Voorpagina Algemeen

Professor in Leiden

Professor Paul Cliteur laat weer van zich horen. ‘Het Monotheïstisch Dilemma – of de theologie van het terrorisme’, zijn nieuwste boek. Om de schijn van ideologische partijdigheid te vermijden, nam-ie ook maar het Christendom en Jodendom mee. Diens hoofdstelling: heilige geschriften (lees: Koran) zijn inherent gewelddadig. Cliteurs favoriete voorbeelden: Mohammed B., Samir A., 11 september, treinaanslag Madrid, metrobom London, bedreigingen Hirsi Ali, bedreigingen Wilders, zelfmoordaanslagen in Israël en Irak. Stuk voor stuk wandaden gepleegd in naam van de Islam. En kijk, de professor snorde ook nog eens ‘n handjevol militante verzen op. Conclusie: De Koran is een terreurboek.

Een daverend staaltje filosofie. Mag ik even, beste Paul. De Koran bestaat 1400 jaar. Alle voorbeelden die U opsomt zijn van de afgelopen 10/15 jaar. Voelt U al iets wringen? Ik ben geen professor, maar het vergt geen briljante IQ om aan te nemen dat de correlatie met de sociaal-politieke context (buiten het schrift) significant sterker is dan met de tekst (binnen het schrift).

Stel, je bent Ajax-fan. En stel dat je daarvan op nogal lawaaierige wijze ruchtbaarheid geeft op een zaterdagavond in de Rotterdamse wijk Spangen. De kans is niet gering dat je geschopt, geslagen en misschien zelfs een mes tussen je ribben krijgt geplant. Op het politiebureau verklaren de Spangenaren dat ze handelden in naam van Feyenoord. Zegt Cliteur dan ook: het feyenoordisme is een gewelddadige ideologie?

Pastoors en kapelaans vergrepen zich massaal aan jonge heertjes en de belijdende katholiek Berlusconi houdt elke zondag na de mis in zijn villa San Martino spetterende bunga bunga feestjes met voluptueuze tieners. Zegt Cliteur dan ook: de Katholieke Bijbel is een handboek voor pedofilie?

Dezelfde Cliteur hoorde ik eens verklaren dat Hamas een terroristische organisatie is met een Handvest waarin staat dat ‘de staat Israël vernietigd’ moet worden en is Hamas om die reden een legitiem doelwit van Israel. Aan het praktische verschil tussen Hamas en Israël ging Cliteur voorbij: wat Hamas in woord belijdt (sinds 1987) voert Israel dagelijks in daden uit (sinds 1967).

Blijkbaar vindt de professor het woord ‘vernietiging’ erger dan de vleesgeworden uitvoering ervan. Arme studenten van Cliteur.

Eerder verschenen in VolZin, nr. 8

Volg Wij Blijven Hier! ook op Twitter 

37 Reacties op Professor in Leiden

 1. avatar Sonja says:

  “Jeruzalem, geboorteplaats van het moderne terrorisme…”

  Zo begint The Age of Terror, een 3BM Television (Londen) productie in samenwerking met Discovery Europe. Zal Cliteur wel gemist hebben.
  Video:
  http://eindpunt.blogspot.com/2011/01/jeruzalem-geboorteplaats-van-het.html

 2. avatar Michael Blok says:

  Goed stuk. Toevallig vandaag ook stuk van Prof. Ganzevoort en mezelf in Joop.nl over zelfde onderwerp. Vullen elkaar goed aan.

  http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/the_biblequran_made_me_do_it/

 3. avatar Passant says:

  Als we volgens Cliteur inderdaad de correlatie moeten vaststellen tussen theorie en praktijk – in dit geval religie en geweld – dan wil ik natuurlijk ook weten in elk hoofdstuk Darwin’s racistische gedachtegoed inzake rassen & eugenetica staat uiteengezet. Volgens hetzelfde principe zouden we namelijk mogen concluderen dat Mao en Hitler hun praktijken (het verdelgen van minderwaardige groepen mensen) hebben gerechtvaardigd. Of is dat anders?

 4. avatar B. Peper says:

  Je moet naar de opticien voor een brilletje. Blijkbaar heb je over het hoofd gezien hoeveel raketten er op Israel afgevuurd zijn in de afgelopen weken.

 5. avatar Alison says:

  Ach, voor sommige meningen krijg je nu eenmaal een beter salaris in NL dan voor andere. De experts van RIVM, Trimbos en andere adviserende instituten zijn geheel onafhankelijk van de politiek en de Universiteit van Leiden dus ook.
  Op naar de heilstaat van de seculiere utopie dus. (sarcasme)

  Er zijn nu eenmaal wetenschappers die hun wetenschap bouwen op hun vrije intellect en zij die hun carriere bouwen door hun netwerk en politiek opportune publicaties. Het is alleen jammer, wanneer iemand die lijkt te pleiten voor het vrije intellect feitelijk pleit voor zijn eigen carriere.

  In de jaren dertig pleitten psychologen, dat ‘negers’ (volgens blanke IQ-testen) aantoonbaar dommer waren. Wetenschap en tijdgeest blijven nu eenmaal innige vrienden, omdat a-modieuze wetenschappers worden uitgefilterd.
  Zo niet onze lichtende ster, Paul Cliteur.

  Promotie Paul? Politieke functie Paul? Proost Paul.

 6. avatar Alison says:

  En het lijkt zo onschuldig …
  Neutrale wetenschap, of het definieren van de sociaal toelaatbare werkelijkheid?

  … VACATURE Bij de afdeling encyclopedie van de rechtswetenschap is vanaf september 2011 een vacature voor de positie van promovendus. De begeleiding is in handen van Prof. dr. P.B. Cliteur en Prof. dr. A. Ellian. De tekst van het onderzoeksvoorstel treft u hier aan. http://media.leidenuniv.nl/legacy/-agnosticism-secularism-and-religious-neutrality.docx.pdf

  Zou ik een kans maken? ;)

 7. avatar Danoenie says:

  Dat gezeik dat moslims over zich heen krijgen…:(
  Ik vind de Koran ook niet zo’n heel fijn boek, maar bepaalde stukken in het Oude Testament zijn veel erger. Er waren tijden dat de islamitische wereld duizend keer zo vredelievend was als de christelijke. Zo zie je maar dat ook slimme professoren gedreven worden door de onderbuik en niet door het verstand.

 8. avatar Alison says:

  Critique van het promovendus-onderzoek bij de promotoren Cliteur en Allian

  Zoals zo vaak in de wetenschap wordt het antwoord bepaald door de vraag die gesteld wordt. Zo ook hier.
  In schijnbaar neutrale vorm wordt de promovendus een keuze uit vijf modellen voorgeschoteld uit welke een op “praktische ethiek” (lees: pragmatiek) gebaseerde keuze gemaakt moet worden.
  Dat de keuze niet neutraal is blijkt uit meerdere zinswendingen van de onderzoeksaanvraag.
  Het begint bij de titel “Agnosticism, Secularism and Religious Neutrality” – toevallig drie speerpunten van hun geliefde laicite-model (2). De titel stelt geen vraag, maar concludeert; antwoordt met een ‘feit’, namelijk de mening van de twee promotoren: kies model (2).
  Omdat de textuele bias nu eenmaal als eerste ter sprake komt, zal ik hem nu ook als eerste afhandelen:
  De modellen worden elk kort toegelicht; de een wat gunstiger belicht dan de ander. Zo eindigt hun interpretatie van het laicite-model (2) met de zin “The equality before the law prohibits all discrimination or force and the state does not grant privileges to any of the spiritual creeds”. Klinkt fantastisch. Jammer alleen, dat het de werkelijkheid niet dekt.
  Hoe anders eindigt hun interpretatie van het multi-culturele model (3): “If Christianity gets its religious institutions financed by the state, all religious denominations can claim this. The adherents of the multicultural state see this as “equal treatment” “. (Nou, ik niet en ik beschouw mezelf toch als “multi-cultureel”, maar dat terzijde.) Het punt hier is wederom, dat de conclusie van (2) een schijnbare feit betreft, terwijl de conclusie van (3) een impliciete retorische vraag en appel blijkt te zijn – geen eerlijke representatie dus.
  De gewenste keuze wordt met een appel op het sociaal netwerken verder voorgekauwd: ” …As a reaction to the critique of multiculturalism, the second model, the religiously neutral state, came to the fore. Although relatively unknown outside France (and underexposed in Anglophone literature) there seems to be an increasing number of scholars who advocate the religiously neutral state as the most viable perspective…” Duidelijke taal toch? Het laicite-model is een primeur bedoeld voor kenners die verder willen kijken dan het beperkte engelstalige. Bovendien is het hip. Intellectueel, sla Uw slag. Bouw aan Uw carriere.
  Voor de discussie over het dragen van religieuze symbolen wordt het woord “problem” gebruikt. Zelf prefereer ik het neutralere woord “topic”, maar soit.
  De denkers welke de afzonderlijke modellen verdedigen worden voorgeschreven(!) Waar blijft het vrije onderzoek en intellect? Zo wordt voor het multi-culturele model Bikhu Parekh voorgeschreven – ongetwijfeld een goede schrijver, maar ik zou zelf Will Kymlicka behandelen. De theocratie wordt verdedigd door Ayatollah Khomeini.
  Het voorschrijven van de verplichte vijf auteurs riekt mijns inziens naar een ‘stacked deck’: wie hun mening over de modellen beperkt tot deze auteurs, zal ongetwijfeld concluderen dat model (2) het beste lijkt. Zo ook de behandeling van de praktische ethiek: “Seminal thinkers as Peter Singer and James Racheld have followed this method and their work is an inspiration in this research.” Door wie ik mij moet laten inspireren is blijkbaar al bepaald. Maken de heren promotoren geen Freudiaanse verschrijving? Bedoelen ze niet: “this work has inspired us in our research”.
  Of wordt mijn vrees bewaarheid en is er slechts één conclusie mogelijk: De hunne.
  (NB Volgens de tekst zelf vergis ik me daar in. Ze schrijven “the researcher will present his/her own views”…)

 9. avatar Alison says:

  (vervolg)
  De promotoren misrepresenteren op systematische wijze het hun niet-welgevallige multiculturele model. Dit doen ze als volgt:
  1) Wat feitelijk een verzameling van stellingen is, wordt door hen gefixeerd tot een totaalpakket die – als ware het een politieke hamerstuk in de VS – tot een simpel instemmen of afwijzen gereduceerd wordt. Ikzelf, als multiculturalist pur sang, herken me niet in hun weergave. Zo wordt deze gelijk gesteld met staatsteun voor alle mogelijke religies (zie boven). Een multiculturalisme waarin alle geloven binnen het kader van de mensenrechten toegestaan zijn, maar geen enkle daarvan door de staat meegefinancieerd wordt lijkt mij persoonlijk echter zowel wenselijk als mogelijk. Die vrijheid lijkt echter af te vallen door de dwang die ze opleggen bij het kiezen voor een totaalpakket. Beter lijkt het mij, om de ‘modellen’ uit te pluizen naar losse stellingnames daarbinnen. Dan kan per stelling gekozen worden, niet per totaalpakket.
  2) Niet de onderliggende stellingen worden besproken, maar een abstractie daarvan in de vorm van een min of meer willekeurig samengesteld model. Dit model wordt bovendien verder geabstraheerd door niet eens het model in de breedste zin van het woord te bespreken, maar slechts de per model voorgestelde auteur. Zoals boven aangestipt: bij deze ‘stacked deck’ blijft geen werkelijke keuze over. De promotieonderzoek is gereduceerd tot een valse dichotomie met voorspelbare uitkomst. Het antwoord dat verkregen wordt, was al gedetermineerd door de vraag die gesteld is en de methode die voorgeschreven is.

 10. avatar Alison says:

  (vervolg)
  Laten we het onderzoekscriterium wat nader bekijken: “The criterion on the basis of which they are compared and evaluated is: what model is the most likely to integrate citizens from different cultural and religious background within the broader framework of contemporary Western constitutional democracies? ”
  Het doel is dus om modellen te evalueren op
  1) hoe goed ze nieuwkomers en andere minderheden integreren binnen wat de meerderheid bepaald heeft;
  2) Broader framework is een rijkelijk vaag gegeven. Deze wordt verder niet toegelicht, maar een voor de hand liggende gissing is, dat ze hiermee de ongeschreven normen en waarden van de meerderheidscultuur bedoelen; In NLse context vrij vertaald als het gij zult vrouwen een hand geven en boerenkool lekker vinder dogma.
  Feitelijk gaat de onderzoeksvraag van een reeds betwistbaar fundament uit, namelijk dat de wens tot integratie een boven discussie verheven doel is aan welk modellen terecht getoetst worden. Wat te doen als afgedwongen integratie (lees: repressie en assimilatie) haaks staan op de mensenrechten, zoals in de praktijk vaker gebeurt? Wat moet dan als praktisch ethisch leidraad worden genomen? Model (2), dat kan leiden tot het verbieden van de eigen taal (zie de Koerden in Turkije), of de repressie van de eigen cultuur (zie de Basken in Spanje)? Of toch maar model (3)? Het is een open vraag, die het verdient om ook open gesteld te worden. De werkelijke keuzes worden gemaakt in het bestek dat door de heren promotoren al is dicht getimmerd om zo hun onwelgevallige uitkomsten te voorkomen.
  Arme promovendus – schrijven wat de professoren wil horen. Kennen we het niet allemaal?
  Ook kan bezwaar gemaakt worden tegen het belang dat gehecht wordt aan het woord “citizen”. Mij is bekend, dat dit een geldige term is. Het is in deze context echter zeker geen neutrale term, omdat het achterliggende streven is om van de binnenkomende barbaar een burger te maken. Het dwaalt af om op die vraag in te gaan, maar: Willen we dat wel? Het blijft een geldige, maar wederom dicht getimmerde, vraag.

 11. avatar Alison says:

  (slot)
  Tot slot, wat kleine irritaties om misrepresentaties ter eigen faveure:
  1) Er wordt in hun inleiding impliciet gesteld (en terecht), dat één van de pragmatische vragen is, of discriminatie van homoseksuelen door de vrijheid van godsdienst gelegitimeerd kan worden. Mijn eigen multiculturele visie is, dat dit niet kan. Vrijheid van godsdienst eindigt voor mij waar mensenrechten anders in het geding zouden zijn. De promotoren stellen echter, dat het laicite-model (2) het antwoord biedt op dit probleem; in het bijzonder, zoals dit in Frankrijk geimplementeerd wordt. Ehem, als lesbienne weet ik nog zeer goed de bevrijdingsdag van enkele jaren geleden. Chirac ontving Bush tijdens de viering en kondigde – als ware het een gelegenheidscadeau voor Bush – aan, dat homohuwelijken in Frankrijk verboden zouden blijven. Wiens bevrijdingsdag werd daar eigenlijk gevierd in het land der laicite? Niet de mijne. Model (2) is in de praktijk blijkbaar geen waarborg voor homorechten. Daartegenover zijn echter tal van voorbeelden te zetten waarbij model(3) dit wel is gebleken.
  Is het niet veeleer zo, dat het laicite-model in de praktijk een dekmantel is voor een nog immer impliciet christelijke denkkader? Een denkkader, dat de norm – hoe religieus deze impliciet ook moge zijn – tot a-religieus verklaart om haar zo in de publieke ruimte tot norm te kunnen blijven stellen?
  2) In het onderzoeksvoorstel wordt meerdere malen verwezen naar de Nlse situatie als een voorbeeld van het multiculturele model. Het voorbeeld bij uitstek is het door andersgelovigen afdwingen van financiering, omdat Christenen dat ook krijgen (denk: scholen). Ik protesteer daartegen. Wat in NL feitelijk aan de hand is, is een schamel verhulde model (4) – de staatskerk die invloed heeft op het beleid. Men is niet met werkelijke multiculturalisme bezig door andere religieuze stromingen ook (wat mij betreft ten onrechte) overheidsgefinancieerde scholen te gunnen. Men is met het beschermen van de christelijke privileges bezig en de belanghebbenden – zoals immers centraal in de Nlse politiek – voelen hypocriet en haarfijn aan, dat als moslims hun scholen niet betaald krijgen, zij zelf dus ook niet.
  Hier is m.a.w. sprake van een wolf in schaapskleren. Zij die financiering van bijzondere scholen promoten zijn geen multiculturalisten. Zij zijn zich verbergende aanhangers van model (4). Ga maar na in de Nlse politiek: welke partijen zijn min of meer multi-cultureel? D’66, GL en PvdA.
  Wie zijn er tegen artikel 23? Juist.

  Veel plezier promovendus in spe met promoveren. Er wacht je na afloop een geheel verzorgde, goede baan onder auspicien van CDA, VVD, of PVV.
  De prijs is klein, sprak Mephistopheles.

 12. avatar Dinges says:

  Is de moraal van dit verhaal nu dat de pror voolledig fout is en dat de Koran perfect is en op geen enkele manier gewelddadig geinterpreteerd kan worden?

  de correlatie tussen geweld en huidige sociaal politieke situatie is een zeer sterk argument. Echter niet sterk genoeg aangezien de relatie met ‘ het perfecte en ware woord’ van een feilloze schepper niet buitenspel gezet wordt.

  Dat de voorbeelden uitd e afgelopen 15 jaar komen is niet zo’n heel sterk argument, omdat er uit de afgelopen honderden jaren voldoende voorbeelden te vinden zijn, waaronder kruistochten, heksenverbrandingen en nog meer gevallen van eerwraak.


  Wat mijzelf een beetje stoort aan discussies met gelovigen is dat ze de zaken vaak zo kunnen draaien zoals zij zelf willen. In dit geval heeft het geweld -waarmee ze niet geidentificeerd willen worden- te maken met sociaal politieke oorzaken.
  Als het gaat over de hoofddoek dan is het een absoluut religieus gebod, en komt uitermate zeldzaam een moslim op punt dat het wellicht, een cultureel fenomeen is.

  De vergelijkingen met voetbalverenigingen. Het blijft een rare vergelijking. Enerzijds slaat de vergelijking hout. Een tijd geleden nog waren gamers de doelgroep, omdat Tristan, de winkelschutter, geweldadige bvideogames speelde, waaronder modern warfare met de vliegveldscene.

  Tja, nog zo’n vergelijking waarbij er heisa ontstaat over een specifieke groep.
  Echter ook niet geheel te vergelijken aangezien geen enkele gamer, of voetbalfan een spel of culb als absolute perfecte waarheid beschouwd. En er in het instructieboekje van de videogames geen geboden staan die men met leven op moet volgen, waarvan de aard een dubieuze herkomst heeft.

  Over Darwin. Darwin afdoen als een racist -in een tijd waarin iedereen racist is- is een weinig inhoudelijk argument.
  Daarnaast wel een beetje dubieus aangezien moslims -gebasseerd op wat ik lees op deze site- Muhammed zien als leidend voorbeeld voor hoe een mens/man zich zou moeten gedragen. Een man uit een tijd waarin pedofilie en slavernij een sociale norm waren, waaraan ook de profeet gretig mee deed.
  Niemand die Darwin weg zet als de perfecte man om in zijn voorbeeld te leven. Een cruciaal verschil.

  (p.s. Alison, heb je inmiddels al zin om jouw lange antwoord -op hoofddoek geweigerd bij Lidl- nog een keer te typen?)
  Ik ben benieuwd.)

 13. avatar Karin Schoonhoven says:

  Benzakour heeft Het monotheistisch dilemma van Cliteur helemaal niet gelezen, blijkt uit dit stukje. Om de drie bladzijden wordt in dat boek (genomineerd voor de Socratesprijs) uiteengezet dat het niet gaat over godsdienst maar over religieus extremisme. Herhaaldelijk wordt betoogd dat het niet gaat over islam maar over islamisme. Ook gaat het boek uitvoerig in op het terrorisme van de christelijke abortusactivist Scott Roeder. Ook gaat het in op de moord Rabin door Amir. Benkazour fantaseert dus eerst een inhoud bij elkaar voor een boek en een schrijver die hij om de een of andere reden niet moet maar wat hij niet gelezen heeft om vervolgens te betogen dat hij het met die inhoud oneens is. Ga zo door Mohammed !

 14. avatar Simon says:

  De overgang van het meergodendom naar het monotheïsme is zonder meer gewelddadig geweest want je zal nogal wat heilige huisjes moeten slechten voordat je al die goden om zeep hebt geholpen (vaak had iedere stad zijn eigen God maar dat is nu gelukkig een voetbalclub). De mens is nu eenmaal een moorddadig wezen en heeft daar niet eens een God voor nodig. Vorige eeuw zijn onder het communisme nog meer mensen over de kling gejaagd dan in de gelovige landen dus mijn stelling is dat je het niet aan het geloof kan wijten. Het geloof is immers niet meer dan een rituele invulling van het beperkte beeld van het goddelijke dat mensen nu eenmaal hebben .

 15. avatar Dinges says:

  Sluit aan bij het verhaal van Simon,

  echter met als opmerking dat menselijke aard bij verre niet betekent dat religie de handen wast in onschuld, net zo min als communisme of fascisme.

 16. avatar Alison says:

  @ DInges
  Weer mee eens ;)
  Religieuzen moeten ook zkeer nie thun handen in onschuld wassen, maar op hun individuele daden en uitspraken aangepakt worden.
  Oproepen homo’s van daken te gooien is haatzaaien en dient op individuele basis hard bestraft te worden.
  Weigeren homo’s te trouwen is dienstweigeren en dient op individuele basis tot onmiddellijke ontslag te leiden.

