Voorpagina Jouw Dagelijkse Dosis, Jouw Dagelijkse Dosis 2016/1437

Hedendaagse farao’s en vrijheidsstrijders – Juz’ 9

‘Fir’aun zei: “Geloven jullie hem voordat ik jullie toestemming heb gegeven?”‘ (7:123)

Een vrijheidsstrijder was Moesa, een boodschapper van de Liefdevolle met een missie voor een onderdrukt volk. Hij moest het opnemen tegen Fir’aun, een machtige farao in Egypte die bijzonder kwaadaardig jegens zijn volk was. Zo gaf hij eens het bevel om alle jongetjes te doden en alleen de meisjes te laten leven. Moesa kwam met tekenen waarin de farao weigerde te geloven. Vervolgens werden ze bestraft met een overstroming, sprinkhanen, luizen, kikkers en water dat veranderde in bloed en nog waren ze te hoogmoedig om in Zijn tekenen te geloven.

Het verhaal van de oude farao doet mij denken aan de hedendaagse farao’s. De huidige farao van Egypte, Al Sisi, die de revolutie gegijzeld heeft en de revolutionairen dood dan wel monddood maakt. De Farao van Israël, Netanyahu, die zijn volk opdraagt de Palestijnen op de meest barbare en mensonterende manier te onderdrukken, of beter gezegd: uit te roeien. Alle kinderen, jongens én meisjes blijven niet gespaard. De Farao van Syrië, Al Assad, die er niet voor terugdeinst chemische wapens te gebruiken om zijn eigen volk van kant te maken. Die pleintjes vol lijken van kinderen, papa’s en mama’s die op het netvlies gedrukt staan. ‘Ze slapen toch gewoon?’, zei de farao van Syrië.

Moesa vond het moeilijk om het op te nemen tegen de Farao en terug te gaan naar het land waar hij nare herinneringen aan overhield. Ook had hij moeite met spreken, door een aandoening aan zijn tong, maar hij deed het toch. Niet voor zichzelf, maar voor de Liefdevolle die hem deze opdracht had gegeven. Voordat hij sprak deed hij deze smeekbede:

‘Oh Heer, verruim mijn borst. En maak mijn taak makkelijk voor mij. En verlos mij van het gebrek in mijn tong. Zodat zij mijn woorden zullen begrijpen.’
(20:25-28)

Deze smeekbede van Moesa wordt vandaag de dag nog regelmatig opgezegd door eenieder die met enige zenuwen en soms met angst, voor een groep of een individu moet staan.

Zoals zijn smeekbedes nog actueel zijn en hedendaagse farao’s de tirannie van Moesa’s farao evenaart, zijn er vandaag de dag ook nog steeds vrijheidsstrijders die niet wachten op toestemming van een farao om zich uit te laten over onrecht. En hoewel de hedendaagse vrijheid- en rechtvaardigheidsstrijders niet in buurt komen van de moed en het doorzettingsvermogen van de boodschappers van de Genadevolle, is erkenning en waardering op zijn plaats. Daarom, voor iedereen die zich durft uit te spreken tegen onrecht, iedereen die zijn/haar bezittingen uit liefde voor elkaar deelt, iedereen die creatief is in het bedenken van oplossingen van problemen, iedereen die durft af te wijken van de dominante populistische visie, iedereen die een knuffel of een traan overheeft voor wie het nodig heeft: vanavond hef ik mijn dadel op u.

Dit is deel 9 van Jouw Dagelijkse Dosis. Iedere dag in de Ramadan schrijft een team van schrijvers een reflectie over de juz’ die praktisch de hele oemmah die dag leest. Alle lezers worden uitgenodigd hetzelfde te doen, en hun eigen reflectie op de juz’ van de dag in de reacties te plaatsen. Iedere dag kiest een jury de beste reflectie. De winnaar krijgt een presentje thuisgestuurd. 

Bron afbeelding: Flickr.

Jouw Dagelijkse Dosis:

Jouw Dagelijkse Dosis 2016/1437:

Als kind was Nadia al gefascineerd door het recht. Haar studiekeuze was dan ook snel gemaakt. Ze zet zich in voor mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. Ook schreef ze het boek Liefdeswetten, over Nederlands en Marokkaans huwelijksrecht.

Lees andere stukken van Nadia