Voorpagina Maatschappelijk, Samenleving

Interview met Sheher Khan, kandidaat raadslid DENK

Sheher Khan stelt zich komende gemeenteraadsverkiezingen kandidaat als lid van DENK. Wij stelden hem wat vragen!

Waarom heb je ervoor gekozen je verkiesbaar te stellen?
Ik ben eigenlijk altijd met politiek bezig geweest. Van jongs af aan was ik in de buurt actief met anderen helpen en ben ik lid geworden van jongerenstichting Young Nieuw West. In die hoedanigheid heb ik dialoog- en debatavonden georganiseerd, persoonlijke begeleiding gegeven aan (kwetsbare) jongeren en zo een ander, positief beeld van Nieuw-West naar buiten gebracht. Met de komst van DENK heb ik gezien dat het ook op politiek vlak kan en mogelijk is, dus heb ik me aangesloten bij de partij.

Wie zijn je grootste inspiratiebronnen?
El-Hajj Malik el-Shabazz, oftewel Malcolm X. Hij combineerde zijn islamitische overtuigingen met een antiracistische en antikoloniale blik op de wereld. De Pakistaans-Amerikaanse intellectueel Sohail Daulatzai heeft dat uitmuntend omschreven in zijn boek ‘Black Star, Crescent Moon’. Het ging er Malcolm X toen niet om of je wit of zwart was, moslim of niet-moslim, maar hij zag dat de strijd tegen onrecht een gedeelde strijd was van alle volkeren op aarde.

In het klein zien we dat ook in Amsterdam. Neem bijvoorbeeld armoede: 1 op de 5 kinderen in Amsterdam groeit op in armoede. Dat is vreselijk. Wat mij betreft wordt armoede gekwalificeerd als een misdaad, als een schending van de basale mensenrechten – en dat raakt mensen van alle kleuren.

Wat zijn je grootste uitdagingen?
Om sabr te hebben. Ik ben nog niet eens verkozen en nu al zie ik hoeveel weerstand er is tegen onze boodschap van inclusie en acceptatie. Maar goed, niemand heeft gezegd dat het makkelijk zou zijn. Bovenal: gelukkig zit ik niet in een partij met ‘gewone’ collega’s, zij zijn juist als familie. Wij hebben veel steun aan elkaar en hebben een gemeenschappelijk doel voor ogen: wij strijden en laten wel eens een traan vallen, zodat later onze kinderen kunnen lachen.

Er is duidelijk behoefte aan een inclusieve boodschap. De partijen die traditioneel opkwamen voor de verschillende groepen in de stad zoals de PvdA en GroenLinks zijn verrechtst, verhard en verruwd. Zo zei Diederik Samsom niet lang geleden dat “Marokkanen” een “etnisch monopolie hebben op jeugdoverlast” en de Twitter-pagina van GroenLinks Tweede Kamerlid Zihni Ozdil staat vol met zijn aversie jegens Nederlanders met een Turkse achtergrond. Verschrikkelijk.

De groepen die de afgelopen 15-20 jaar in het vizier van islamofoben en afrofoben zoals Wilders en Baudet hebben gestaan, hoor je niet verder te problematiseren en dehumaniseren, maar juist te beschermen en steunen.

Jullie wordt verweten te polariseren, kun je daarop reageren?
Dat klopt niet, wij vertegenwoordigen alle Nederlanders. Kijk maar naar onze lijsten door het hele land: je ziet mensen van alle kleuren en standen. En net zoals onze lijst divers is, spreken wij een divers publiek aan. Dat wordt gereflecteerd in ons verkiezingsprogramma: wij richten ons op de zwakkeren van de samenleving of diegene wiens geluid tot nu toe niet gehoord werd. Daar vallen Amsterdammers (en Nederlanders) van alle kleuren onder.

We moeten ook niet vergeten dat arbeidsmarktdiscriminatie niet alleen gebeurt op basis van kleur, maar ook leeftijd, geslacht en herkomst (bijvoorbeeld de internationals in Amsterdam) spelen helaas nog een te grote rol.

Welk partijpunt is voor jou het belangrijkst?
Harde aanpak van racisme en discriminatie. Of het nou gaat om islamofobie, afrofobie of andere vormen van uitsluiting. We hebben in de afgelopen jaren gezien dat deze kwesties niet serieus werden genomen bij de gevestigde partijen. Ik heb zelf te maken gehad met uitsluiting, namelijk etnisch profilering en arbeidsmarktdiscriminatie, en weet uit eerste hand hoe vreselijk dat is. Ik vind het daarom heerlijk om bij een partij te zitten waarbij antiracisme niet alleen in woord, maar ook in daad beleefd wordt.

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie