Voorpagina Cultuur, Maatschappelijk

Klacht aan Hogeschool van Amsterdam

Geachte College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam,

Hierbij dien ik een klacht in tegen de sluiting van de gebedsruimte. Ik vind het ronduit treurig dat u bent bezweken onder de druk van het politieke klimaat. Het is een kwalijke zaak dat dit besluit het gevolg is van de media-aandacht inzake de handweigerende docent.

Het valt me van u tegen dat u in de verklaring schrijft dat u het gebedshuis sluit omdat niemand anders dan moslims gebruik maken van de faciliteit. Dit is een absolute drogreden. Want zou u, met het oog op het aantrekken van een pluriforme studentengemeenschap, de school sluiten als er zich slechts moslims zouden aanmelden? Nee, hiermee geeft de HvA een duidelijk signaal in een anti-islam klimaat: “Wij van de HvA compenseren de ontevredenen inzake de handweigerende docent. Wij van de HvA nemen politieke beslissingen om het onbehagen van het klootjesvolk weg te nemen.” Als uw beleid gebaseerd is op dit soort incidenten en u vervolgens alle moslimstudenten dupeert die de behoefte hebben om een stukje meditatie niet buiten de school te hoeven zoeken, dan is dat kwalijk. Niet waar?

U hebt als schoolbestuur allereerst de taak om goed onderwijs aan te bieden. Maar daar houdt het m.i. niet op. De school is niet alleen een plek waar onderwijs dient te worden aangeboden, maar een plek waar de geest zich op zoveel mogelijke fronten dient te ontwikkelen. Zoals u misschien al gezien heeft, zijn er dus groepen mensen die ook de behoefte hebben om de religieuze aspecten van het leven te ontwikkelen. Het bestaan van het gebedshuis sierde de HvA. Het straalde gastvrijheid en tolerantie uit in een tijd waar dat niet meer vanzelfsprekend is. De HvA was m.i. een kweekvijver van multi-etnisch talent. Door deze ontwikkeling zal ik echter iedereen afraden om voor uw instelling te kiezen. Ik zal verder Raved citeren die het op www.wijblijvenhier.nl treffend verwoordt:

“Wat kunnen de Moslims er aan doen dat andere groepen geen behoefte hebben om zich vaker even in meditatie terug te trekken? De facilitaire dienst wil de stilte ruimte niet langer ter beschikking stellen, omdat zij zeggen niets te willen faciliteren voor specifiek één groep. Maar sinds wanneer faciliteren zij op basis van diversiteit van vraag? Erkennen zij meditatie, contemplatie en een moment van stilte en rust niet als een basisbehoefte van alle mensen? Net als eten, drinken en naar de wc gaan? Faciliteren zij anders geen toiletten en kantines? Wat geeft het dat Moslims, blijkbaar in het algemeen, het meeste voldoening willen geven aan deze basisbehoefte? Stilte ruimtes dienen niet aangeboden te worden op basis van diversiteit van vraag, maar dienen gefaciliteerd te worden omdat het een basisbehoefte is van de mens! En wat gebeurt er als je een basisbehoefte verwaarloost? Denk daar maar eens over na”

Ik hoop spoedig een reactie te mogen ontvangen op de vraag waarom de HvA bezwijkt onder het PVV klimaat. En wellicht is het verstandig om de slogan “De HvA is meer dan alleen een onderwijsinstelling” van uw website te verwijderen.

Vriendelijke groet,

Abdelkarim El-Fassi

PS: Het staat iedereen vrij om deze brief te kopieren en te sturen naar het College van Bestuur van de HvA.

Abdelkarim. Voormalig hoofdredacteur van Wijblijvenhier.nl. Documentairemaker. Is geboren in de Zeeuwse contreien en wist al op vroege leeftijd dat het boerenleven niet voor hem was weggelegd. Hij besloot om zijn hooivork aan de wilgen te hangen, de koeien vaarwel te zeggen en zijn geluk te beproeven in Rotterdam. Hij studeerde Nieuwe Media aan de Universiteit van Amsterdam, was als journalist werkzaam bij de VARA, columnist voor KRO Hemelbestormers en Joop.nl, praat graag tegen vreemden, schaamt zich slechts voor zijn tenen en hoopt dat zijn levensmotto ooit de geschiedenisboeken ingaat: "Als je een geit een jurk cadeau geeft, weet je nooit wat er gebeurt"

Lees andere stukken van Abdelkarim