hart van onze lokale democratie: ons stadhuis. Al jaren missen wij een moreel leider die Rotterdammers niet langer opdeelt langs etnische, culturele en religieuze lijnen. Wij missen een moreel leider, die niet selectief is in zijn verontwaardiging als het gaat om diverse problemen in deze stad. We missen een moreel leider die in staat is om van Rotterdam één gemeenschap te maken, waarbij we schouder aan schouder staan en niet met de ruggen of koppen tegen elkaar.

Ik kan me enigszins vinden in uw vraag: “Waarom staan er 10.000 mensen op voor Gaza en niet 20.000 tegen  ISIS?” Hoewel ik de intentie hier achter snap, is de manier waarop u dit doet onverantwoord. Als volksvertegenwoordiger vindt u mij aan uw zijde als u spreekt over collectieve verantwoordelijkheid. Wij zijn alle 619.879 Rotterdammers verantwoordelijk voor elkaar en een betere toekomst, maar wat u doet, lijkt meer op collectieve schuld door u slechts te richten tot `de moslimgemeenschap` en `ze` zo op het verdachtenbankje te drukken. Dit soort beperkte oproepen maken het wantrouwen jegens moslims alleen maar groter. Wat wij nodig hebben is een jihad van vertrouwen. Wij moeten de rijen sluiten, investeren in wederzijds begrip, kennis van de rechtsstaat, elkaars levensbeschouwing en geschiedenis om samen te bouwen aan een gezamenlijke toekomst.

Wij moeten in Rotterdam niet met 20.000, maar met 619.879 mensen opstaan voor onze rechtstaat en tegen iedereen die haar wil ondermijnen. En met de rechtstaat in de hand ieder vorm van extremisme de kop inslaan. Niet alleen ISIS enerzijds, maar ook bestuurders anderzijds die met voorstellen komen die diezelfde rechtstaat de das omdoen. Bijvoorbeeld met verdachtmakingen totdat het tegendeel bewezen is, stigmatiserende termen als `gematigde` moslims om ongevaarlijke moslims te duiden, het hanteren van een dubbele moraal of ingrijpende maatregelen zonder tussenkomst van een rechter. Hiermee spelen we juist extremisme in de kaart.

De eed die elke nieuwe Nederlander bij u in de handen aflegt, waar u naar verwijst, geldt voor ons allemaal. De principes van onze grondwet, de rechten en verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien ook. Niet in de laatste plaats voor u als burgemeester. Samen beschermen we de rechtstaat. Niet door rechtstatelijke principes overboord te gooien, maar door eraan vast te houden en onrecht ermee de kop in te slaan. Samen. U als burgervader van onze stad moet in staat zijn om dit voor elkaar te krijgen. Wij staan naast u, schouder aan schouder.

Vredige groet,

Nourdin el Ouali
Politiek leider NIDA

Nourdin El Ouali is politiek leider van NIDA, een op de Islam geïnspireerde Rotterdamse partij.

Lees andere stukken van Nourdin