 17. avatar Alison says:

  @ Dinges
  Over hoofddoeken en Lidl: ik moet nu weer als tijdelijke huisvrouw ;) aan de slag. Morgenochtend zal ik het proberen.

 18. avatar Najib Sri Zaazouz says:

  Boek gelezen. Ben ik kritisch over wat Cliteur neerkalkt? Ja maar om heel iets anders. Dat iets is hier verder niet relevant. Wat wel relevant is, is dat Benzakour kennelijk dat boek niet gelezen heeft of wel gelezen heeft maar niet begrijpend (bewust?). Maakt Cliteur veel fouten? Ja. Ook in zijn laatste boek? Onnoemelijk veel. Maar de ‘kritiek’ van Bennetje is op zijn zachts gezegd gebaseerd op fictie. Waarom eigenlijk?

 19. avatar Danoenie says:

  Als Mohammed Benzakour het boek niet heeft gelezen, en Paul Cliteur inderdaad consequent alle religies behandelt, neem ik mijn reactie dat ‘moslims zoveel gezeik over zich heen krijgen’ terug.

 20. avatar marco says:

  yes ! benzakour is back! we hebben je gemist!
  by the way: ik ben het niet eens met de kritiek dat benzakour cliteurs boek niet zou hebben gelezen. Wat een onzin. Ik heb het ook gelezen (mijn eerste en laatste cliteur-boek) en ik vind dat benzakour een prima samenvatting geeft van dit idiote moslimhaatboek en meteen ook de drogredenering van cliteur vakkundig ontmaskert.
  En met zo weinig woorden, knap hoor!

 21. avatar De Vliegende Hollander says:

  Misschien kan deze mede lijstduwer een leuk stukje schrijven over ritueel slachten.

 22. avatar De Vliegende Hollander says:

  http://answering-islam.org/Dutch/arlandson/tijdlijnislamkruistochten.htm
  daar gaat men wat verder terug als pakweg 10-15 jaar. Wringt het nu wat minder?

 23. avatar marco says:

  hi vliegende hollander, benzakour heeft ook heerlijk bijtend over de rituele slacht-hypocrisie geschreven. Hier de link: http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=13&messageID=6116

 24. avatar Karin Schoonhoven says:

  Het verwijt aan Cliteur is juist dat hij allemaal voorbeelden uit de bijbel haalt (en niet de koran) over de relatie tussen religie en geweld. Daarom wordt hij door Bart Jan Spruyt bekritiseerd in het Reformatorisch Dagblad. Dus inderdaad, Benzakour heeft dat boek van Cliteur helemaal niet gelezen. Daarvóór kreeg Cliteur het verwijt (in de Volkskrant) dat hij zijn voorbeelden van religie en geweld ontleende aan het Oude Testament en toen kreeg hij weer het verwijt van Pinto en Rutenfrans dat hij te kritisch was over de Joodse godsdienst. Zijn belangrijkste punt van kritiek is inderaad de figuur van Pinechas uit Numeri 25 uit het Oude Testament. Maar het probleem is natuurlijk dat Benzakour die boeken helemaal niet leest (ze vergen ook nogal wat uithoudingsvermogen, 400 pagina’s). Ook Samir A. komt in dat boek van Cliteur helemaal niet voor, net als alle andere dingen die hij noemt. Mohammed moet nog een beetje leren dat je je mond wel mag opentrekken, maar dan eerst een klein beetje ondezoek doen.

 25. avatar marco says:

  beste karin,
  bartjan spruyt, pinto en rutenfrans (en ellian, en de Winter, en Marbe, en Kluveld, etc) zijn enge, zionistische, israelminnende types die elke (schijn van) kritiek op het jodendom/israel afdoen als gevaarlijk antisemitisme. Dat is algemeen bekend, dus komt u alsublieft aan met betere voorbeelden van recencies.
  Wat betreft Samir A (en Mohammed B., 11 september, London, etc.). U kletst grove onzin. Leest u hoofdstuk 2 en 4 en 6 nog maar eens goed.
  Wel uw huiswerk doen hé karin, en niet zo maar lukraak gal spuien zonder kennis van zaken.

 26. avatar Alison says:

  Voor mij is belangrijk, of Cliteur wel of niet de stelling verdedigt, dat heilige geschriften onvermijdelijk tot geweld oproepen jegens andersgelovigen.
  Weet iemand dat toevallig? (Ik heb een grote stapel zinvollere boeken te lezen, dus ik ga het niet zelf lezen.)

 27. avatar bart says:

  beste alison,
  namens benzakour aan jou het verzoek met hem contact op te nemen via zijn website: http://www.benzakour.eu

  dank
  bart

 28. avatar Karin Schoonhoven says:

  Benzakour beweert Het monotheïstisch dilemma te hebben gelezen. Het behandelt de aanknopingspunten voor geweld in de drie (!) monotheïstische godsdiensten en analyseert de wereldbeschouwing van een Joodse, Christelijke en Islamitische terrorist. Dat is Benzakour onwelgevallig, want hij wil dat Cliteur maar één godsdienst aanklaagt, de Islam, zodat hij, Benzakour, vervolgens uitvoerig kan gaan klagen over vooringenomenheid. Hij moet dus een leugentje gaan plegen en schrijft dat Cliteur het Christendom en Jodendom maar “meenam”.

  Het monotheïstisch dilemma zegt niet dat de godsdiensten inherent gewelddadig zijn maar dat zij aanknopingspunten hebben voor geweld dat met name te vinden is in het verhaal van Pinechas uit het Oude Testament (Numeri 25). Probleem voor Benzakour: dat is een te genuanceerde stelling om aan te vallen. Bovendien de bron voor het geweld ligt nu in het heilige boek van het Jodendom en niet in de Koran. Oplossing: we gaan liegen dat Cliteur de godsdiensten “inherent gewelddadig” noemt. Ook gaan we liegen dat hij het voornamelijk over de Koran heeft.

  Vervolgens stappen we over op wat suffige vergelijkingen tussen voetbalgeweld en terroristisch geweld. Prachtig gevonden Mohammed, bravo!

  Tenslotte nog even proberen Cliteur als een voorstander van het Israelitisch geweld tegen de Palestijnen neer te zeggen. Dat doet het goed bij mijn slordige lezertjes. Probleem: Cliteur schrijft daar helemaal niet over in zijn boeken. Die man is verdomd negatief over alle soorten van terrorisme. Oplossing: we gaan gewoon zeggen dat we dat Cliteur eens “hoorde verklaren”. Wie kan zoiets controleren?

  Inderdaad, fijn dat Benzakour weer terug is. We herkennen ‘m weer helemaal in zijn beproefde werkwijze.

  Karin

 29. avatar miranda says:

  dag karin,
  wat sympathiek dat je het opneemt voor een islamofoob als Cliteur (Wie aan zijn islamofobie twijfelt, hoeft maar zijn verzameling Buitenhof-columns in het website-archief rustig door te nemen: een heerlijke mix van huisvriend Ellian, Bernard Lewis, zionist Finkielkraut en vleugje Hans Jansen) Dat je dit soort populistische smeerlapperij verdedigt, zegt iets over jou, karin.
  Ik heb het boek Cliteur van mijn buurvrouw geleend en ik ben blij dat ik het niet gekocht heb: Het is een even doorzichtige als bekrompen poging om de Koran in een kwaad daglicht te zetten – met de thora en de bijbel ook bij de hand, jawel, maar dat (inderdaad zoals benzakour het doorprikt) om de schijn van partijdigheid te omzeilen: uit elke bladzijde blijkt dat het Cliteur vooral te doen is om de verderfelijkheid van de Koran, want ja, van christenen en joden hebben we niet veel te vrezen, die hebben de Verlichting doorgemaakt en moslims (nog) niet!
  En wat betreft Cliteur & Hamas: die uitpraak heeft meneer wel degelijk gedaan en wel op de Nacht van de Filosofie, n.av. een vraag uit de zaal. Ik zat er ook bij.
  Dus karin, fijn dat je islamofoob Cliteur verdedigt, maar wel graag op basis van feiten en niet op sentimenten.
  gegroet. Miranda

 30. avatar De Vliegende Hollander says:

  Voor een lijstduwwer voor de partij voor de dieren had ik verwacht dat hij een stukje over het welzijn van de dieren zou schrijven, maar hij kiest een andere weg. Niet voor de dieren dus, maar de weg van de verongelijkte moslim die zijn gelijk weer wil halen, zoals gebruikelijk, door kritiek te leveren op de privileges van een ander semitisch volk. Doet een beetje aan mijn kinderen denken, op jankerige tooh het “ik mag het niet maar hij mag wel”.

 31. avatar Karin Schoonhoven says:

  Miranda is een echte goede leerling van Benkazour. Ook zij kan niet lezen, kan niet citeren, maar alleen lekker uit de losse pols samenvatten. Of zij “zat in de zaal” bij de Nacht van de Filosofie. Eerst moeten we Benzakour geloven op zijn woord en nu deze leugenachtige woordvoerster. Maar wat Miranda nog een beetje moet leren is dat filosofie betekent netjes weergeven wat iemand precies zegt. Nuances aanbrengen. En ook Miranda kan dus niet ontkennen dat het in Het monotheistisch dilemma gaat om alle drie de monotheistische godsdiensten. Maar Miranda is zo geindoctrineerd dat als zij ergens islam ziet staan dat het dan alleen nog maar over de islam gaat. Ga nog maar eens naar je buurvrouw en kijk of je nog wat andere boeken kunt lenen. Maar jij zat “in de zaal” he? Dus je hoeft niks te lezen. Ga zo door meid.

 32. avatar Dunja says:

  In de laatste boeken van Cliteur neemt hij consequent niet godsdiensten op de korrel, maar de extremistische varianten in jodendom, christendom en islam.
  als hij het heeft over jodendom klimt pinto in de pen
  heeft hij het over christendom dan klimt spruyt in de pen
  heeft hij het over islam dan klimt benzakour in de pen

  dat is allemaal heel kinderachtig en voorspelbaar
  treurig dat de buikspreker van benzakour die haar boeken bij de buurvrouw moet lenen dat niet door heeft en het ook weer van horen zeggen moet hebben. vreemd, ik zie cliteur bijna nooit bij een nacht van de filosofie, benzakour ook niet, en nu zouden ze dus beiden daar zijn geweest en zou cliteur iets hebben gezegd dat benzakour keurig in zijn notitieblokje heeft gezeten. en de boeken bij de buurvrouw lenende mirana ook – wat een gezellige avond moet dat geweest zijn

 33. avatar leo says:

  het vergelijken van religieus geweld met het geweld van een voetbalverening, zoals benzakour doet, lijkt mij nogal zwak

 34. avatar hajar says:

  gutgut, jongens,jonges, wat een vliegenafvangerij hier. laten we please terug gaan naar de kern van de column: cliteur is een academicus met een dubieuze visie en imagootje. Zijn lofzang op humanistisch secularisme is mooi maar bekrompen: de meeste dood en verderf zaaiende bewegingen waren juist de seculiere bewegingen (nazisme, fascisme, communisme, en ook: ‘democratie’; de democratie van bush, en vader bush, clinton, blair, sarkozy, berlusconi, reagan, en obama welteverstaan)
  Cliteurs afkeer van islam is evident, dat hoeft nauwelijks betoog. Dat mag, dat is zijn goed recht. Punt is, lijk mij, dat zijn afkeer op sentiment is gebaseerd en nauwelijks op academisch onderzoek – wat hij wel pretendeert. En dat is volgens mij de kritiek van benzakour en daar kan ik hem goed volgen. De rest vd reacties is flauwekul. groetjes allemaal!

 35. avatar Karin Schoonhoven says:

  hi, hi, hij maakt wel school, die Benzakour, met zijn domme volgelingetjes: op sentiment gebaseerd, zegt Hajar. Zelf niets gelezen. Zal ook nooit iets lezen. Weet het gewoon – waarom zou je ook een boek lezen? Je weet al wat je gaat lezen. Napraten, van horen zeggen. Helemaal methode Benzakour: hij “hoorde” iemand zelf iets zeggen.
  Tjonge, wordt dit de nieuwe generatie internet hooligans? De domme Hajar denkt dat het nazisme een seculiere beweging was.

 36. avatar Peerke Dondersz says:

  Hoi Karin,

  De discussie doet me denken aan het eeuwenoude gezegde: ‘Hij/Zij die zonder Boek is, werpe de eerste letter…’
  Werp je boeken weg en heb je naaste lief

  Peerke Dondersz

 37. avatar Hendrik Lanotte says:

  Als die Benzakour werkelijk zo goed is als hij zelf denkt waarom heeft hij dan nog nooit een vaste column ergens kunnen krijgen? Waarom beweegt die man zich alleen in de marge?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.