Voorpagina Algemeen, Maatschappelijk, Opinie, Persoonlijk, Politiek, Samenleving

Vrijheid in verbondenheid: de zoektocht naar een politieke partij

Al geruime tijd is de samenleving onderhevig aan een ongekende transformatie. De bevolking, de maatschappelijke structuren en de wijze waarop men elkaar bejegent is harder en feller geworden. Ook de politiek is meegegaan in deze trend van vijandigheid naar elkaar. Debatten omtrent vluchtelingen, moslims en andere minderheden worden op het scherpst van de snede gevoerd. Zowel de linker- als de rechterflank lijkt bezig te zijn met een wedstrijd wie de meeste modder naar elkaar kan gooien. Politici worden op de persoon aangevallen in plaats van op de inhoud. Het populisme viert meer dan ooit hoogtij en houdt de samenleving in haar greep. In mijn persoonlijke leven merk ik hier, als dochter van ouders met een migrantenachtergrond, zo nu en dan de gevolgen van. Wanneer ik mijn uitgesproken mening deel over dergelijke onderwerpen met andersdenkenden, verandert al heel gauw de toon van het debat. Wat begint als een zacht briesje waarbij een open dialoog kan worden gevoerd, eindigt vaak in een woeste wervelwind vol verwijten en zonder wederzijds respect. De spanningen lopen hoog op en zijn voelbaar in alle geledingen van de samenleving.

Een zachte hand
Dit moet anders, naar mijn idee. Het is tijd voor een eind aan de polarisatie. Het is tijd voor verbinding en saamhorigheid. Het is tijd voor Unity in Diversity. Door de verharding en verruwing van het politieke discours had ik aanvankelijk behoefte aan een zachte hand. Een hand die de oneffenheden in de samenleving kan gladstrijken. Die opkomt voor de rechten van bevolkingsgroepen, kampend met discriminatie en etnische profilering. Voor heel even dacht ik die zachte hand gevonden te hebben in de beweging DENK.

Als nieuwe speler in het politieke krachtenveld leken zij een ander geluid te laten horen dan waar ik tot nu toe aan gewend was. Een geluid dat zich verzet tegen de dubbele maat. Na een tijdje kwam ik er echter achter dat deze hand niet bepaald zacht is, maar eerder een gebalde vuist die keihard op de tafel van de gevestigde orde slaat. Met opschudding an sich is niets mis. Op het moment dat de opschudding polarisatie juist in de hand werkt en dus een averechtse uitwerking heeft, is er echter wel reden tot zorgen en argwaan.

Vrijheid in verbondenheid
Mijn hoop op een inclusieve samenleving leek vervlogen, totdat ik mij ging verdiepen in de standpunten van bestaande partijen. En dan met name als het gaat om hun visie met betrekking tot diversiteit en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Al gauw zag ik in dat er slechts één manier is om populisme te bestrijden, en dat is door middel van redelijkheid en nuance. De sleutel die nodig is om de vicieuze cirkel van negativiteit te doorbreken ligt niet in het extreme, maar juist in het midden.

De samenleving is namelijk niet zwart-wit. Integendeel, het grote “grijze” gebied daartussen is eigenlijk kleurrijk, pluriform en divers.

Het geluid van deze middengroep wordt vertolkt door D66. De partij die streeft naar een sociaal-liberale samenleving, waarin ieder individu de vrijheid heeft om zichzelf te zijn en waarin ruimte is voor diversiteit. Een samenleving waarin individuen verbonden zijn met elkaar, ongeacht hun etnische of religieuze achtergrond, hun geaardheid, leeftijd of geslacht. Deze verbondenheid vormt de basis voor veiligheid en rechtvaardigheid.

Het sociaal-liberale gedachtegoed sluit naadloos aan bij mijn persoonlijke doelen en ambities om een bijdrage te leveren aan ons mooie land. Lid worden van D66 voelde dan ook als thuiskomen in een gemeenschap waarin gezamenlijk gestreden wordt voor liberté, égalité et fraternité, voor libertas in societas, oftwel vrijheid in verbondenheid.

Afbeelding: pixabay

Na een bachelor European Studies te hebben afgerond, volgt Yasmina nu een master Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. Geboren en getogen in de mooie stad achter de duinen. Haar roots liggen echter ver weg hier vandaan. Als half Eritrese/half Indische noemt Yasmina zichzelf graag een wereldburger. Unity in Diversity, dat is hoe zij graag de wereld zou zien. Haar grootste passie is het schrijven van proza en poëzie. Het is meer dan slechts een hobby; het is haar uitlaatklep, haar uitingsvorm, haar middel om de gevoelens en ideeën die haar bezighouden te delen met iedereen die daar interesse voor heeft. Verder reist, leest en kookt Yasmina graag.

Lees andere stukken van Yasmina