Voorpagina Algemeen

Verbonden

Morgen is het alweer de 10e van de (islamitische) maand Muharram, de eerste maand van het islamitsche jaar. In deze barre tijden van geschonden vertrouwen brengt deze 10e dag een verademende boodschap met zich mee.

De Profeet (saw) liep over straat in Madinah en zag dat de joodse bevolking aan het vasten was. Hij verbaasde zich erover, hield een aantal joodse inwoners staande en vroeg hen waarom zij vastten. Zij antwoordden: "Dit is een dag van grote betekenis waarop Allah de Profeet Mozes (as) en zijn volk bevrijdde van het juk van de Farao en zijn mensen. Mozes (as) vastte op deze dag uit dankbaarheid hiervoor en daarom vastten wij ook." De Profeet (saw) was onder de indruk en zei: "wij hebben er meer recht op en wij hebben (in de hoedanigheid van Profeet) een nauwere band met Mozes (as)." De Profeet (saw) vastte die dag ook, en gaf opdracht aan de moslim gemeenschap om op deze dag te vasten.

Daarmee is de Yom Kippur hetzelfde als de ‘Ashura bij moslims!

Ironisch genoeg staat de 10e Muharram ook in het teken van één van de meest in herinnering gebrachte momenten uit de islamitische geschiedenis. Het is de dag waarop de kleinzoon van de Profeet (saw), Imam Hussain het opnam tegen een dictator en uitbuiter. Imam Hussain werd, samen met bijna de gehele mannelijke afstammelingen van de familie van de Profeet (saw), een martelaar. Imam Hussain werd daarmee een symbool voor bevrijding enn strijd tegen onrecht en Yazid (hoewel hij zichzelf moslim noemde) hét symbool van onrecht, onderdrukking en uitbuiting.

Beide gebeurtenissen hebben een belangrijke les in zich voor moslims!

Hoofddocent Islamitische theologie aan het Minhaj Instituut en tevens docent bedrijfseconomie aan een hogeschool.

Lees andere stukken van