Voorpagina Ingezonden, IS, Islam, Maatschappelijk, Politiek

Witte Nederlanders moeten afstand nemen van Westers terrorisme

De kogel is hopelijk bijna door de kerk na het confronterende filmpje van Abdelkarim El-Fassi. Afstand nemen louter voor moslims is discriminerend en racistisch. Desondanks moeten we niet vergeten dat het dominante mediadiscours omtrent moslimterrorisme al decennialang stoelt op twee beginselen.

Enerzijds moeten moslims voortdurend bewijzen dat zij “goed” zijn (daar is het mediaoptreden van Ouali en El-Fassi het levende bewijs van) en niet een terroristische ideologie aanhangen, anderzijds wordt de slachtofferrol ingenomen als gevolg van racistische of islamofobische witte Nederlanders. Dit is fout! Uit dit stuk zal blijken dat de Nederlandse regering degene is die zich moet bewijzen als we praten over moslimterroristen. Gaan we toch door met het raciaal en etnische discrimineren van moslims, dan vraag ik bij deze alle witte Nederlanders afstand te nemen van Westers terrorisme en Westerse hypocrisie. Ik leg jullie uit waarom.

Het ontstaan van moslimterrorisme
In de internationale betrekkingen spreekt men van multiniveau-politiek. Een moeilijk woord voor een proces waarbij ontwikkelingen op internationaal niveau niet los kunnen worden gezien van ontwikkelingen op nationaal niveau en andersom. Tegen deze achtergrond moeten we kijken naar het ontstaan van groeperingen als Al-Qaeda en IS, die gebaseerd zijn op een gemeenschappelijk idee van een “Heilige Oorlog” tegen ongelovigen, nationaal en internationaal (het Westen).

In een studie van de Columbia University (New York) wordt duidelijk dat de wortels van hedendaags moslimterrorisme terug te traceren zijn tot de Koude Oorlog. De CIA werkte toentertijd nauw samen met de Pakistaanse inlichtingendienst ISI om de Sovjet Unie te verzwakken. Beide partijen financierden, begeleidden en richtten diverse groeperingen op, die het idee van een “Heilige Oorlog” koesterden versterkten en botvierden op de Sovjet Unie.

Uiteindelijk ontstond er een zogenaamde “Afghaanse Jihad” die uitmondde in een oorlog tussen de Sovjet Unie en Afghanistan in 1986. Citerend uit het stuk zijn er pakweg “35.000 radicale moslims vanuit 40 verschillende landen tussen 1982 -1992 de Afghaanse strijd gaan steunen. Uiteindelijk zijn er pakweg 100.000 moslims sterk beïnvloed door deze Afghaanse Jihad”. Van groot belang is dat in dezelfde context in 1989 een “vrijheidsstrijder” van de CIA genaamd Osama Bin-Laden Al-Qaeda oprichtte.

Een studie van de Engelse denktank Policy Research and Development legt vervolgens de Amerikaanse hypocrisie bloot. Ondanks dat Amnesty in de jaren die hier op volgde zich heftig uitsprak tegen de toenemende mensenrechtenschendingen en verschrikkelijke onderdrukking van vrouwen, stonden er verschillende projecten voor pijpleidingen op de planning waaronder één met het gefailleerde oliebedrijf UNOCAL. Een betrokken Amerikaanse diplomaat vat de situatie die tot eind jaren ’90 aanhield goed samen: “The Taliban will probably develop like the Saudis, there will be Aramco [a consortium of oil companies controlling Saudi oil], pipelines, an emir, no parliament and lots of Sharia law. We can live with that.

Het moslimterrorisme dat we nu oogsten, is dus van de zaden die onze eigen hypocriete Westerse overheden in het verleden hebben gezaaid.

Drones en westers terrorisme
Misschien nog pijnlijker is het massaal geheugenverlies. Zijn we de vergelijkbare incidenten, niettemin onomstotelijk bewezen, als die van de MH17 van het Libisch passagiersvliegtuig in 1973 dat door Israël in de Sinaï is neergeschoten vergeten? Of dat in 1988 een Iraans passagiersvliegtuig in de Perzische Golf door de VS is neergeschoten zonder overlevenden en bovendien in 1985 een autobom in Beiroet is geplaatst door de CIA en Britse inlichtingendienst die meer dan 80 doden en 200 gewonden heeft veroorzaakt?

Zijn we vergeten dat een Apache-helikopter in 2007 in een wijk in Bagdad een dozijn onschuldige burgers doodschoot, zonder enige vorm van betrouwbare informatie? Dat het Westen massavernietigingswapens heeft gebruikt in Fallujah, en de gevolgen daarvan tot de dag van vandaag aanwezig zijn? Dat het CIA Torture Report volledig in strijd is met de rechten van de mens, zeker omdat de meerderheid van de gevangenen geen banden heeft met moslimterrorisme?

Vergeten we ook de terroristische drone aanvallen in Pakistan, Yemen en Somalië? Naast het feit dat er vaak onzekerheden bestaan of degenen die de VS willen liquideren ook echt terroristen zijn, komt in een recent onderzoek van mensenrechtenorganisatie Repreive naar voren dat in Pakistan voor 24 geliquideerde verdachten ten minste 874 burgers, waaronder 142 kinderen, om het leven zijn gekomen. Dit betekent dus dat grofweg 40 burgers om het leven worden gebracht voor één potentieel verdachte. De Stanford Law School concludeert dan ook dat de aanwezigheid van drones “mannen, vrouwen en kinderen terroriseert en dit angst, psychologische schade en trauma´s in burgergemeenschappen met zich meebrengt”.

IS: een westers product
De Israëlische inlichtingendienst Debkafile concludeerde in een rapport dat het Westen pakweg dertig facties steunde en militaire trainingen verstrekten gedurende de strijd tegen Assad in Syrië. Overloop naar andere facties waaronder IS en Al-Nusra bleek echter niet ongewoon. Het Pentagon schat dat 50 % van de gesteunde rebellen verbonden kunnen worden met de facties van IS en Al-Nusra. Met andere woorden; de NAVO die Assad graag ziet verdwijnen, laat de geschiedenis herhalen door opnieuw de zaden te hebben gepland (steunen van moslimextremisme in Syrië) die moslimterrorisme hebben geoogst (versterking van IS en Al-Nusra).

Ik word nu wel een beetje bang van de uitspraak van Bush in 2001: “If you train or arm a terrorist, you are a terrorist.” Gaat hij ervoor zorgen dat onze mooie hoofdstad straks gebombardeerd wordt?

Afstand nemen en de volksvertegenwoordiging
Moslims moeten zich dus niet bewijzen wanneer IS weer eens toeslaat, of moslimterroristen toeslaan in het Westen. De regering moet bewijzen dat zij geen moslimterroristen steunt, en dat zij er alles aan doet om niet ook te vervallen in misdaden die rijmen met terrorisme. En misschien is het allerbelangrijkste dat zij zich publiekelijk kritisch uitlaat tegenover de grote broer VS.

De problemen zijn ontstaan door het Westen, dus laten we dan ook eens kritisch zijn naar Westers beleid voordat we uit een reflex de islam als het kernprobleem beschouwen. Bij deze dus; wanneer men blijft pleiten dat moslims afstand moeten nemen van moslimterrorisme, dan pleit ik voor gelijke behandeling van groepen (art. 1 Grondwet), en moeten vanaf nu de witte Nederlanders massaal afstand nemen van Westers terrorisme en Westerse hypocrisie.

Dit is stuk is ingezonden door: Olaf Mesman

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie