Voorpagina Islam, Samenleving

Sulayman van Ael bedreigd

Sinds een paar jaar waait er door de Nederlandse en Belgische moslimgemeenschap een frisse wind in de vorm van de geleerde Sulayman van Ael. Altijd onderbouwd, toegankelijk en met veel diepgang. Zijn brede kennis van de islamitische wetenschap wordt goed gebruikt door vele jongeren in Nederland die dorstig zijn naar kennis. Hij is niet voor niets in nog geen drie jaar tijd razend populair geworden.

Maar zoals altijd zijn er ook moslims die het niet eens zijn met een geleerde. Suleyman van Ael is geen uitzondering op de regel. Gelukkig maar! Verschil van mening is een goede basis voor debat; dit is iets wat je alleen maar kunt aanmoedigen. Echter is het bij Van Ael niet gebleven bij een stijlvol debat: zijn critici hebben niet alleen hem, maar nu ook zijn kinderen doelwit gemaakt van hun roddels, bedreigingen en samenzweringsplannen. En dat is, op zijn zachtst gezegd, best wel zielig. Maar voor Van Ael is dit genoeg reden om zich terug te trekken. Dit is een treurig gegeven, maar vooral een duidelijk teken, dat wij als moslimgemeenschap de nodige stappen te zetten hebben op het gebied van meningsverschillen.

Lees de mededeling van het Sunni Instituut voor meer informatie:

Met een zwaar hart delen wij mee dat wij hebben meegekregen dat ustadh Sulayman Van Ael na vele roddels, bedreigingen en samenzweringsplannen die zowel tegen hem als zijn gezin zijn gericht, besloten heeft om te stoppen met de publieke werkzaamheden die hij verricht. Dit omdat de Ustadh niet meer kan aanzien hoe deze vijandelijkheden zich nu ook richten tot de diepste kern van zijn gezin: Zijn kinderen.
De ustadh heeft aangegeven zijn familie, die hem door dik en dun altijd heeft bijgestaan, niet meer bloot te willen stellen aan de vijandelijkheden die gericht zijn aan hem. De ustadh maakt overigens wel de module van ‘Oesoel al-Fiqh’ en de module ‘De 99 Namen van Allah’ af. Ook laat de ustadh meer dan 350 boeken na en 5000 uur aan audio onderwijs waar iedereen zijn geloof uit kan leren in schaa Allah.

SUNNI INSTITUUT OVER DEZE KWESTIE
Wij respecteren en begrijpen de beslissing van de ustadh. Wij zullen ons overigens niet neerleggen bij de bedreigingen en laster richting hem en andere docenten die afkomstig zijn van zij wiens harten verduisterd zijn door trots, hoogmoed en sektarisme. Wij zijn van mening dat wanneer wij dit als gemeenschap toelaten, dit alleen maar als voeding en motivatie zal dienen voor deze verduisterden die wanneer zij zich niet middels argumenten kunnen verdedigen, overgaan tot laster, roddel en bedreigingen. Wij dienen achter onze docenten te staan en hen middels de tong en het schrift te verdedigen, opdat zowel vriend als vijand kan zien dat onze docenten niet enkel op zichzelf staan.

VERANDERING ISLAMITISCH LANDSCHAP
Wij hebben de afgelopen drie-vier jaar vele veranderingen zien gebeuren in de Nederlandse- en Vlaamse moslimlandschap. Het belang van het volgen van één van de vier wetscholen werd weer benadrukt, het intensief leren van de juiste geloofsleer werd in cursussen gefundeerd en de ethische tradities werden weer behandeld, waardoor de traditionele leerstellingen van 1400 jaar aan islamitische geleerdheid weer nieuw leven in werd ingeblazen in Nederland en België. Als gevolg hiervan hebben sektarische bewegingen hun ledenaantal als sneeuw voor de zon zien verdwijnen in een zeer korte tijd. Mede hierdoor grijpen sommige overgebleven leden hiervan naar deze radicale middelen om te kunnen behouden wat ze nog over hebben en richten dit naar personen die veel invloed hebben gehad op deze ontwikkelingen, waaronder ustadh Sulayman van Ael

Het was namelijk mede dankzij de inspiratie van ustadh Sulayman van Ael dat wij in beweging werden gebracht om deze pagina te starten en verder uit te bouwen. Het waren mede dankzij de lezingen van de Ustadh, die als sebab dienden opdat Allah voor ons de weg vrijmaakte om online de fiqh per madhhab en de geloofsgrondslagen van Ahlu Sunnah wal Jama’ah actief uit te dragen en te verdedigen. Naast ons ook vele anderen alhamdulillah. Wij zijn de ustadh dankbaar voor deze inspiratie.

WAT WIJ VAN JULLIE VRAGEN
Studenten van Ustadh van Ael zijn een online steunbetuigingscampagne begonnen om de Ustadh een hart onder de riem te steken. Zij vragen jullie om zaken te delen die betrekking hebben op de ustadh, zoals lezingen, quotes en overige leerzame zaken die gerelateerd zijn aan de ustadh. Voeg de Hashtag ‪#‎IkSteunMijnUstadh‬ toe bij de zaken die je deelt baarak Allahufiekoem. Zie de pagina van CIO2 voor inspiraties die gedeeld worden namens deze hashtag en overige ontwikkelingen. https://www.facebook.com/pages/CIO%C2%B2/737695379586035?fref=ts

Ook vragen wij jullie om een oprechte Du´a te maken, met het verzoek om de Ustadh en zijn gezin te beschermen van deze kwaadaardigheden en hen de kracht te geven deze beproevingen te doorstaan.

TOT SLOT
Welke keuze de Ustadh ook maakt, wij dienen deze te respecteren. Naast docent is hij ook een liefhebbende vader en echtgenoot. Dat betekent dus dat ook zijn gezin een [groot] recht heeft op hem. Wij moeten oppassen dat wij geen zaken van hem gaan eisen dat ten koste gaat van de uitoefening van zijn verantwoordelijkheid over zijn gezin. Wij dienen hem hiervoor de ruimte te geven. Zodoende dient dit bericht dus niet als een dwingend stuurmiddel, maar vooral als steunbetuiging om zowel aan vriend als vijand te laten zien dat wij als gemeenschap ten alle tijden klaar staan voor de ustadh en onze andere docenten. Laten wij ervoor zorgen door dit te bericht te delen, dat deze boodschap dan ook bij hen aankomt.

Wij vragen Allah de ustadh en zijn gezin in staat te stellen om deze beproevingen met succes te doorstaan en hem en zijn gezin te beschermen. Amin.

Voor iedereen, en in het bijzonder de critici: kijk naar de lezing “Hoe word ik gelukkig?” en geniet van zijn Vlaams accent.

Foto: Dieter Telemans

De oprichter. Geboren, getogen en woonachtig in die mooie stad achter de duinen. Altijd klaar voor een revolutie of gewoon een kopje thee. Typisch Faisal...

Lees andere stukken van Faisal