Voorpagina Ingezonden, Islam, Jouw Dagelijkse Dosis, Jouw Dagelijkse Dosis 2016/1437, Ramadan, Spiritualiteit

Het wonder van Gods Schepping – Juz’18

Het is alweer de 18e dag van de Ramadan. We zijn aan het 18e deel van de Koran gekomen: de juz’18. Oftewel Surat Al- Mu’minun, Surat An-Nour en Surat Al-Furqan (tot en met aya 20). De eerstgenoemde Surat heet Al-Mu’minun, de gelovigen. Op het eerste gezicht lijkt dit deel met name te spreken over wat een moslim tot een moslim maakt: iemand die zich heeft overgegeven aan de Genade God’s. Onder deze overgave vallen zowel innerlijke als uiterlijke kenmerken. Het innerlijke is de imaan, het geloof dat zetelt in het spirituele hart van de mens. Het uiterlijke zijn de leefregels waar men zich aan dient te houden, zoals het gebed en het vasten. Het innerlijke en uiterlijke zijn als het ware niet uit elkaar te halen, want zij voeden elkaar. Surat An-Noor, het licht, gaat door op wat een goede moslim is: iemand die geen kwalijke zaken verspreidt, zowel door het niet te doen als door er niet over te praten. Zo hoort een moslim de zondes van een ander te bedekken en er zeker niet over te roddelen. De derde Surat, Al-Furqan, het onderscheid, verhandelt over het onderscheid tussen hen die zich overgegeven hebben aan de Schepper en hen die dat niet gedaan hebben.

De Koran is meestal helder in haar taal, zo ook in juz’18. Zonder de contexten van de verzen te kennen, kun je proberen te begrijpen wat je leest en een vertaling naar je eigen leven maken. Als je echter de context van de openbaring kent, gaat dit nog beter. Zo is Surat Al-Furqan geopenbaard naar aanleiding van een gerucht dat over Lala Aicha (w.s.) ging in de gemeenschap. Zij veroordeelden haar met hun woorden voor iets wat zij niet had gedaan. Allah openbaarde toen het vers waarin de gelovige wordt opgeroepen om geen kwaad te spreken en geruchten te verspreiden over anderen, zelfs al zou men zelf waargenomen hebben hoe een ander een zonde beging.

Elk vers kent een context. Daarnaast kennen alle verzen bij elkaar een rode draad, een onderstroom die er altijd is, die er is voor degene die verder en tussen de regels door leest: het wonder van de Schepping. Het wonder dat Allah heeft geschapen, de hemelen en de aarde. Als levende wezens zijn wij nietig, een zeer klein onderdeel van die Schepping, maar toch kunnen wij de grootsheid ervan ervaren. Het ons de adem laten benemen. Bij het doorlezen van juz’18 komen we deze onderstroom keer op keer tegen. Zo lezen we in Surat Al-Mu’minun, aya 14:

‘Vervolgens vormen Wij de levenskiem tot een klonter bloed; daarna vormen Wij het geronnen bloed tot een (vormeloze) klomp; dan vormen Wij beenderen uit deze (vormeloze) klomp; daarna bekleden Wij deze beenderen met vlees; vervolgens ontwikkelen Wij het tot een nieuwe schepping. Gezegend zij Allah, de Beste Schepper.’

‘Wij vormen de levenskiem tot een klonter bloed.’ Dit is een feitelijke mededeling, maar wie de Koran leest met een open hart voelt de grootsheid van Allah in deze mededeling. Het lijkt zo eenvoudig, maar wat een wonder is de schepping van de mens. Deze aya roept dankbaarheid en ontzag op.  Het laat ons stil staan bij dat wat belangrijk is, daar waar het leven om draait: zonder schepping geen leven. In Surat An-Nour vinden we een andere adembenemende aya, namelijk aya 35:

‘Allah is het Licht van de hemelen en de aarde. De gelijkenis van Zijn Licht is als een nis waarin een lamp staat. De lamp is door een glas omsloten; het glas is als een schitterende ster. Het wordt, aangestoken met olie van een gezegende boom, een olijfboom, die van het Oosten noch van het Westen is, welks olie bijna zou lichten, zelfs al raakte vuur haar niet. Licht op Licht. Allah leidt tot Zijn Licht wie Hij wil. – Allah geeft gelijkenissen voor de mensen; God heeft kennis van alle dingen.’

Een tekst die veel mysterie in zich draagt, maar tegelijkertijd kracht en troost biedt: het Goddelijke Licht dat het hele heelal en persoonlijke levens verlicht. Een klassieke uitleg van Koranexegeet Ibn Kethier houdt in dat de lamp staat voor het spirituele hart van de mens. Het licht dat erin brandt is onze imaan. Deze wordt aangewakkerd door olie, de woorden van de openbaring die van Allah komen. Allah die vrij van plaats en tijd is en dus noch van het Westen noch van het Oosten komt. Deze aya heeft een belangrijke plaats in de islamitische mystiek, het staat symbool voor het mysterie van Allah. Wij zijn niet in staat om Allah te omvatten zoals Hij ons omvat, maar wij zijn wel in staat Zijn Licht te voelen, in ons leven, in onze harten. Aya 2 uit Surat Al-Furqan vertelt ons over Allah:

 ‘Aan Wie het Koninkrijk der hemelen en der aarde toebehoort, Hij heeft zich geen zoon genomen noch heeft Hij een mededinger in Zijn Koninkrijk, Hij heeft alles geschapen, en het de juiste maat gegeven.

Wie leest, om zich heen kijkt, voelt en luistert, kan Allah vinden en ervaren. Het is Ramadan. Ga tussen de vaste rituelen, zoals het gebed en het lezen van de Koran, eens de natuur in. Maak een wandeling door het bos of op het strand of kijk deze dagen eens goed naar de volle maan. Of kijk eens aandachtig naar de leefwereld om je heen, bijvoorbeeld naar spelende kinderen; hoe mooi, levendig en puur ze zijn.  En zie de rode lijn van het leven: de onderstroom die de Schepping van onze Schepper heet.

Nora Asrami

Bron afbeelding: Pixabay.

Jouw Dagelijkse Dosis:

Jouw Dagelijkse Dosis 2016/1437:

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie