Voorpagina Algemeen, Islam, Lifestyle, Maatschappelijk, Opinie, Samenleving, Spiritualiteit, Wetenschap

Drieluik: Islam, logica, rationaliteit, en wetenschap (deel 3)

Anders dan vaak wordt verondersteld, gaat de Islam heel goed samen met logica, rationaliteit, en wetenschap. Dat betoogt Frederica Hugenholtz in een drieluik, gebaseerd op lezingen met als titel ‘Islam, een logische keuze?’ die ze door het hele land geeft over dit onderwerp. Het doel van haar betoog is om niet-moslims op een andere manier naar geloven en de islam te laten kijken.

Dit doet ze door in te zoomen op de volgende drie vragen: Wat is het doel van ons leven? Is er een God? Waarom Islam?

De afgelopen twee dagen zijn op Wijblijvenhier! achtereenvolgens deel 1 en deel 2 van haar lezing gepubliceerd. Vandaag volgt (hieronder te lezen) het derde en laatste deel van haar betoog. De -volledige- tekst van haar lezing is ook hier te lezen.

Waarom Islam?

Voor buitenstaanders lijkt het een enorme stap. Bekeren tot de islam. Nog steeds vraagt weleens iemand aan mij “moet wel heel moeilijk zijn, toch?” Het is in feite helemaal niet moeilijk om moslim te zijn. Een leven zonder islam lijkt mij juist weer veel zwaarder. Ik heb eerder gezegd dat wij het leven als een test beschouwen. Als ons iets goeds over komt zeggen we Alhamdulilah. Dat betekent alle dank en lof is voor Allah. Als ons iets overkomt wat we niet leuk of fijn vinden, zeggen we ook Alhamdulilah. Wat er ook gebeurt, wij prijzen en danken onze schepper. Een bewuste moslim, die Alhamdulilah uit overtuiging zegt, en niet uit gewoonte, wordt mentaal heel sterk.

Maar wat maakt dat moslims zo overtuigd zijn van hun geloof? De kerken hebben moeite de gelovigen binnen te houden, terwijl de moskeeën op vrijdag overvol zitten.
Blijkbaar is er iets met de islam, dat het aantrekkelijk is.

Een deel van die aantrekkelijkheid is de helderheid van de islamitische boodschap. Wij geloven in één God, en wij richten ons direct tot Hem, zonder tussenkomst van priesters, heiligen, profeten of beelden. En daarnaast halen we al onze kennis over ons geloof uit de Koran en uit het voorbeeld van Profeet Mohammed (vzmh). Het geloof in één God, de Koran en het voorbeeld van de profeet zijn het fundament van ons geloof. Daarnaast is de islam een totaalpakket. Het is een religieus, moreel, juridisch en economisch systeem, dat als je het goed bestudeert logisch in elkaar steekt en ervoor kan zorgen dat zowel het individu als de maatschappij goed kunnen functioneren.

Ik zal mij nu richten op de vraag waarom wij profeet Mohammed (vzmh) volgen en waarom wij geloven dat de Koran letterlijk het woord van God is.

Moslims geloven dat alle profeten die genoemd worden in de bijbel ook daadwerkelijk profeten van God waren. Waarom volgen wij dan speciaal Profeet Mohammed (vzmh)?

Het leven van profeet Mohammed (vzmh) is uiterst nauwkeurig gedocumenteerd. Er zijn 100den uitspraken van de profeet bekend, die ook door historici als authentiek beschouwd worden. Ook hoe de profeet in verschillende situaties handelde is allemaal gedocumenteerd. Hij is de persoon in de geschiedenis waar historici de meest betrouwbare en uiterst uitgebreide informatie over hebben. Het is bekend wie zijn ouders en grootouders waren, met wie hij getrouwd is geweest en waarom, wat voor werk hij deed voordat hij de eerste openbaringen kreeg en hoe zijn gedrag was.

Zijn belangrijkste boodschap aan de mensen was: Ik ben een profeet van God, de laatste van alle profeten die God naar de aarde gestuurd heeft, en mijn belangrijkste boodschap aan de gehele mensheid is, dat wij alleen God moeten aanbidden en zijn richtlijnen moeten volgen.

Waarom zijn er goede redenen om hem als geloofwaardig te beschouwen?

Zoals ik net zei is er heel veel informatie over hem beschikbaar. Voordat hij zijn eerste openbaring kreeg op zijn 40ste, stond hij in zijn gemeenschap bekend als een vriendelijke, eerlijke man. Hij was niet geschoold en kon niet lezen. Zijn bijnaam was de betrouwbare.
Stel dat hij een oplichter geweest was, en bewust loog dat hij een profeet was, dan was het logisch geweest dat hij dat zou doen om er zelf beter van te worden. Hij had in prachtige huizen kunnen wonen, alle rijkdom kunnen hebben met zijn aanzien, maar hij koos ervoor om in een simpel huisje tussen de mensen te wonen. Dat past niet bij het karakter van een oplichter.

Stel dat hij zelf dacht dat hij een profeet was, maar hij in feite gewoon psychisch niet in orde was. Zoals ik al zei, er is zoveel over hem bekend, zoveel uitspraken opgeschreven, dat zijn heel duidelijk niet de woorden van een gestoord persoon. Hij was de leider van zijn mensen, hij adviseerde bij allerlei problemen, hij was strategisch leider in oorlogstijd en daarbij is het onmogelijk voor een gestoord persoon om een boek zoals de Koran zelf te verzinnen.

Profeet Mohammed (vzmh) had er geen enkel persoonlijk voordeel bij om zichzelf als profeet uit te roepen, als dat niet echt zo was. Keer op keer benadrukte hij dat hij slechts de boodschapper, de waarschuwer was. Maar de meest overtuigende reden om hem als onze profeet te volgen is de Koran zelf.

Wat is er zo bijzonder aan de koran?

De koran zoals we die nu hebben, is nog precies hetzelfde als in de tijd van de profeet. De tekst is compleet bewaard gebleven en met geen letter veranderd. Overal in de wereld waar je gaat is de Koran hetzelfde. Op zich is het bewaren van de Koran door die 14 eeuwen heen al een wonder. Daarbij is de koran het enige boek ter wereld dat door miljoenen mensen volledig correct uit het hoofd geleerd is. Als je alle Bijbels, Thoras en Korans zou vernietigen, is de Koran het enigste boek dat snel en volledig op de letter nauwkeurig weer gedrukt zou kunnen worden.

Een ding die voornamelijk Arabisch sprekenden kunnen bevestigen, is de literaire en poëtische schoonheid van de koran. In de tijd dat de koran werd geopenbaard werden er in Arabië wedstrijden gehouden wie de mooiste gedichten en teksten kon voordragen. De profeet had zich daar nooit mee bezig gehouden. Maar toen hij zijn openbaringen kreeg en deze voordroeg, zijn ze gestopt met deze wedstrijden omdat het qua stijl nooit te overtreffen zou zijn.

Hoe vaak horen we niet, godsdienst is om het volk dom te houden, zodat ze niet gaan nadenken. Dat valt niet te combineren met de Koran. Deze vraagt juist om na te denken en te leren. De Koran roept keer op keer op om ons verstand te gebruiken. Mensen moeten de mogelijkheden die ze tot hun beschikking gekregen hebben gebruiken om over de hemel, aarde en creatie en de schoonheid ervan na te denken. Hoe mooi alles om ons heen is. Dit om te beseffen hoe groots de schepper is, en om zijn gunsten aan ons gegeven, te waarderen.

Zo zetten Wij de tekenen uiteen aan een volk dat nadenkt (10:24).

Voor veel bekeerlingen is de eerste stap om het leven van de profeet en de Koran serieus te bestuderen het feit dat er wetenschappelijke uitspraken in de Koran staan, die in die tijd nog niet ontdekt waren. Ook staan er meerdere historische gegevens in, die profeet Mohammed (vzmh) in die tijd onmogelijk geweten kon hebben. Ik zal er een paar noemen.

“Weten degenen die ongelovig zijn niet dat Wij alle levende dingen uit het water maakten? Geloven zij niet?” (21:30)

Nu begrijpen we deze woorden en is het wetenschappelijk vastgesteld dat we voor een groot deel uit water bestaan. Maar in die tijd, voor een ongeschoolde, analfabeet om dit te beweren in de snikhete woestijn van Arabië is opvallend.

“Voorzeker, Wij bouwden de hemel met Onze macht en waarlijk Wij zijn het die hem laten uitdijen”. (51:47)

Het feit dat het universum uitbreidt is pas de vorige eeuw ontdekt.

Eén van de eigenschappen van regen waar de Koran informatie over geeft, is dat het op aarde neerdaalt met precieze maten.

“En Degene Die uit de hemel water heeft doen neerdalen, volgens een bepaalde maat”. (43, 11)

Onderzoek heeft uitgewezen dat de hoeveelheid vocht dat verdampt en weer als regen jaarlijks op de aarde valt, constant is.

Zo staan er talrijke verwijzingen in. De Koran geeft een gedetailleerde beschrijving van de embryologische ontwikkeling in de baarmoeder. De Koran raadt aan om baby’s twee jaar borstvoeding te geven, wat de wereldgezondheidsraad nu ook aanraadt. De zon wordt omschreven als iets dat licht geeft, de maan als iets dat licht weerkaatst.
Het lijken wellicht kleine dingen, maar als je het naast elkaar legt zijn er talloze van dit soort voorbeelden, en geen één bewering is tegenstrijdig met wat we nu wetenschappelijk weten.

Het gaat boven de menselijke capaciteit om alles te verzinnen, zonder enige fout te maken.
In de Koran staat:

“Denken zij dan niet na over de Koran? Indien deze van een ander dan Allah afkomstig was, dan zouden zij er veel tegenstrijdigs in vinden”. (4: 82)

Conclusie

Er is een boek, de Koran, waarvan zo`n miljard mensen beweren dat het van God afkomstig is. Zij beweren dat er dingen in dat boek staan, die in de tijd dat het boek in de wereld kwam, nog niet ontdekt waren. Dat dit boek oproept om in één God te geloven en dat er niets waard is om aanbeden te worden dan die éne God. Dat deze God ons vraagt een eerlijk en beschaafd leven te leiden. Om het goede te doen en het slechte te laten.
Is het dan rationeel om dit boek af te wijzen, zonder er ooit naar gekeken te hebben, omdat er een aantal voorschriften in staan die niet in ons bestaande leven passen?
Nee, dat is geen rationele keuze, dat is een emotionele keuze.

De Koran is er voor alle mensen, in alle tijden en in alle landen. Het is normaal dat er een aantal richtlijnen in staan die niet passen in je huidige leven.

Islam, een logische keuze?

De meeste bekeerlingen hebben, na uitgebreid lezen, praten en denken, geconcludeerd dat er maar één logische verklaring is voor een inmiddels 1400 jaar oud boek, waarin geen enkele historische of wetenschappelijke tegenstrijdigheid of onjuistheid staat. Namelijk dat de claim van profeet Mohammed (vzmh) waar is, en dat niet hij maar onze schepper God de auteur van de Koran is. Dit, in combinatie met de helderheid van de boodschap van de islam, namelijk het geloof in één God, en dat wij hem moet aanbidden zonder tussenkomst van profeten, heiligen of beelden. De moraliteit die voortvloeit uit de islamitische regels, die goed zijn voor een individu, maar ook ten goede komen aan een gezonde samenleving, zijn de redenen dat moderne Nederlanders de stap zetten naar de islam.


  • Frederica Hugenholtz is de schrijfster van het boek Een islamitische verrassing.
  • Koop hier direct bij bol.com de roman Een islamitische verrassing voor 14,95 euro.
  • Vraag er naar bij je boekhandel. Isbn. 978-90-822288-0-9
  • Lees hier [pdf] een stuk uit het boek.
  • Facebook / Een Islamitische Verrassing
  • Website / EenIslamitischeVerrassing.nl

Afbeelding via Pixabay.com

Frederica Hugenholtz is geboren en getogen in Zeist. Ze is al heel lang getrouwd met een Syrische man wat bewijst dat gemengde huwelijken wel succesvol kunnen zijn. Twintig jaar geleden bekeerde zij zich tot de islam uit overtuiging dat de islam de antwoorden geeft op alle grote levensvragen. Voor haar studie economie aan de Erasmus Universiteit verhuisde ze in 1989 naar Rotterdam waar ze nooit meer is weggegaan. Haar Zeisterse accentje is ze nog niet helemaal kwijt, waardoor ze regelmatig complimentjes krijgt van onbekenden dat ze zo netjes Nederlands spreekt. Na haar studie heeft ze bewust gekozen voor het full time moederschap, waarvan ze geen moment spijt heeft gehad. Frederica houdt van discussies over politieke en maatschappelijke vraagstukken en kan zich enorm opwinden over alle onwaarheden die er geschreven en gezegd worden over de islam.

Lees andere stukken van Frederica