Voorpagina Algemeen, Islam, Lifestyle, Maatschappelijk, Opinie, Politiek, Samenleving, Spiritualiteit, Vrijheid van meningsuiting

Mijn ‘salafisme’ heeft recht van bestaan in Nederland!

Ingezonden door: Hajiba Aouragh

Vol verbazing heb ik de discussie gevolgd die de afgelopen weken is gevoerd in de Tweede Kamer. Volgens de PvdA en de VVD is het jihadisme “een gewelddadige ideologie die volledig is ingebed in de salafistische leer”. Ze zouden zich gebaseerd hebben op de inlichtingen van de AIVD. Zij zijn van mening dat het salafisme groeit in Nederland en dat dit een broeinest zou zijn voor jihadisme. Gisterenmiddag heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel van de PvdA en de VVD om te onderzoeken of organisaties die het salafisme aanhangen verboden kunnen worden. Ze gaan zelfs zo ver dat het volgens hen mogelijk gemaakt moet kunnen worden om salafistische militairen te ontslaan.

Wat mij in eerste instantie bevreemdt is dat het begrip ‘salafisme’ zo negatief wordt neergezet en het totaal uit zijn verband wordt gerukt en niemand die het een halt toe roept. Hoezo staat salafisme gelijk aan extremisme? Wat is salafisme dan volgens onze geweldige politici? En wanneer belijd je je geloof in extreme mate? Mag ik s.v.p. zo spoedig mogelijk een concreet antwoord op de bovenstaande vragen? Nu wordt de betekenis van de begrippen zo open gelaten voor eigen interpretatie dat men van het slechtste uitgaat. Lekker makkelijk.

Daarnaast baart het mij zorgen dat een aantal individuen – die echt niet beter zijn dan jij en ik – ons een label opplakken: geen moslim zijn = geweldig, gematigde moslim zijn = oké, moslim zijn = slecht & verboden. Dus binnenkort ook geen islamitische militairen, want wie wil werken voor Defensie mag geen enkele vorm van het salafisme belijden. Nogmaals, wat houdt het salafisme dan in? En wat is de volgende stap, geen islamitische ambtenaren? Lekker de vrijheid inperken van een select groepje die het al niet gemakkelijk heeft. Wat krijg ik toch zo langzamerhand een afkeer tegen onze zogenaamde volksvertegenwoordigers. Houd op met mijn geloof te bashen, mijn vrijheid in te perken en voor mij te bepalen wat ik wel en niet mag op het gebied van religie.

De term salafisme is eigenlijk sinds de aanslag op Theo van Gogh nauw verbonden geraakt met ‘geweld, terreur en dreiging’ , jammer want zo interpreteer ik het absoluut niet. Het ‘salafisme’ is namelijk afgeleid van het Arabische woord ‘salaf’ dat zoeits als “voorganger” betekent (hiermee wordt gerefereerd aan de eerste drie generaties vanaf de Profeet (vzmh)). Een aanhanger van de salafistische ideologie wil niets anders zeggen dan dat je de leefwijze van de profeet (vzmh) en zijn metgezellen probeert na te leven. Dit wil niet zeggen dat deze aanhangers extremistisch zijn in de zin van dat zij een ander kwaad willen doen. Salafisten zijn bezig met zichzelf te verbeteren en het doel is om een vrome moslim te zijn. Dat er individuen bestaan die een andere invulling geven aan het praktiseren van deze ideologie is natuurlijk niet goed en zij dienen individueel aangesproken en aangepakt te worden.

Een onderzoek van de veiligheidsdienst van het Verenigd Koninkrijk stelt dat er ook geen handvatten paraat zijn om een terroristenprofiel op te stellen. Sterker nog, dit rapport spreekt alle stereotyperingen die er zijn over terroristen tegen. In dit geval stellen de Nederlandse politici de islamitische organisaties verantwoordelijk voor het kweken van terroristen, terwijl er in het Britse rapport, dat gebaseerd is op honderden case studies, duidelijk naar voren komt dat deze geweldplegers vaak niet eens praktiserend zijn, noch over de kennis van de religie beschikken. (Ml5, 2008)

Salafistische organisaties zouden het voorportaal zijn van terroristen, terwijl we zeker vanuit deze organisaties luid en duidelijk geluiden hebben gehoord van complete verwerping van terrorisme en het geweld dat in de naam van ons geloof gepleegd wordt. Sterker nog, ik denk dat deze organisaties een belangrijke rol kunnen spelen in het tegengaan van het jihadisme, voor zover dat nog niet al het geval is.

Tot mijn vreugde zijn er afkeurende reacties op dit voorstel. Zelfs van mensen die niets met de islam hebben, delen de mening dat een verbod te ver gaat. “In een democratie bestaat het recht om andersoortige politieke stelsels aan te bevelen. De grens ligt bij het propageren en gebruiken van geweld” (Elsevier, 2015)

Waar ze nu in Den Haag mee bezig zijn, is het creëren van een afstand tussen moslims en de rest van de maatschappij. Dit ondoordachte optreden van de politici in de Tweede Kamer kan zeer wel mogelijk een averechts effect hebben op de groep die ze met deze maatregel denken te bestrijden. Salafisten wil niet in hetzelfde hokje gestopt worden als de terroristen. En als dat tóch gebeurd, dan zal dat tot vervreemding van de Nederlandse maatschappij leiden, met alle gevolgen van dien.

Mijns inziens moeten we een goede manier vinden om samen te leven. Het salafisme verdwijnt niet uit Nederland, maar samen kunnen we wel alle vormen van geweld proberen een halt toe te roepen.

Foto via Pixabay.com

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie