Voorpagina Algemeen, Buitenland, Islam, Lifestyle, Maatschappelijk, Politiek, Samenleving, Spiritualiteit

Halal / Kosher is de haat voor de ‘ander’ in Europa bepaald niet te noemen

In Denemarken is het ‘ritueel slachten‘ (Kosher voor de joden en Halal voor de moslims) niet meer toegestaan. Alle dieren moeten vóór de slacht ‘verdoofd’ worden door middel van een elektrische stroom, gas of een stalen pin door het voorhoofd. Deze methode van vooraf verdoven zou humaner zijn dan ‘onverdoofd’ slachten. In 2011 werd in Nederland soortgelijke wetgeving in de Tweede Kamer bij meerderheid aangenomen. Echter, de Eerste Kamer verwierp een jaar later deze wetgeving, omdat deze ernstige inbreuk zou maken op de vrijheid van religie.

Ritueel slachten is weldegelijk humaan

Een van de redenen waarom joden en moslims erop staan dat het vee dat ze consumeren ‘ritueel geslacht’ wordt (Kosher voor de joden en Halal voor de moslims), is het religieuze gebod de pijn dat het dier voelt te minimaliseren. De wijze waarop het dier ritueel geslacht moet worden garandeert dat.

Hoe ironisch dat verschillende overheden in Europa een barbaarse wijze van slachten, zoals een pin door het voorhoofd van het dier, als ‘humaan’ beschouwen, en prefereren boven de traditionele slachtgebruiken zoals duizenden jaren gehanteerd door joden en moslims. Wilhelm Schulze, professor aan de Universiteit van Hanover in Duitsland, zei daarover in zijn rapport uit 1978 al het volgende:

“Ritueel slachten door middel van een snede in de hals is, mits correct uitgevoerd, pijnloos bij schapen en kalveren volgens EEG-registratie.”

Halal en Kosher mogen niet, bio-industrie wel

De nieuwe wetgeving in Denemarken, en de niet aflatende roep daartoe in vele andere Europese landen, heeft niks met liefde voor het dier te maken. Getuigen ook bijvoorbeeld het feit dat de bio-industrie, waarin de dieren voordat ze geslacht worden vaak een hel van een bestaan ‘lijden’, geen probleem is voor de wetgever. Nee, hier wordt een valse notie van secularisatie gebruikt om religieuze gemeenschappen verder te marginaliseren.

Overigens, het is mijn persoonlijke mening dat wij al moslims wat dit punt betreft ook boter op onze hoofden hebben (en dan wijs ik vooral ook met de vinger naar mezelf): we willen persé dat ons vlees afkomstig is van dieren die volgens islamitische richtlijnen zijn geslacht, maar ‘vergeten’ gemakshalve dat de islam ons ook wijst op onze verantwoordelijkheid deze dieren humaan te behandelen -tijdens- hun leven. Ik zou wel eens willen weten in hoeverre vlees dat 100% correct is geslacht, maar uit de bio-industrie komt, waar het een lijdzame leven heeft geleden, wel Halal (of Kosher) genoemd mag worden?

Moderne heksenjacht

In Europa hebben christenen in de loop van de tijd langzaamaan macht moeten overdragen aan krachten in de samenleving die niks van religie moeten hebben. Voor deze anti-theïsten is elke ruimte die theïsten in de samenleving opeisen een doorn in het oog.

Als grootste groep religieuzen, hebben christenen eeuwen lang in Europa het leven van iedereen die ‘anders’ is vaak -letterlijk- onmogelijk gemaakt. De valse secularisten in onze moderne tijd voeren dat aan als belangrijkste drijfveer om religiositeit in de samenleving te onderdrukken. Joden en moslims vormen geen onderdeel van de dominante groepen, en zijn, alsof er geen enkele lering is getrokken uit het verleden, de groepen die het meest te lijden hebben onder de moderne heksenjacht op alles wat anders is in de samenleving. Dezelfde mechanismen die het leven van de ‘ander’ problematiseerde, en als een rode draad lopen door de Europese geschiedenis, blijken nog altijd aanwezig.

Dat zogenaamde verlichte, progressieve en democratische Europa verwart haat voor alles wat anders is met liefde voor het dier. De enige toepasselijke reactie daarop is: boe-eeee!

Was getekend,
Khadim Zaman

Khadim Zaman is het alter ego van Tarik Diamane. Khadim heeft een gruwelijke hekel aan sociale onrecht. En zoals het elke goede Social Justice Warrior (SJW) uit de 21ste eeuw betaamt is zijn voornaamste wapen een laptop, een goede Wi‍-Fi-verbinding en een flinke dosis bijtende sarcasme. O ja, en groene thee. Heel veel groene thee!

Lees andere stukken van Khadim