Voorpagina Algemeen, Samenleving

‘Nederland heeft Bahreins bloed aan de handen’

Op 6 maart schreef dr. Anne de Jong een opiniestuk in het NRC Handelsblad inzake Ali Mohammad Al-Showaikh: ‘Nederland heeft Bahreins bloed aan de handen’. Anne de Jong doet als antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar conflicten in het Midden-Oosten en heeft Palestina, Libanon, Syrië en Bahrein als focusgebied. In haar artikel beschrijft zij Bahrein als h’et land van duizend zonnen, en het land van mensenrechtenschendingen die het daglicht niet kunnen verdragen’, waarbij zij uitgebreid en gedocumenteerd beschrijft hoe Bahrein mensenrechten schendt en hoe het de meest basale rechten van activisten niet respecteert. 

Ik maak mij ernstige zorgen om het lot van Al-Showaikh. Tegelijkertijd merk ik dat zijn zaak weinig aandacht krijgt. Omdat Nederland direct betrokken is bij de mensenrechtenschending van Al-Showaikh, had ik hierover, tenminste in de Nederlandse (sociale) media, consternatie verwacht maar helaas bleef deze uit.

Via een tweet van een medewerker van SALAM-DHR, een organisatie voor democratie en mensenrechten, vernam ik dat op 26 maart de zaak van Al-Showaikh in een beroepsprocedure voorkomt bij de rechtbank. Deze zitting biedt een kans om de mensenrechten te verdedigen en te pleiten voor de vrijlating van Al-Showaikh.

Omdat Nederland mede-verantwoordelijk is voor de marteling en gevangenneming van Al-Showaikh, is de Nederlandse overheid verplicht haar verantwoordelijkheid te nemen in deze en ervoor te zorgen dat hij in vrijheid wordt gesteld. Ik vraag de Nederlandse overheid alle bilaterale en multilaterale diplomatieke middelen in te zetten om Al-Showaikh vrij te laten komen en hem de vluchtelingenstatus te bezorgen en op die manier zijn leven te redden.

Ik wil u vragen uw steun uit te spreken voor de vrijlating van Al-Showaikh. U kunt net als ik de betrokken Nederlandse bewindslieden aanschrijven. Via sociale media kunt u berichten plaatsen over Al-Showaikh met #FreeShowaikh. Ook kunt u deze petitie voor de vrijlating van Al-Showaikh ondertekenen. Uw steun kan hem ten goede komen waardoor hij binnenkort in vrijheid gesteld kan worden. Tenslotte verzoek ik de aandacht van u als organisatie of activist. Laten we ons allemaal op onze eigen manier inzetten voor de oplossing van deze schrijnende zaak.   

Parwin is arts en streeft ernaar kleine daden voor vrede en rechtvaardigheid te verrichten.

Lees andere stukken van Parwin