Voorpagina Algemeen, Maatschappelijk

En nu EINDELIJK anders…

De Nieuwe Liefde, gesitueerd in Amsterdam Oud-West, werd op 11 februari 2011 geopend door Hare Majesteit Koningin Beatrix. Tijdens het poëzieconcert die dag heeft de Koningin de reeks afgesloten met de volgende woorden: “De zachte krachten zullen zeker winnen — naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.” Passende woorden voor een stichting die volgens Huub Oosterhuis (theoloog, dichter en priester) – Vader van Tjeerd en Treintje Oosterhuis. Ja dat had je niet verwacht. Ik ook niet. – in het leven is geroepen om elkaar als gelijkwaardig te zien, ongeacht welke religie men belijdt. Met als achterliggende gedachte dat liefde alles overwint.

De Nieuwe Liefde, is op 20 februari, begonnen met een programmaserie genaamd ’Over de Islam gesproken’.  Gedurende de reeks worden Q&A sessies georganiseerd met islamologe Hatice Kurşun en bijeenkomsten met beroepsgroepen waar Bart Brandsma – filosoof en polarisatiedeskundige – helpt om mensen in te laten zien hoe zij polarisatie tegen kunnen gaan.

Het programma ‘Over de Islam gesproken maar nu anders’ bestond uit twee onderdelen.

Bart Brandsma

Tijdens het eerste onderdeel heeft Bart Brandsma uitleg gegeven over hoe polarisatie werkt en hoe we dit kunnen doorbreken. Dit toont hij aan door middel van de Dialogue for Peaceful Change methode, waarbij gebruik wordt gemaakt van het IJSBERG-model. Naast de direct en indirect betrokkenen, de schade en tijd, laat hij tevens de verscheidene stadia zien die een conflict ondergaat en dat de middelen om een situatie te verhelpen zijn gelinkt aan specifieke stadia.

Conflict zoals aangegeven bij Rene Girard ontstaat vanwege bemiddelde begeerte. Dus de gedachtegang dat wij uniek zijn, blijkt dus nogal tegen te vallen. Want zoals Rene Girard het verklaart: begeerte voor een object komt niet vanuit onszelf maar doordat een ander het begeert. Zodra een ander dit doet gaan wij dus pas waarde aan iets hechten en willen wij het ook.

Een goed voorbeeld is de escalatie van de situatie tussen de Molukkers en Marokkanen in Culemborg. Aanleiding was dat twee jongens van beide bevolkingsgroepen verliefd waren op hetzelfde meisje.

Wat Bart uitlegt, is dat tijdens de situatie in Culemborg de gemeente middelen die bestemd waren voor de prevention phase had ingezet gedurende de meditation phase. Daar werd dus 200.000 euro voor aangevraagd. Nogal schokkend dat een overheidsinstantie zo onprofessioneel  (om het maar zacht uit te drukken) met een dergelijke situatie omgaat.

“Conflict is natuurlijk en vrede is het succesvol bemiddelen van conflicten.” Naar mijn idee zeer wijze woorden.

Daisy Khan

Gedurende het tweede gedeelte van het programma kwam Daisy Khan aan het woord als bruggenbouwster tussen het Westen en de Islam. Daisy Khan is de vrouw van Imam Feisal Abdul Rauf, beter bekend als de initiatiefnemers van de zogenaamde ‘Ground Zero Mosque’.

In deze zeer inspirerende lezing geeft Daisy drie scenario’s waar zij en haar man uit moesten kiezen.

Scenario 1

Is het bouwen van een multireligieus platform voor gematigden van allerlei geloofsovertuigingen. Het initiatief dat vorig jaar voortijdig was doorgelekt en negatieve publiciteit had ontvangen en wereldwijd werd gerefereerd naar ‘Ground Zero Mosque’. Hoewel het ten eerste niet op Ground Zero is gelokaliseerd zou worden en ten tweede geen moskee is maar een multireligieuze dialoog centrum. Tevens heet het niet ‘Ground Zero Mosque’ maar het ‘Cordoba House’ refererend naar Cordoba in Spanje in de 8ste – 11de eeuw toen de moslims, christen en joden in vrede met elkaar samenleefden.

Scenario 2

Het centrum verplaatsen naar een andere locatie. Op die manier gaan ze alle confrontatie uit de weg.

Scenario 3

Of, zoveel mogelijk geld verzamelen om islamofobie te bestrijden.

De enige manier om de wereld te laten zien dat er gematigde moslims zijn is doormiddel van een dialoog centrum. Aangezien er vanuit de christelijke en joodse gemeenschappen dergelijke initiatieven zijn opgericht kunnen de moslims niet langer achterblijven. Er dient  dus een plek te komen waar moslims de gelegenheid bieden om met andere gelovigen in gesprek te gaan. Dus vergelijkbaar met de Nieuwe Liefde.

Nou valt er over te twisten of het initiatief de Nieuwe Liefde, daadwerkelijk nieuw is, maar het is een zeer bemoedigende stap in de enige juiste richting voor multicultureel, -religieus en -begerend Nederland.

Nog even een sublieme quote uit de Quran die Daisy met ons heeft gedeeld (al zullen de meesten onder ons dit inmiddels wel gememoriseerd hebben):

O mankind! Verily We have created you from a single (pair) of a male and female, and made you into nations and tribes that you may know/celebrate each other…’ (Qur’an, 49:13)

Laten we dat dan ook vooral (blijven) doen!

Aankomende zondag 6 maart is de eerste Q&A sessie ‘Over de Islam gesproken – stel de vragen’ in de Nieuwe Liefde.

Een meisje dat wordt verward als Maleisisch, Indonesisch, Zuid Afrikaans en Somalisch maar in werkelijkheid volbloed Marokkaanse is. Ondanks dat zij een internationale opleiding volgt is zij in eerste instantie van plan om in Nederland aan de slag te gaan. Hoewel ze inmiddels al een aantal plekken heeft mogen bezoeken heeft ze nog een waslijst van landen die ze graag God Willende wil zien, zoals Japan. De oorzaak van haar intense behoefte om überhaupt de wereld te willen zien. Ok, ok om heel eerlijk te zijn was dat Dragonball Z maar dat even terzijde. Een ding is duidelijk en dat is dat Nederland het land blijft waar haar huis woont.

Lees andere stukken van Malika