Voorpagina Algemeen, Ingezonden, Islamofobie, Maatschappelijk, Moslimhaat, Politiek, Racisme, Samenleving, Vrijheid van meningsuiting

Reflectie Meld Islamofobie over vonnis Wilders

Nu er een aantal dagen overheen zijn gegaan en Wilders heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan, een korte reflectie van het Meld Islamofobie-team op de uitspraak in de strafzaak tegen Wilders:

  •  Wij verwelkomen het vonnis van de rechters m.b.t. Wilders’ schuld aan discriminatie en belediging. De rechtbank heeft een grens getrokken en aangegeven dat discriminatie ook door politici onacceptabel is en een negatieve invloed heeft op de maatschappelijke find bride comments vrede en het streven naar een rechtvaardige samenleving. Als het vonnis ook in hoger beroep onherroepelijk wordt, zal Wilders een strafblad hebben. Dit kan gevolgen hebben voor zijn ambities om minister dan wel premier te worden – uiteraard een positieve stap in de bestrijding van discriminatie in Nederland. Deze mogelijkheid is echter nog lang niet aan de orde.
  • Het is jammer dat de rechtbank geen straf heeft opgelegd. Het argument dat Wilders al “genoeg is bestraft” volstaat niet. Juist omdát hij een politicus is die zijn populariteit te danken heeft aan zijn hookuphangout.com discriminerende programma was de publiciteit rondom de zaak koren op de molen voor de PVV (dit blijkt ook uit de sterk verbeterde positie van de partij in de peilingen van de afgelopen dagen).
  • Het is verontrustend dat de rechtbank Wilders heeft vrijgesproken van haatzaaien. Als een gewoon iemand discrimineert en beledigt, dan is het individueel en een-op-een. Maar juist omdat hij politicus is, heeft het daarnaast ook een haatzaaiend effect. Hij bereikt er immers vele mensen mee en ontleent er ook invloed en macht aan. Wilders’ reactie op het vonnis illustreert dat hij zich door de uitspraak gesterkt voelt in zijn overtuiging dat hij Marokkanen openlijk mag stigmatiseren.
  • Het vonnis en het hoger beroep van team Wilders is een aan twee kanten snijdend mes. Aan de ene kant krijgt de rechtsstaat de kans om te bestendigen dat alle burgers gelijk zijn en beschermd dienen te worden tegen discriminatie; anderzijds is de kans groot dat de popular appeal van Wilders als zelfbenoemde martelaar alleen maar zal toenemen. Het is duidelijk dat hij de zaak aagrijpt als een forum om zijn haatdragende boodschap met nog meer verve uit te dragen.
  • Het vonnis van de rechtbank, hoe belangrijk ook, mag niet de indruk wekken dat racisme binnen de Nederlandse samenleving een probleem is van enkele, racistische individuen. Zoals de verdediging terecht stelde hebben (linkse) politici gelijksoortige uitspraken gedaan over Marokkanen. Onderzoek na onderzoek toont aan dat discriminatie structureel is binnen onze samenleving: op de werkvloer, binnen het veiligheidsapparaat, in het uitgaansleven en op straat. Het aanklagen van racisme langs juridische weg is slechts een van de strategieën die we kunnen aanwenden tegen racisme en discriminatie. Juist nu, terwijl het neonationalisme in Europa en elders de samenleving ontwricht, is het van het grootste belang om ons racisme persoonlijk aan te trekken.
    Spreek je uit in je persoonlijke werk- en familieomgeving. Meld racisme en islamofobie altijd. Sluit je aan als vrijwilliger bij of neem deel aan de activiteiten van het toenemende aantal burgerinitiatieven tegen discriminatie. Ga de straat op tegen racisme en discriminatie en zoek gelijkdenkenden ook offline op!

Volg Meld Islamofobie ook op Facebook.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie