Voorpagina Ingezonden, Islam, Psychologie, Ramadan

Mindful Ramadan

The one who knows himself will know his Lord.’’
(Prophet Muhammed pbuh)

De profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd dat degene die zichzelf kent God zal kennen. Wat een prachtige overlevering, het geeft namelijk aan dat de relatie tussen Allah (swt) en Zijn dienaar een dynamische relatie is. Het legt de sleutel tot het intensiveren van de relatie bij de gelovige zelf: jij als gelovige kunt ervoor zorgen dat je relatie met Allah (swt) steviger wordt door meer kennis te vergaren over jezelf.

Als we het woord mindfulness horen, dan zijn we snel geneigd om het te zien als iets van new age, het boeddhisme of yoga. In essentie betekent mindfulness echter niets anders dan aandacht hebben op een flexibele, open en nieuwsgierige manier. Het is een proces van bewustzijn, en niet zozeer van denken.

De combinatie mindfulness en islam lijkt in eerste instantie niet een logische combinatie, maar de islam is in de kern een religie die zulke processen als fundamenteel ziet. Bewust bezig zijn met onder andere  jezelf, je religie, familie, omgeving en milieu zijn fundamenten die ingebed zijn in de religie als totaliteit. Als we al kijken naar het gebed, dan is dit op zichzelf al een vorm van meditatie. Hoe bewuster je het proces van bidden ondergaat, hoe meer je er voor jezelf uit kunt halen.

We herkennen het proces van mindfullness ook terug in het karakter van de profeet Mohammed (vzmh). Denk aan de manier waarop hij met iemand sprak (volledig gefocust op die persoon), de manier waarop hij bad, de dingen die hij deed en de manier waarop hij zijn relaties onderhield. Alles deed hij (vzmh) op bewust niveau, met passie en vol overtuiging.

In een maatschappij waar presteren op alle gebieden steeds meer de norm lijkt te zijn, waar resultaat belangrijker is dan de weg daar naar toe, lijkt het alsof mensen steeds meer op de automatische piloot leven. We praten vaker over wat we willen dan over wat dingen/situaties met ons doen. We verwachten van onszelf en van de ander dat we steeds meer willen in het leven, in plaats van dankbaar te zijn en ergens genoegen mee te nemen.

‘Voorwaar, geslaagd is hij die haar zuivert.’ 
( Koran 91:9)

Islamitisch gezien wordt het proces van innerlijke verandering omschrijven als Jihad an Nafs, een ander (soortgelijk) concept is Tasawwuf ( het zuiveren van het innerlijk).  Het gaat om bewust zijn van jezelf, je eigen gedrag, je motivatie, je reden om iets te doen (niyaa) en daar waar nodig dit continu bij te stellen en of te bekrachtigen. Om bezig  te zijn met jezelf heb je het proces nodig van stil staan bij jezelf in het hier en nu. Stil staan bij jezelf  zonder  al gelijk een waardeoordeel te hebben, en in staat te zijn om dit vanuit verschillende perspectieven te doen.

Als iemand ons bijvoorbeeld zonder enige reden uitscheldt zijn we geneigd of om terug te schelden, te bevriezen en/of weg te vluchten. Innerlijke jihad gaat er over dat je in eerste instantie leert stil te staan bij welk gedrag je vertoont, en jezelf dan langzaam aanleert om het best passend gedrag te vertonen. Iemand uitschelden wanneer jij uitgescholden wordt, is bijna nooit het best passende gedrag (achlaaq).

In de Ramadan staat het vasten centraal. Het gaat dan niet alleen om onthouding van eten en drinken, maar vooral ook van het niet gelijk toegeven aan je eerste impuls. Ramadan is bij uitstek de maand om een eerste stap te zetten naar een bewuster leven. Stil staan bij je sterke kanten en minder sterke kanten, je ego/nafs, je eigen behoeftes, je uitdagingen en je belemmeringen. Wat zorgt ervoor dat je moslim bent? Wat heb je ervoor over om te werken aan je relatie met Allah swt? Ben je echt bereid om het gevecht met jezelf aan te gaan?

Wil je met jezelf de uitdaging aan gaan om deze Ramadan bewuster te beleven en er alles uit te halen wat voor jouw mogelijk is, doe dan mee met de Ramadan Challenge. Jezelf beter leren kennen en bewuster in het leven staan, met als uiteindelijke doel je meer bewust te zijn van Allah swt. We doen dit door verschillende uitdagingen op Facebook die je met jezelf aan kunt gaan om bewuster van jezelf te worden, soms ergens over na te denken, soms actief iets te veranderen en soms om tot bezinning te geraken. De enige die dit allemaal uiteindelijk kan bereiken ben jij.

Dit stuk is geschreven door Samira Boubkari.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie