Voorpagina Algemeen, Cultuur, Lifestyle, Maatschappelijk, Opinie, Politiek, Samenleving, Wetenschap

Column Khadim Zaman | Het is niet de ‘cultuur’ stupid!

De hier getoonde grafiek laat het aantal ‘zittenblijvers’ zien onder Europese leerlingen van Turkse komaf. Welke conclusie trekken jullie hieruit? Als je het juiste antwoord weet, dan mag je door naar de volgende klas/groep. Anders moet je ‘zittenblijven’.

Voor andere etnische minderheden gelden -ongeveer- dezelfde percentages. De cijfers van de ‘inheemse’ leerlingen zouden van land tot land ongeveer dezelfde trend vertonen, behalve dat deze telkens ongeveer de helft zijn van in dit geval Turkse Europese leerlingen (zie de grafiek hieronder).

In discussies — die vaker wel dan niet als doel hebben het leven van Nieuwe Europeanen te problematiseren — worden er over en weer regelmatig drie verklaringen gegeven voor bepaalde vormen van achterstelling onder Nieuwe Europeanen. Deze worden óók vaak aangehaald, wanneer het om achterstelling in het onderwijs gaat van deze groep Europeanen. Deze drie zijn achtereenvolgens:

1.) Cultuur (lees: “achterlijke” culturele waardes die leerlingen achterhouden in hun ontwikkeling)
2.) Socio-economische factoren (discriminatie, minder kansen, lage social klasse, etc.)
3.) Slecht onderwijssysteem

Ik trek dan ook uit de grafiek de volgende conclusie:

Blijkbaar weegt de socio-economische situatie (1.), gecombineerd met het peil van het onderwijssysteem (2.) zwaarder dan wat voor ‘culturele’ invloed een leerling ook heeft. Het is bekend dat bijvoorbeeld de economische situatie, en zéér zeker ook het onderwijssysteem, in de Scandinavische landen beter is dan elders in Europa. Als hoegenaamd dezelfde groep mensen, met ongeveer een vergelijkbare Turkse achtergrond, van land tot land dramatisch andere resultaten haalt op school, dan ligt het dus niet aan de ‘cultuur’.

Dus de volgende keer wanneer men weer ‘cultuur’ van stal haalt om jouw leven in dit land te problematiseren, sla ze dan met deze statistieken om de oren. Hoe eerder we die onzin over ‘cultuur’ droppen, hoe eerder we kunnen praten over het beter maken van ons onderwijssysteem en verbeteren van de socio-economische situatie voor -alle- Europeanen.

Was getekend,
Khadim Zaman

Grafiek via Orhan Aga

Khadim Zaman is het alter ego van Tarik Diamane. Khadim heeft een gruwelijke hekel aan sociale onrecht. En zoals het elke goede Social Justice Warrior (SJW) uit de 21ste eeuw betaamt is zijn voornaamste wapen een laptop, een goede Wi‍-Fi-verbinding en een flinke dosis bijtende sarcasme. O ja, en groene thee. Heel veel groene thee!

Lees andere stukken van Khadim