Voorpagina Ingezonden, Sport

Is de sixpack sunnah?

Umm Hani (radiAllaahu ‘anha) heeft gezegd, “Ik heb de buik van de Profeet (salAllaahu ‘alayhi wa sallam) een keer gezien en het leek op golvend papier de ene (golf) na de andere.” [Al-Tabarani in zijn Al-Mu’jam al-Kabeer]

‘Aisha (radiAllaahu ‘anha) heeft gezegd, “De Profeet (salAllaahu ‘alayhi wa sallam) had drie zichtbare spieren, hij deed zijn Izar (kledingstuk voor het onderlichaam) op de ene (buikspier) en dan waren de andere twee zichtbaar.” [Abu Naim, Dala’il alNubuwwa en al-Bayhaqi]

Drie zichtbare spieren vormen een sixpack, anatomisch gezien is een wasbord de contouren van de onder de huid liggende rechte buikspier (musculus rectus abdominis). De horizontale banen worden door de intersectiones tendineae gevormd.

Als je de Seerah van de Profeet (vrede zij met hem) leest dan zie je direct dat de Profeet enorm fit, vitaal, krachtig, gezond en sterk was. Zijn vele berg beklimmingen, zoals berg Nour en berg Uhud, zijn vele reizen, zijn enorme energie en dat zelfs op hoge leeftijd. Hij was 57 toen hij vooraf aan slag van de Greppel (al-Khandaq) meehielp aan het graven van de enorme greppel.

Wij moeten zo veel mogelijk in de voetsporen treden van de Profeet. Dat betekent dus ook dat we fysiek sterk moeten zijn, als dat mogelijk is natuurlijk.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ”De sterke gelovige is beter en geliefder bij Allaah dan de zwakke gelovige en in beide zit goeds. [Hadith Muslim]

Ibn Taymiyya zegt dat de Profeet (vrede zij met hem) het hier over fysieke kracht heeft. Het is beter voor de moslim om vitaal de aanbiddingen te verrichten zoals het gebed.

Salih al-Fawzaan heeft gezegd over de overlevering; De sterke gelovige, welke sterk is in zijn geloof, lichaam en daden is beter dan de zwakke gelovige die zwak is in zijn geloof, lichaam en daden. Dit is omdat de sterke gelovige productiever is.

Dus wat vaker fietsen of lopen. Eerder de trap nemen dan de lift. Tv uit en wandeling aan. Puur eten en drinken, en dit natuurlijk allemaal omwille van Allaah.

Dit stuk is geschreven door AbuKaliem Ezhar

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie