Voorpagina Jouw Dagelijkse Dosis 2021/1442

Soerah Al-Fatiha: Een gesprek tussen ons en Allah SWT – Juz’1

Aan het begin van de maand Ramadan voelen wij vaak allemaal dat wij weer toe zijn aan een spiritual recharge en een prioriteiten check. Het leven slokt ons op en we werken per dag eindeloze to do – lists af. Het begin van deze maand is daarom een mooi moment om terug te keren naar de basis, namelijk Soerah Al-Fatiha. Toen ik gevraagd werd dit stuk te schrijven, vond ik dat nogal spannend, want wat wist ik eigenlijk precies van de verzen die we in elke rakaat, vijf keer per dag herhalen? Een gewoonte, dat is wat het herhaaldelijk reciteren van deze soerah geworden is, en dus besloot ik mezelf opnieuw te verdiepen in de waarde en betekenis van deze soerah.

Om te beginnen herinnert deze soerah ons aan onze band met Allah swt, omdat wij hem vijf keer per dag in elke rakaat van onze gebeden reciteren. Zonder deze soerah is ons gebed incompleet. Ons gebed is wat onze band met Allah swt onderhoudt en daarmee een van de belangrijkste pilaren van de Islam en het eerste waar wij op de Dag des Oordeels naar gevraagd zullen worden. Het is de eerste soerah van de eerste Juz en wordt ook wel Umm al-Quran (de moeder van de Qur’an) en “de zeven meest gereciteerde verzen” genoemd. Het is een soerah die als uniek wordt gezien in zijn helende kracht, want naast spirituele genezing is er ook een fysieke genezing in te vinden.

Daarnaast is er nóg een prachtige reden dat wij deze specifieke soerah in elk gebed meerdere malen herhalen en dit is dan ook een van mijn meest geliefde aspect van deze soerah: soerah Al-Fatiha is namelijk een gesprek tussen ons en Allah swt. Met elk vers roepen wij Allah swt aan en vragen wij van Hem en op elk vers dat wij reciteren is er een antwoord van Hem. De volgende Hadith (sahih Muslim 395) legt dit gesprek tussen ons en Allah swt uit:

Op gezag van Aboe Hoerairah (RA), die het van de Profeet (SAW) (gehoord) heeft, die zei: “Wie een gebed verricht zonder daarin de oemmoel Qor’aan (Soerah al-Fatiha) te lezen, daarvan is het gebed onvolmaakt (en hij herhaalde dit woord drie maal), onvolledig.” 

Iemand zei tegen Aboe Hoerairah: “(Zelfs als) we achter een imaam staan?”
Hij zei: “Reciteer het voor jezelf, want ik heb de Profeet (SAW) horen zeggen: 

“Allah (SWT), heeft gezegd: “Ik heb het gebed tussen Mijzelf en Mijn dienaar in tweeën verdeeld, en Mijn dienaar krijgt waarom hij vraagt. Als mijn dienaar zegt: 
Alhamdoe lillahi rabbi l-‘alamien (Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden),” zegt Allah (SWT): “Mijn dienaar heeft Mij geprezen.” 

En als hij zegt: 
Ar-rahmaani r-rahiem (De Erbarmer, de Meest Barmhartige)” zegt Allah (SWT): “Mijn dienaar heeft Mij verheven” 

en als hij “Maaliki yawmi d-din (De Heerser op de Dag des Oordeels)”, zegt, zegt Allah: “Mijn dienaar heeft Mij verheerlijkt” -en bij een gelegenheid zei Hij: “Mijn dienaar heeft zich aan Mijn macht onderworpen.” 

En als hij zegt: 
Iyyaka na’boedoe wa iyyaka nasta’ien (U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp)”. Zegt Hij: “Dit is tussen Mij en mijn dienaar en Mijn dienaar krijgt wat hij vraagt.” 

En als hij zegt: 
Ihdina s-siraata l-moestaqiem, sirata lladziena an’amta ‘alaihim ghairil maghdoebi alaihim wa la ddaallien (Leid ons op het rechte Pad. Het Pad van degenen aan wie U gunsten hebt geschonken, niet van degenen op wie de toorn rust en niet dat de dwalende)”. Zegt Hij: “Dit is voor Mijn dienaar en Mijn dienaar zal krijgen wat hij vraagt.”

Uit deze Hadith kunnen wij dus opmaken dat op elke vers die wij uitspreken een antwoord volgt van Allah swt. Er is niets prachtiger dan tot Allah swt spreken en een antwoord van Hem te ontvangen. Met deze kennis is het dus belangrijk dat wanneer wij onze gebeden uitvoeren, wij onze gedachten erbij houden en present zijn, want Allah swt luistert naar ons en verhoort onze gebeden. Ik kan me daarom geen betere reden voorstellen om van het gebed te houden en er een prioriteit van te maken, iets wat, zoals al eerder genoemd, in de sleur van alledag nog best moeilijk is.

Vaak voeren we onze gebeden uit met onze gedachten alweer bij de volgende taak op ons lijstje en dat overkomt de beste. Mij opnieuw verdiepen in deze soerah die ik dagelijks oplees zonder er al te veel bij stil te staan, heeft er in elk geval voor gezorgd dat ik de waarde beter herken en deze kennis de volgende keer zal meenemen wanneer ik in het gebed sta, in de hoop dat het mijn concentratie en algehele gebed zal verbeteren. Want wat is er mooier dan dat Allah swt naar je luistert en je gebeden beantwoordt? De overige aspecten van ons leven zullen daarna ongetwijfeld automatisch op zijn plaats vallen.

Moge deze Ramadan ons laten terugkeren naar de basis, één waarin we het gesprek met Hem op onze prioriteiten lijst zetten en proberen Hem veelvuldig te gedenken, zonder ons te laten afleiden. Ameen.

Ramadan mubarak!

Jouw Dagelijkse Dosis 2021/1442:

Yasmina El Hilali is een eerstegraads docent Engelse taal- en literatuur die lesgeeft in Amsterdam West. Ze heeft een passie voor literatuur en maatschappelijke bewustwording. Ze houdt van lezen, schrijven, reizen en goede gesprekken. Als een mix van Nederlands en Marokkaans bloed, is ze altijd geïntrigeerd geweest door identiteitsvraagstukken. En of ze voor Nederland of Marokko is als ze tegen elkaar spelen? Simpel, ze kijkt geen voetbal.

Lees andere stukken van Yasmina