Voorpagina Algemeen, Cultuur, Islam, Maatschappelijk, Media, Opinie, Opmerkelijk, Politiek, Samenleving

Verbod op Salafisme en de gevolgen ervan – kort bezien vanuit juridische perspectief

‘Salafisme’, hedendaags een beladen woord wat controverses oproept.  Een ieder heeft er een mening over en/of meent te weten hoe Salafisme daadwerkelijk gedefinieerd dient te worden danwel wat Salafisme inhoudt.  Ik zal me derhalve niet inhoudelijk inlaten inzake het begrip ‘Salafisme’, maar zal louter kort ingaan wat het geopperde verbod op Salafisme teweeg zou kunnen brengen.

Criminalisatie salafisme: elke man met baard fouilleren?

Salafisme verbieden -waar ik op grond van uiteenlopende redenen ten zeerste oneens over ben- en tegelijkertijd de Koran ongemoeid laten door het verder te verspreiden, is alsof een extreemrechtse groep verboden wordt verklaard maar Mein Kampf verder mag worden verspreid.

Niet dat ik Koran wil vereenzelvigen met Mein Kampf. Verre van dat. De Koran staat immers ver verheven boven dat boek. Temeer omdat het Salafisme in hetzelfde extreemistische hoekje dreigt te worden gedrukt waar menig rechts extremisme groepen al geplaatst zijn, en met hoogstwaarschijnlijk dezelfde gevolgen. Zoals de moslims waar onder ander de ‘so called’ ”Salafisten” primair inspiratie halen onder meer uit de Koran, halen veel rechts- extremistische groepen primair inspiratie uit onder ander Mein Kampf. Mein kampf als bezit hebbende is in Nederland niet verboden in tegenstelling tot wat velen menen. Het verspreiden ervan -al dan niet commercieel- is hetgeen verboden is in Nederland.

Indien het Salafisme wordt verboden en als extremistisch wordt gebrandmerkt, dan is het voor de handliggend -en om ongeloofwaardigheid het hoofd te bieden- dat alle zaken gelinkt aan het Salafisme waaronder de Koran tevens verboden worden verklaard om het te verspreiden, zoals dat bij zaken gelinkt aan menig rechts- extremistisch verboden groepen ook al het geval is, te denken aan Mein Kampf en symbolen als de Swastika ‘volksmond hakenkruis’ -mits het laatste uitdrukkelijk gelinkt is aan een extremistische groepering, haar gedachtegoed en gedraging-, onderdelen van de verboden zaken zijn. Indien tevens de Koran verboden wordt om het te verspreiden dan zal het niet alleen de Salafisten treffen maar menig moslim in algemene zin. Mogelijke consequentie waar maar gering over is nagedacht.

De vraag luidt of een eventueel verbod op Salafisme indruist tegen vrijheid van religie vastgelegd in de Nederlandse Grondwet (artikel 6) en Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM artikel 9). Een vraag waar ik nu niet op in zal gaan, maar het over zal laten aan menig aspirant Bachelor of Master rechterstudent(e) in het kader van mijns inziens een interessante scriptie onderwerp.  Wat de uiteenlopende meningen inzake Salafisme mogen zijn.  Slechts weinigen zullen mijns inziens ontkennen dat een eventueel verbod op Salafisme, -al dan niet juridisch- in algemene zin vergaande gevolgen kan hebben.

 

 

Karim Mohajir heeft logistiek & economie aan Hogeschool Haarlem en Privaatrecht gestudeerd aan de UvA. Hij is geboren en getogen in Zaandam en in de gemeenschap vooral bekend als jurist van de toenmalige Poldermoskee. Daarnaast is hij voor veel particulieren en ondernemers het juridische aanspreekpunt als het gaat om allerlei juridische kwestie en schroomt hij niet om bij tijd en wijlen het debat op te zoeken. Gas geven op een nat wegdek waar anderen op hun remmen trappen en als enige naar rechts lopen waar anderen massaal naar links marcheren illustreert bij tijd en wijlen zijn onderscheidend eigenzinnig karakter. Zijn inzet voor zwakkeren en hulpbehoevenden in de samenleving, goede doelen en een luisterend oor voor eenieder die zijn hart wil luchten, maken hem, een actieve wielrenner in zijn vrije tijd, tevens een warm mens.

Lees andere stukken van Karim