Voorpagina Maatschappelijk, Politiek

Aboutaleb #JesuisMorsi, bel de Moefti!

De rechtbank in de Egyptische hoofdstad Caïro heeft oud-president Morsi afgelopen zaterdag, samen met nog 105 andere aanhangers van de daar nu verboden Moslimbroederschap, ter dood veroordeeld. Oud-president Morsi is inmiddels twee jaar geleden afgezet door een coup van het Egyptische leger onder leiding van legergeneraal en huidig president Sisi. Velen stonden erbij en keken ernaar. Human Rights Watch heeft haar weerzin uitgesproken over het ‘ernstig in gebreken zijnde’ en ‘politiek gemotiveerde’ proces dat gaande is tegen Morsi, de eerste democratisch verkozen president van Egypte. Verschillende internationale media spreken van een doodsvonnis van de democratie. Vooralsnog staat onze Nederlandse vertegenwoordiging erbij en kijkt ernaar.

De grootmoefti van Egypte, Shawki Ibrahim Abdelkarim Allam, moet het door de rechter uitgesproken doodvonnis nog goedkeuren. Deze grootmoefti was een paar weken geleden nog op bezoek bij burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. De grootmoefti sprak toen met Aboutaleb hier op het Rotterdamse stadhuis nog over de modernisering van de islam. Als we deze gang van zaken in Egypte nu zonder meer aan ons voorbij laten gaan, dan is ieder toekomstig pleidooi voor recht en democratie vanuit Nederland op het internationaal toneel even waardeloos als de huidige staat van recht en democratie in Egypte.

Vanuit NIDA roepen we de burgemeester dan ook op om in zijn relatie met de Egyptische grootmoefti zijn afschuw hierover uit te spreken en sancties te verbinden aan de ter dood veroordeling van Morsi. Daarbij sporen we de burgemeester aan om de minister van Buitenlandse Zaken op te roepen om hetzelfde te doen. Het internationaal optreden van Nederland hangt al jaren af van economische belangen en vriendjespolitiek. Principes en rechtvaardigheid zijn veelal ver te zoeken. Spreek je nu uit of hou alsjeblieft de komende tijd even de mond dicht over democratie en mensenrechten, want de kromming in onze tenen kan de hypocriete prietpraat hierover echt even niet meer verdragen. 

Nourdin El Ouali is politiek leider van NIDA, een op de Islam geïnspireerde Rotterdamse partij.

Lees andere stukken van Nourdin