Voorpagina Politiek

Fenomeen ‘Islamisering’ uitvinding van pro-Israel lobby – deel II

Er is geen enkele concrete statistische aanwijzing dat het antisemitisme in Nederland is gestegen. Integendeel, zo lees ik: “Het aantal meldingen van antisemitisme in Nederland vertoont een dalende trend. Dat concluderen de onderzoekers die in opdracht van het ministerie van VROM de Monitor Rassendiscriminatie 2009 hebben gemaakt.” Er staat ook iets anders: “De uitkomsten van deze monitor staan wat betreft het antisemitisme haaks op het beeld dat het CIDI vorige week schetste. Een van de conclusies is ook: “Geweld tegen moslims neemt toe.”

Toch haast dit kabinet zich, met grote zekerheid op aandrang van het CIDI, om extra maatregelen te nemen tegen de bestrijding van antisemitisme. Ieder rationeel en weldenkend mens zou denken dat dit kabinet (extra) maatregelen zou nemen om een andere kwetsbare minderheid te beschermen tegen de discriminatoire politiek van haar gedoogpartner de PVV. Inderdaad de moslims. Maar Wilders wordt geen strobreed in de weg gelegd en heeft aanvallen op de islam en moslimbashen tot nationale politiek verheven in dit land. Wie heeft nu daadwerkelijk het meest te vrezen? Vrouwen met hoofddoeken die straks uit bussen worden verwijderd door de politie, als het aan de PVV ligt.

Of de orthodoxe joden die door de uitspraken van de ‘joodse’ Bolkestein op de kast zijn gejaagd en daarmee een stevig argument in handen krijgen geduwd, lees boterbriefje, om zich te vestigen in de illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden. Laten we eerlijk zijn welke PVV-stemmer wil die orthodoxe jood als buurman hebben met zijn opvallende uiterlijke kenmerken. De kans dat ze hem voor orthodoxe moslim aanzien, is trouwens redelijk groot, als kwart van de PVV-aanhang denkt dat Wilders minister is. Er is op dit moment geen noodzaak om joden extra te beschermen. Bovendien biedt de huidige wet joden al extra (en eigenlijk zelfs meer) bescherming.

Het is duidelijk dat dit kabinet wordt gedoogd door een Partij voor de ‘Vrij(blijvend)heid’ die op alle mogelijke manieren bezig is om een extreme pro-Israël agenda door de strot van haar kiezers te duwen. Tegelijkertijd probeert zij tussen de regels door censuur op te leggen. Wat voor zin heeft het om als ‘volwassen’ democratie de ontkenning van de Holocaust strafbaar te stellen? Als er een directe noodzaak is om maatregelen te nemen die verdere polarisatie van de Nederlandse samenleving moeten tegengaan. Maar die discussie wordt niet in alle open- en eerlijkheid gevoerd. En omdat die discussie niet wordt gevoerd kan Wilders zijn gang blijven gaan met zijn kwalijke uitspraken over de islam.

Tegelijkertijd is er iets anders aan de hand. De krampachtige manier waarop wordt gereageerd in de landelijke media door politici op de politiek van de staat Israël, het strafbaar stellen van de ontkenning van de Holocaust en uitspraken over de toekomst van bijvoorbeeld orthodoxe joden, getuigt van rationele onvolwassenheid, hardnekkige blindheid voor de feiten en de dodelijke greep van het Israel-taboe op de Nederlandse politiek.  De Nederlandse politiek zucht al vele jaren onder dit taboe. Waar moslims wordt gevraagd zich te distantiëren van de radicalen onder hen, is de joodse gemeenschap niet een keer gevraagd zich te distantiëren van joodse extremisten hier en in Israël. Ook niet na de moord op Yitzchak Rabin.

Integendeel, een gevaarlijke racist als Avigdor Lieberman, die Wilders tot zijn vriend rekent, heeft een heksenjacht geopend op alles wat links is in Israël. Toeval? Welnee. Tegelijkertijd zie ik nog meer ongezonde ontwikkelingen. Een daarvan is de verwevenheid van het CIDI met de Nederlandse politiek. Zo is de burgemeester van Maastricht geleverd door een dubieuze politieke organisatie als het CIDI. Inderdaad de zogenaamde ‘onafhankelijke’ officiële spreekbuis van de staat Israel als gaat om ‘objectieve’ berichtgeving uit het Midden-Oosten. Een organisatie die altijd bezig is in de publieke opinie om de positie van de Israëlische bezetter te verdedigen tegenover die van de onderdrukte Palestijnse bevolking. Om vervolgens op 5 mei de nationale bevrijding van de Duitse bezetting mee te vieren. Je moet maar durven.

Diezelfde burgervader van Maastricht is voorzitter van het CIDI en tevens lid van de VVD. Net als Onno Hoes hebben veel van zijn partijgenoten meerdere (vrienden)diensten geleverd aan het CIDI. Hoe integer en betrouwbaar ben je als Nederlandse politicus, die zich in deze moreel onethische spagaat heeft gemanoeuvreerd? Hoe integer is Geert Wilders eigenlijk en zijn PVV, die de internationale rechtsorde aan de kant wil schuiven om de bezetter Israël onvoorwaardelijk te kunnen blijven steunen en daarmee het internationale recht voorgoed in de ban doet? Hoe integer en betrouwbaar is Uri Rosenthal, die zich steeds meer ontpopt als de Israëlische minister van Buitenlandse zaken? Dat hij laatst een bezoek aan Ramallah brengt waar de Palestijnse autoriteit zetelt, is een charmeoffensief geweest.

In een recent door WikiLeaks gelekt ambtsbericht van de Amerikaanse ambassade lezen we, voor wat het waard is, dat ‘onze’ Amerikaanse vrienden maar weinig vertrouwen hebben in Wilders en zijn PVV. Geloof het of niet: Wouter Bos was juist géén draaikont. De PVV van Geert Wilders is in de ogen van de VS – vermoedelijk zijn dit de woorden van de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag – een extreem-rechtse partij en Wilders zelf een ophitser” (bron: RTL). Die zware kwalificatie aan het adres van Wilders bevat zeker een kern van waarheid, maar is een te simplistische verklaring voor de opkomst van anti-islam partijen in Europa.

Een vergelijkbare ontwikkeling zien we de laatste tijd in de VS met de sterke opkomst van de Tea Party. Radicale figuren in de VS zien president Obama als het moslimpaard van Troje in het Witte Huis. Zijn toenadering tot de Arabische wereld wordt beschouwd als verraad van een belangrijke bondgenoot. Hoe toevallig is het dat nationalistische (volks)partijen fulmineren tegen alles wat links is, zich allemaal keren tegen de islam en uitgesproken pro-Israël zijn en dat ze even ‘vergeten’ zijn dat ze niet in een nederzetting in Israël wonen? In de wetenschap dat de belangen van de landen waar die partijen zich manifesteren niet dezelfde zijn als die van de staat Israël.

Leest u deze laatste zin alsjeblieft nog een keer en laat deze goed op u inwerken.  Ik volg de ontwikkelingen binnen en buiten Nederland met argusogen en geloof niet in toeval. Dames en heren, de politieke situatie waar u op dit moment getuige van bent, is meen ik te weten al jaren geleden zorgvuldig voorbereid door de spindoctors van de Israëlische regering i.s.m. de sterke pro-Israël lobby in de VS en nu ook in Europa. Het argument dat de opkomst van rechtse populistische partijen vooral een reactie is geweest op de arrogante linkse elite is maar voor een klein deel waar.

Israel ligt al jaren onder vuur en het land zoekt steeds opnieuw naar nieuwe argumenten, omdat het steeds lastiger wordt voor dat land om iets wat moreel onverdedigbaar is te verdedigen. Namelijk de onderdrukking van de Palestijnse bevolking en de bezetting van de Palestijnse gebieden. Alleen Nederland blijft Israël op dit punt onvoorwaardelijk steunen binnen de EU. De andere lidstaten zijn de laatste tijd een stuk kritischer geworden. Veel EU-landen vinden het niet langer vanzelfsprekend dat Israël automatisch op steun kan blijven rekenen van Europa. Als het land geen serieuze concessies doet om de komst van een Palestijnse staat mogelijk te maken. De laatste WikiLeaks over Israël zijn er heel duidelijk over: Alle inspanningen van Israël zijn erop gericht om de komst van een onafhankelijke Palestijnse staat juist onmogelijk te maken.

Er is een belangrijke manier om hier in te kunnen slagen. Om iets te kunnen verdedigen wat op de eerste plaats moreel en op de tweede plaats staats- en internationaalrechtelijk onverdedigbaar is, is een veelvoud aan angst nodig; wereldwijde angst voor de islam. In dit geval door een klimaat van angst te scheppen en te suggereren, dat het lot van het Westen is verbonden met dat van Israël. Zelfs rechtse populisten die tegen extreem-rechts aanschurken, maar ook extreem-rechts zelf, die in het verleden niets wilden weten van joden of van het bestaan van Israël erkennen,  verwijten nu met een steeds harder wordende toon linkse politieke partijen, dat zij het proces van islamisering hebben mogelijk gemaakt en zelfs faciliteren.

Extreem rechts is tot op het bot verdeeld geraakt. Er is een beweging die fel is gekant tegen wat zij de ‘zionistische’ staat Israèl noemen en een beweging die samenspant met zionisten tegen de islam. Wilders maakt deel uit van die laatste groep. Wilders beweert overal en altijd dat de linkse elite het land in de uitverkoop doet. Dat is het beeld dat de PVV steeds weer  oproept in de media (zie ook de opvallende extreem pro-Israël reacties op het forum van Elsevier). Het is echter nergens op gebaseerd en Wilders gaat maar door en gaat er steeds verder in. Laatst beweerde Wilders voor de Amsterdamse rechtbank dat de linkse elite een oorlog uitvecht met haar eigen bevolking.

Een bijzonder kwalijke en schadelijke uitspraak van niet zomaar een man maar een volksvertegenwoordiger, die de eenheid van dit land ernstig kan aantasten met zijn woorden. Maar zolang Wilders zich kan en mag schuilen achter het Israel-taboe kan hij zijn gang blijven gaan. Niemand in de politiek van de andere partijen zal Wilders’ zijn loyaliteit bevragen op dit punt. Ondertussen zien we  huis-tuin-keuken deskundigen zoals de Arabist Hans Jansen aan de studiotafel bij Pauw & Witteman verschijnen, die geen enkel concreet voorbeeld kunnen noemen van islamisering in Nederland.

Laat ik vooropstellen dat ik grote voorstander ben dat politieke partijen in dit land de belangen van burgers in dit land moeten verdedigen tegen elke vreemde mogendheid die de agenda van de Nederlandse politiek probeert te kapen. Maar dat dit duidelijk niet gebeurt, bewijst Wilders met zijn doorgeslagen pro-Israël agenda. Daarom zie ik het op mijn beurt als mijn plicht om te strijden tegen onbetrouwbare figuren als Wilders, die erop uit zijn gestuurd om Westerse samenlevingen te vergiftigen met leugens en voor het karretje te spannen van de pro-Israël lobby. Dat is wat hier gebeurt!

Hoe geloofwaardig ben je als Nederlandse politicus, zoals de onbetrouwbare pro-Amerikaanse en pro-Israëlische Verhagen, de ultra pro-Israëlische Wilders, maar ook een doorgeslagen figuur als Rosenthal? Als je de belangen van Israel boven die van deze natie stelt? De enige ogenschijnlijk plausibel klinkende verklaring die de PVV geeft, is dat Israël en het Westen dezelfde strijd voeren tegen de politieke islam. Wat totale nonsens is natuurlijk, omdat Israël juist met zijn misdadige politiek tegen de Palestijnen de grootste voedingsbodem vormt voor het hedendaagse internationale (moslim)terrorisme. Veel langer dan de Egyptenaren wacht de Palestijnse bevolking al meer dan een halve eeuw op haar bevrijding. Daar hoor je Wilders, Verhagen, Rosenthal en Rutte het dan weer niet over.

Nee, de kans dat de Nederlandse samenleving op een dag islamiseert, is een stuk kleiner dan dat de Nederlandse politiek verder ver-Israëliseert onder dit kabinet. Dit is zienderogen het geval. Dames en heren, Ik kan u veel meer argumenten geven waarom de ver- Israëlisering van de Nederlandse politiek al jaren een feit is en de islamisering van de Nederlandse samenleving nooit van de grond zal komen en niet meer is dan een verzinsel van de pro-Israël lobby. Het is daarom van het grootste belang dat het Israel-taboe voor eens en altijd wordt doorbroken. Alleen dan wordt de grote massa pas echt duidelijk dat het fenomeen ‘de islamisering van Nederland’ niet meer is dan een bliksemafleider. Om de politiek van Israël definitief te verankeren in ons buitenlandbeleid. Dit moeten we niet willen accepteren en kost wat kost voorkomen als trotse Nederlanders! Wie tegen de islamisering van Nederland is, moet mijn boodschap op zijn minst ook aanspreken.

Stem en marginaliseer de PVV op 2 maart!

Mijn liefde voor dit land is groter dan die van Geert Wilders. Ik ben verwikkeld in een polemische strijd met populisten, die zogenaamd het beste voor hebben met dit land. Ik ben Ata, beetje burgerlijk ongehoorzaam en al heel wat lentes jong. Mijn naam is seculier, mijn pen messcherp en voel me gelukkig nog altijd thuis in dit land. Ook ik blijf hier!

Lees andere stukken van Ata