Voorpagina Algemeen

Uitkering en zwart werk, en zwartrijden?

Er zijn moslims en niet moslims die zwart werken terwijl zij een uitkering krijgen. Vaak werd mij de vraag gesteld of een uitkering krijgen en tevens zwart te werken toegestaan is.

Allah zegt in de Koran: “O gelovigen, kom jullie verbintenissen na!” en Hij zegt: “Kom jullie afspraken na, want waarlijk over de afspraak zal gevraagd worden.”

Mohammed (sas) zegt: “Als iemand vier eigenschappen bezit dan is hij een ware hypocriet: als hij spreekt dan liegt hij, als hij kwaad wordt dan is hij vulgair, als men hem iets toevertrouwd dan handelt schendt hij het vertrouwen en als hij een afspraak maakt, dan komt hij dit niet na.”

Hij die een uitkering krijgt, krijgt dit onder de voorwaarde dat hij niet werkt, dit is de overeenkomst. Hierin is religieus – en verstandelijk – geen verschil tussen moslims en niet moslims. De gedachte die bij sommige heerst dat het zou mogen omdat het geld toch van de staat is, of omdat het van niet moslims is, is een foute redenering.

Sommigen behouden hun uitkering als zij ‘emigreren’ naar een moslimland omwille van Allah, dit is zonder meer verboden!

Geld geven en krijgen is een financiële transactie. Vanaf dat jij dat geld in handen krijgt geef jij blijk dat je het eens bent met de condities die hieraan verbonden zijn. Mohammed (sas) zegt: “De moslim handelt volgens de condities die hij stelde.”

Hier bovenop zegt Mohammed (sas): “Het is beter van hout in de bergen te sprokkelen en op de rug te dragen om vervolgens te verkopen, dan iets aan de mensen te vragen.”

En hij zegt:
“Hij die de mensen aalmoezen vraagt zonder dat hij hieraan in nood is, zal op de dag van de Wederopstanding zonder huid op zijn gezicht naar voren komen.” (Dit is een Arabische uitdrukking om duidelijk te maken dat iemand zijn gezicht verloor)

Dit is exact hetzelfde met zwartrijden op de tram. Dit is een dienstverlening. Mensen – chauffeurs – worden hiervoor betaald, elektriciteit, onderhoud van de tram – mechaniek – zijn allemaal diensten waarvoor de mensen betalen. Vind je het teveel, dan neem je de fiets. Zodra jij op de tram stapt – al was het maar één halte – geef jij blijk van de overeenkomst: ik rijd, jij betaalt.

Mag Allah ons toestaan om de waarheid als de waarheid te beschouwen en de leugen als een leugen, amin.

Shaykh Sulayman van Ael is de directeur en oprichter van het CIO² ( centrum voor Islamitisch onderzoek en opvoeding). Hij doceert verschillende vakken (Koranwetenschappen, Exegese van de Koran, Geschiedenis, Problematiek van de hedendaagse moslim ) aan de universiteit van Rotterdam (IUR). Hij heeft een certificaat om de 10 recitaties van de koran te onderwijzen, en heeft tevens ook verschillende certificaten om te onderwijzen in de verschillende takken van de Islamitische wetenschappen.

Lees andere stukken van Sulayman