Voorpagina Algemeen

Een humaan Nederland

Nederland is een gif ingespoten dat de vijandschap t.o.v. immigranten en alles wat maar anders is heeft versterkt. Met populaire vooroordelen is dit venijn bezig de immigrant weg te zetten als virussen. Harteloos en egoïstisch verwenst men op internetfora een doodziek kind het land uit. Extreme stromingen hebben zich de vrijheid toegeëigend. Het is hen gelukt een partij op te richten rond deze nobele kernwaarde, waar ooit de emancipatiebewegingen in Nederland zoveel voor hebben opgeofferd. Op tv profileren ze zich als voorvechters van het vrije woord en nemen ze schaamteloos de positie in van de geknevelde.

Inmiddels hebben de media en de publieke opinie er voor gezorgd dat deze stromingen met hun uiterste standpunten zijn genormaliseerd en gerationaliseerd. Een lucide en positief tegengeluid wordt sporadisch toegelaten en wordt zodoende weg gemarginaliseerd. Veelal worden figuranten neergezet als afgevaardigden van de minderheden, om zo het negatieve sentiment in stand te houden. Met al deze afbrekende ontwikkelingen krijgt Nederland het steeds moeilijker om zo zijn humane civilisatie in stand te houden. Immers met dit soort destructieve sentimenten en geluiden wordt het een ‘hell of a job’ om consistent te zijn. Humane waarden prediken en dit vervolgens niet in het regeerakkoord terug zien is misschien wel een voorbode van de inconsistentie.

Integratie

De extremisten eisen dat nieuwkomers de normen van de ‘leitkultur’ overnemen. Het gastland heeft namelijk geen tijd om meer te weten te komen over de nieuwkomer. Niets van zijn wezenlijke identiteit mag kenbaar gemaakt worden. Doet hij dit wel dan is zijn integratie mislukt. Je bent geïntegreerd als je denkt als ons, kleedt als ons en zodoende onzichtbaar bent. En zelfs als je geïntegreerd bent en je begeeft onder autochtone Nederlandse vrienden, verwacht zelfs dan geen volledige acceptatie.
Dit is niet gebeurd met de vernederlandste  Molukkers die gevochten hebben voor de Nederlandse driekleur en dit zal ook niet gebeuren met de geïntegreerde minderheden in Nederland. Nog steeds worden Molukkers geboren en getogen in Nederland, gezien als tweederangsburger. En nog steeds wonen ze gesegregeerd op een afstand van de autochtone Nederlander. Het begrip integratie voor de extremisten wil niets anders zeggen dan, al ben je hier geboren en getogen, wees blij dat je hier mag wonen, wees Nederland dankbaar, laat je niet horen en zint het je niet, dan rot je maar op.

Integratie zou moeten zijn: blijf wie je bent, leef met je verschillende identiteiten, spreek de taal, participeer en leef samen op gelijkwaardige voet. Het gaat erom dat we met integratie verschillen tackelen. Integratie dient daarom samen te gaan met wederzijds respect. Dit is niet makkelijk, want integratie gebaseerd op wederzijdse arrogantie is naast elkaar leven, zoals dat nu gebeurt en niet samen met elkaar, zoals het hoort te zijn. De extremisten walgen dan ook iedere keer wanneer een Cohen uitspreekt dat we het samen moeten doen.
Er kan geen sprake zijn van integratie als er geen kennis is en er geen tijd is om meer te weten te komen over de ander. Integratie is een nobel streven en houdt de dynamiek staande van een land. Het is een symbiotische reactie op een veranderende maatschappij. De truc blijft alleen dat het goed uitgevoerd wordt.

We dienen ons daarom te sterken tegen krachten die het Nederlanderschap trachten te annexeren. En op grond daarvan mensen willen uitsluiten en dehumaniseren. Godzijdank is dit nog een minderheid, maar het gevaar is dat het in toenemende mate een meerderheidsvisie kan worden.

Je achtergrond dient geen rol te spelen, je mensheid en je wil om te participeren wel. Wij Nederlandse en Europese moslims dienen met compassie, deze mensen, alle mensen, te accepteren als volwaardige burgers en zodoende een humaan Nederland te behouden voor onze kleinkinderen.

Haci Tekinerdogan is dertig jaar geleden geboren in het pittoreske Achterhoek, in de gemeente Oude-IJsselstreek. Geïntrigeerd en soms ontdaan door de wereldpolitiek en de maatschappij rondde hij zijn lerarenopleiding maatschappijleer af in Tilburg. Als jongste telg van het gezin heeft hij als geen ander geleerd op te komen voor zijn rechten. Vakantiedagen, daar heeft Haci als docent genoeg van. En ervan genieten doet hij als geen ander. Elk mens bevat volgens hem de menselijke waardigheid die door God is gegeven en vanuit dat perspectief is ieder mens gelijkwaardig. Voor de komende jaren heeft hij als doel wederom kwalitatief goed onderwijs te leveren en een master internationale betrekkingen in historisch perspectief te behalen. Komt het licht der wijsheid uit het oosten ofwel ‘ex oriente lux’. Haci maakt in ieder geval van de Achterhoek een opvallend en toonaangevend lichtbaken.

Lees andere stukken van