Voorpagina Algemeen

Effe weg..

Een beschaving die welvaart kent kenmerkt zich door (hoog)opgeleide en hardwerkende burgers. Deze burgers zijn niet onbekend met het begrip zelfdiscipline. Zij hebben al te vaak te maken gehad met verplichtingen, verantwoordelijkheden en deadlines. Een combinatie van deze drie elementen brengt structuur, orde en succes in het leven.

Van jongs af aan wordt je continu door je omgeving gewezen op het belang van een goede studie, teneinde je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Uiteindelijk heb je een dipoma op HBO/WO niveau en een goed gevulde CV. Dan begint de tweede fase van het leven. In dit stadium dient men te wennen aan de ‘9 tot 5- life’ sleur. Deze routine is onvermijdelijk en niet weg te denken. Hoe ga je anders je rekeningen betalen en je verplichtingen nakomen?

Af en toe flitst er een ‘utopisch gedachte’ door mijn hoofd; konden wij onszelf maar ontdoen van dit routinematig karakter. Konden wij maar weer leven in een sfeer van onze jeugd, waar er nauwelijks sprake was van verantwoordelijkheid. Maar dan roept de oppositie; De routine is een middel om tot die utopie te komen. Immers, de Koran (S:89;29)  zegt:" En treed binnen onder Mijn dienaren. En treed binnen in mijn Paradijs. "