Voorpagina Politiek

Rondetafelgesprek Verplicht Verdoofd Slachten

Ondanks dat het veel enigszins belanghebbenden is ontgaan, vond er woensdag 25 september een zogeheten rondetafelgesprek plaats in de Tweede Kamer over het wel of niet verdoofd slachten van dieren. Dergelijke rondetafelgesprekken dienen ervoor om volksvertegenwoordigers de mogelijkheid te geven informatie in te winnen van experts en belanghebbenden ten aanzien van een voorgestelde initiatiefwet. In dit geval gaat het om een voorstel van de Partij voor de Dieren, waarbij de initiatiefwet voorschrijft om, zonder uitzondering, dieren uitsluitend onder verdoving te slachten. Zoals wel bekend is van eerdere discussies omtrent dergelijke voorstellen, die voorheen strandden in de Eerste Kamer, is dit een potentiele spaak tussen het wiel van de Joodse en Islamitische gemeenschappen die respectievelijk koosjer en halal vlees consumeren.

Ondanks dat dit soort rondetafelgesprekken minder politiek beladen oogt dan plenaire debatten in de Kamer, waren de politieke kleuren van de verschillende partijen omtrent dit vraagstuk goed te onderscheiden. Spectaculair was de zitting zeker niet te noemen, maar onder leiding van kamerlid Ouwehands van de PvdD werd de discussie omtrent het convenant dat gesloten is tussen de overheid en religieuze belangenorganisatie wederom op het menu gezet. Daar waar er tijdens het gesprek langzamerhand naar voren kwam dat er eigenlijk vrijwel niets aan de huidige situatie is veranderd en de constructie met het convenant redelijk naar behoren werkt. In ieder geval leert het principe van “nieuwe ronde, nieuwe kansen” ons dat, ondanks het uitblijven van politieke aardverschuivingen als het gaat om de meningen van partijen over dit onderwerp, het alsnog de moeite waard is om deze ontwikkelingen met interesse te blijven volgen.

Een bemoeial van jewelste, maar altijd met de beste intenties. Een Hagenees die zich druk maakt om wat er allemaal in het Binnenhof wordt uitgespookt en zijn tijd het liefst besteedt aan kijken naar politieke drama's die zich her en der afspelen. In ieder geval is hij nooit te beroerd om, op een ietwat omslachtige en bombastische manier, zijn irritaties en beste wensen voor onze samenleving de vrije loop te laten.

Lees andere stukken van Sidi