Voorpagina Algemeen

DENK gaat voor vijf zetels

Sinds de oprichting van DENK hou ik de ontwikkelingen nauw in de gaten. Zo ongetwijfeld velen met mij. DENK is namelijk een interessante beweging binnen het Haags politieke spectrum: de algemene verwachting is dat Kuzu en Ozturk met veel geluk een zetel winnen. Persoonlijk denk ik dat zij nog eens de grote verrassing van 2017 kunnen worden. Hier wordt in ieder geval hard aan gewerkt. Vandaag was de opening van hun partijbureau in Rotterdam.

Voorzitter Ozturk – met baard weer – noemt de keuze voor Rottedam niet een lastige: “Dit is de stad waar de verharding in de politiek is begonnen, hier zal het ook weer eindigen.”

DENK wil een frisse wind door de Tweede Kamer laten waaien. Vandaag is bekend gemaakt dat dit moet gebeuren met lijsttrekker Kuzu. Hij heeft hiervoor steun gekregen van zijn inmiddels 1.300 leden en 250 jongerenleden, ook wel partijgenoten genoemd binnen DENK. Men probeert vijf zetels in de wacht te slepen. We gaan het zien!

Interessant was de rode anti-PvdA hoekbank maar ook de ‘Plakkaat van Verbinding’. Dit is een verklaring die in het daglicht staat van een Nederland van verbintenis, opgesteld naar voorbeeld van het Plakkaat van Verlatinghe.

Het was een interessante dag. Ik hoop van harte dat DENK Nederland verder opschud. Dat is namelijk hard nodig.

Lees hieronder de tekst van de verklaring:

Plakkaat van Verbinding

Wij, staatsburgers van het Koninkrijk der Nederlanden,

Allen, die dit plakkaat ondertekenen en zullen ondertekenen, saluut! doen te weten:

Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met de toenemende verharding, verruwing en verrechtsing die onze samenleving uiteendrijft en onze eenheid doet wankelen, verbinding wensen uit te spreken met het land waar wij zijn geboren en/of getogen, waar wij onze opleiding hebben genoten, waar wij onze bijdrage aan leveren en waar ons nageslacht hun toekomst zal hebben;

Zo is het, dat Wij, de overige politieke partijen gehoord hebbende, ons onvoldoende voelen gehoord en vertegenwoordigd in de Staten-Generaal en Wij het wenselijk achten dat de stem van ongehoorden plaats krijgt in de Staten-Generaal;

Wij bij deze onderstrepen dat onze voorouders een bijdrage hebben geleverd aan de welvaart waarin Wij leven en Wij daarom onze positie in de samenleving opeisen;

Wij discriminatie op welke grond dan ook niet tolereren in onze samenleving en Wij deze krachtig zullen bestrijden;

Wij de holle terminologie van integratie allang voorbij zijn en in plaats hiervan streven naar verdraagzaamheid en wederzijdse acceptatie;

Wij constateren dat het vertrouwen in de democratische rechtstaat en de daarbij behorende instituties aan het afbrokkelen is en Wij het als onze opdracht zien om dat vertrouwen te herstellen;

Wij constateren dat er een kloof is ontstaan tussen het recht en het rechtvaardigheidsgevoel en Wij daarom gaan werken aan rechtvaardigheid;

Wij met lede ogen zien dat burgers in gelijke gevallen allang niet meer gelijk worden behandeld en Wij daarom gaan werken aan gelijkwaardigheid;

Wij bemerken dat de dubbele maat de norm is geworden en Wij het als onze opdracht zien om de dubbele maat te bestrijden;

Wij diversiteit als drijvende kracht van onze samenleving zien en Wij deze diverse krachten van alle culturen die ons land rijk is hebben gebundeld;

Spreken verbinding uit met het Koninkrijk der Nederlanden, dat wij allemaal staatsburgers zijn van het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk der Nederlanden van ons allemaal is!

Wen daar maar aan!

De oprichter. Geboren, getogen en woonachtig in die mooie stad achter de duinen. Altijd klaar voor een revolutie of gewoon een kopje thee. Typisch Faisal...

Lees andere stukken van Faisal