Voorpagina Interviews, Maatschappelijk

Anne de Jong: opvarende Freedom Flotilla 1

Ik ben een antropologe gespecialiseerd in internationaal conflict, mensenrechten en geweldloos verzet. Na mijn master diploma behaald te hebben aan de Universiteit van Amsterdam ben ik in 2006 naar Londen verhuisd om daar aan de universiteit te promoveren. Mijn proefschrift richtte zich op het Israëlische en Palestijnse geweldloze verzet. In andere woorden, op die Palestijnen en Israëliërs die weigeren elkaars vijand te zijn, maar die hand in hand strijden voor een betere toekomst voor iedereen. Op de website van mijn universiteit kunt u meer lezen over de conclusies van dit onderzoek.

Als antropologen baseren wij ons onderzoek op veldwerk. Daarom heb ik 17 maanden in Israël en de Palestijnse Gebieden gewoond en gewerkt. Tijdens dit verblijf werd ik geconfronteerd met grove structurele schendingen van mensenrechten tegen de Palestijnse bevolking. Door middel van checkpoints, militaire operaties, segregatie en een uitgebreid identificatiesysteem worden de Palestijnen dagelijks onderdrukt.

Als antropoloog en als mens verzet ik mij tegen elke vorm van onderdrukking en discriminatie en geloof ik dat mensenrechten voor iedereen zouden moeten gelden ongeacht ras, geslacht, geloofsovertuiging, etniciteit of seksuele geaardheid.

Waarom was je aan boord tijdens de Freedom Flotilla 1?

Sinds 2007 houdt Israël de land, lucht en zee grenzen van de Gazastrook hermetisch afgesloten. Deze blokkade is illegaal onder de internationale wetgeving en veroorzaakt een humanitaire crisis onder de lokale bevolking. Net als bij een middeleeuwse belegering van een stad, creëert de blokkade grote schaarste aan producten, zoals medicijnen, is de economie volledig ingestort door het verbod op in- en export en kunnen de Palestijnen zich niet buiten dit kleine gebied begeven voor bijvoorbeeld medische behandelingen, educatie of familiebezoek.

Als men als antropoloog met zulke structurele mensenrechtenschendingen wordt geconfronteerd, is het niet langer genoeg om universitaire conferenties te bezoeken of academische artikelen te schrijven. Als de internationale gemeenschap, inclusief Nederland, het nalaat internationale verdragen en mensenrechten na te komen, is het aan de burger om zijn stem te laten horen.

Hoe heeft de eerste GazaFreedom Flotilla bijgedragen aan het verbeteren van de positie van de mensen in de Gazastrook?

De situatie in de Gazastrook is nog altijd erbarmelijk. Naar aanleiding van de Gaza Freedom Flotilla en onder internationale druk heeft Israël de blokkade enigszins verlicht. Israël laat nu mondjesmaat Israëlische producten tot de Gazastrook toe. Essentiële levensmiddelen zoals bouwmaterialen om de duizenden verwoeste huizen en waterinstellingen te herstellen worden echter nog altijd geweigerd. Ook mogen Palestijnse boeren hun landbouwproducten niet exporteren en mogen Palestijnse vissers niet in hun eigen wateren vissen. Daarnaast heeft elke inwoner nog altijd een vergunning van Israël nodig om te mogen reizen en leven de Palestijnen dus eigenlijk in de grootste openluchtgevangenis op aarde.

De eerste Gaza Freedom Flotilla heeft de blokkade op de internationale agenda gezet. Veel mensen in Nederland wisten hiervoor niet af van deze grove mensenrechtenschending of van de humanitaire crisis in de Gazastrook. Een versoepeling van onderdrukking is echter nog altijd onderdrukking en de internationale gemeenschap stemt op politiek niveau nog altijd stilzwijgend toe. Een tweede Gaza Freedom Flotilla is daarom hard nodig.

Waarom steun jij de Nederlandse boot naar Gaza?

Ik denk dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking een rechtvaardige oplossing voor het Israel/Palestina conflict steunt. In Nederland zijn wij echter geneigd om zwart/wit te denken: Je bent of pro-Palestijns of pro-Israëlisch. Deze tweedeling is misleidend en schadelijk. Ik ben pro-Israëlisch, Pro-Palestijns en tegen elke vorm van mensenrechtenschendingen. Wij helpen Israël niet door hen onschendbaar te maken en hen te steunen in een onderdrukkend beleid.

De Gaza Freedom Flotilla is een geweldloos burgerinitiatief om zowel Israël als de internationale gemeenschap onder druk te zetten om deze illegale en onmenselijke blokkade op te heffen.

Hoe kunnen betrokken Nederlanders zich op een positieve manier inzetten voor een betere toekomst voor alle Israëliërs en Palestijnen?

Ik denk dat het vooral belangrijk is om kritisch te gaan nadenken over wat zich daar nou eigenlijk afspeelt en hoe dit kan veranderen. Nederlanders kunnen op het internet gaan zoeken, boeken lezen, bijeenkomsten bijwonen of er natuurlijk zelf heen gaan. Er zijn verschillende organisaties zoals de ICCO en Amnesty International die gedegen informatie verschaffen.

Daarnaast kan elke Nederlander op zijn eigen manier een steentje bijdragen aan geweldloze burgerinitiatieven voor de mensenrechten. Zo kun je een financiële bijdrage geven, kan je andere mensen over dit initiatief vertellen via Facebook, email of middels de flyer en de poster. De organisatie van Flotilla is ook altijd opzoek naar vrijwilligers voor nationale en internationale voorbereidingen. Van het drukken van flyers tot het meevaren op de Nederlandse boot… er is voor iedereen wel een rol weggelegd.

Als u voor mensenrechten en tegen onderdrukking bent, wees dan niet langer stil. Laat uw stem horen voor de mensenrechten van alle Israëliërs en Palestijnen: Steun de Nederlandse boot naar Gaza!

Wij Blijven Hier werd in 2005 opgericht, omdat ze vonden dat ze er nog niet waren. Inmiddels zijn ze 3000 bijdragen rijker, die vrijwillig door beginnende én gearriveerde verhalenvertellers worden geschreven. Verschillend van columns, persoonlijke ervaringen tot verborgen nieuwsfeitjes. Ze kijken op hun eigen manier tegen de wereld aan, en vertellen zélf het verhaal. Wie zijn ze? Kijk om u heen. Want ze zijn hier. Zij Blijven Hier!

Lees andere stukken van de WBH Redactie