Voorpagina Jouw Dagelijkse Dosis 2021/1442

Vraag om vergeving – Juz’ 20

In de ramadan denk ik vaak aan mijn innige relatie met mijn Schepper. Aan mijn sterke en zwakke dagen. Een ding blijft voor mij de focus: hoe houd ik mijn gedachtes zuiver? Ook wanneer ik weerstand ervaar. Imam Ali (r.a.) zei: ‘As water drops make a river, thoughts make character and faith’.

In Surah Naml vertelt Allah (s.w.t.) over een patroon dat terugkomt bij verschillende profeten. Hij vertelt ons over hoe zij werden gesteund en tegengewerkt. Wanneer wij beproeft worden, raken we snel ongeduldig. Niet alleen onze sabr (geduld), maar ook onze taqwa (het godsbewustzijn) wordt op de proef gesteld.

Wanneer mensen niet achter ons standpunt staan, komen wij snel in de wij versus zij tegenstelling terecht. Wat wij vaak vergeten is, dat elke beproeving op ons pad ons treft, met de wil van Allah (s.w.t). Het is vaak niet meer dan een test. Speciaal voor ons bestemd en voor ons gemaakt. Waar we vaak aan voorbijgaan bij zo een test, is het vragen van vergeving aan Allah (s.w.t) . De beproevingen zijn er om ons terug te brengen naar Allah (s.w.t.). Ze brengen ons dichterbij naar Allah (s.w.t.). Dit is iets wat herhaaldelijk in de heilige Koran wordt verteld. Het is dus van belang voor ons om dit niet te vergeten.

Met het vragen van vergeving verkrijgen wij de barmhartigheid van onze Schepper. In ayah 46 van Surah Naml lezen wij weer de boodschap: richt je op Allah (s.w.t.) en vraag om Zijn vergeving. Een van gunsten van het vragen van vergeving is, dat het de zegeningen in jouw leven vermeerderd. Het beschermt je tegen het kwade en het slechte.


Als wij niet voortdurend bewust zijn van onze afhankelijkheid van de barmhartigheid van God, dan zeggen we te snel : “Het is ‘een slecht voorteken’ ” of “Het is boze oog”. Maar Hij is altijd Ar Rah’iem: de meest Genadevolle. Hij is ook Al Ghafoer: de Vergevingsgezinde.

De bedoeling van de ramadan is: ons helpen om onze harten op een verdiepende manier te onderzoeken. Zo versterken we onze taqwa (godsbewustzijn). We leren om niet mee te waaien met de wind van onze lusten en verlangens. We laten ons niet meeslepen met elke gedachte, die ons ego voedt.

In de ramadan leren wij luisteren naar de goede ik, onze fitrah(natuurlijke aanleg) die dieper zit dan de roep naar de verlangens en de verleiding. Ook de verleiding van het ego. Het is simpelweg niet altijd de waswaas van shaytan (fluisteringen van de satan) of een boze oog. Nog veel vaker is het onze eigen zwakte.

Iets anders wat Surah Naml mij leert is de rol van bijstanders in onrecht. De onderdrukking en het onrecht worden niet uitsluitend door de daders uitgevoerd. Ook stille bijstanders doen er aan mee. De stille goedkeuring is ook een aanmoediging. Je kunt deelgenoot zijn in een zonde als je actief goedkeuring geeft of aanmoedigt.

In de laatste 10 nachten herhalen wij de volgende dua:

Allahoemma innaka 3affoewwoen toeh’ibboel l-3afwa faa3foe ‘annie.
O Allah, U bent de Meest Vergevingsgezinde en U houdt van vergeving, dus vergeef mij.

Naast vergeving vraag ik Allah (s.w.t.) ook altijd om mij helderheid te geven in mijn gedachten. En mij te beschermen voor het aanmoedigen en deelnemen aan onrecht.

Surah Naml 45 – 53

En Wij zonden zeker tot de Samoed hun broeder Salih, die zeide: “Aanbidt Allah.” Maar ziet, zij werden in twee partijen gesplitst die met elkander twistten.
Hij zeide: “O mijn volk, waarom wenst gij het kwade te verhaasten boven het goede? Waarom vraagt gij geen vergiffenis aan Allah, opdat u barmhartigheid betoond moge worden?”
Zij antwoordden: “Wij voorzien kwaad wegens u en degenen die met u zijn.” Hij zeide: “Uw kwade verwachting is bij Allah. Neen, gij zijt een volk dat beproefd wordt.”
En er waren negen personen in de stad die onrust in het land stichtten en zich niet wilden verbeteren,
Zij zeiden: “Zweert tot elkander bij Allah, dat wij zeker Salih en zijn familie in de nacht zullen aanvallen en daarna zullen wij tot zijn bloedverwanten zeggen: “Wij waren geen getuigen van de vernietiging van zijn familie en wij spreken zeker de waarheid.”
En zij smeedden een plan, en Wij maakten ook een plan (tegen hen) maar zij bemerkten het niet.
Ziet dan hoe het einde van hun plan was; Wij vernietigden hen en hun volk, allen tezamen.
En dit zijn hun ingestorte huizen omdat zij onrechtvaardig waren. Daarin is voorwaar een teken voor een volk, dat begrijpt.
En Wij redden hen die geloofden en godvrezend waren.

Jouw Dagelijkse Dosis 2021/1442: