Voorpagina Algemeen

De zuivere Islam?!

Woensdag op Twee Vandaag, een debat tussen het belangrijkste adviesorgaan van de regering (WRR) en de grootste oppositiepartij als het aankomt op objectieve onderzoeken die uitwijzen dat we misschien wel eens ons verstand zouden moeten gebruiken (de VVD).

Een deel van het debat ging over het begrip dat we vaker gebruikt zien worden door een aantal zeer slecht geinformeerde politici of juist door zeer goed geinformeerde politici met bepaalde agendagerichte oogpunten. Juistem, het gaat om ‘de zuivere Islam’.

De zuivere Islam werd door de VVD gezien als de gevaarlijke vorm van de Islam (Hirsi Ali). Woensdag verscheen het rapport van de WRR waarin dit tegengesproken werd. Mooi, alleen jammer dat het uit de mond van het grootste gedeelte van de moslims in Nederland om de een of andere reden minder geloofwaardig overkomt.

De verklaring van de VVD voor deze uitspraak was: "Verschillen moet je uitvergroten". En verder mompelde de afgevaardigde iets over "de zuivere Islam is een probleem want je neemt alles letterlijk".

Ik heb hier een aantal opmerkingen op (uiteraard geinspireerd door het debat):

1. De VVD ziet de zuivere Islam dus helemaal niet als zo’n groot probleem als ze zegt. Het was ‘maar’ een uitvergroting van de verschillen. Dat is namelijk leuk in de politiek. Dat leidt tot een goed gesprek en dat is goed voor de verstandhoudingen… leuk! Voel ik iemand terugkrabbelen?

2. Als een moslim serieus met zijn religie bezig is (waar hij van denkt dat het de zuivere is), moet hij zichzelf beschouwen als een gevaar voor de samenleving. De zuivere Islam is namelijk gevaarlijk.
Dus als u een moslim tegenkomt, vraag hem/haar dan eerst of hij/zij toevallig niet de zuivere islam aanhangt. Mocht ze een moderne, zelfverzonnenvariant aanhangen dan is ze safe.

3. Het letterlijk volgen van de Islam en het letterlijk volgen van de Islam wordt door elkaar gebruikt.

Het letterlijk volgen (1) van de Islam wordt gezien als het letterlijk lezen van de teksten uit de Qoran en deze letterlijk op te volgen zonder al te veel moeite te doen de context en werkelijke bedoeling erachter te bestuderen. Veelal wordt hiermee gedoeld op de orthodoxe moslims, die weigeren te participeren in het dagelijkse leven in NL.

Het letterlijke volgen (2) van de Islam doe ikzelf ook. Ik plaats de letterlijke uitspraken en Qoranische Verzen in de context van openbaring en vertaal dit naar mijn dagelijkse leven. Dit is verreweg de grootste groep in NL en weet zich heel goed te bewegen in deze samenleving.

De uitspraak ‘de zuivere Islam is gevaarlijk’ gaat gepaard met de uitspraak (bekend van de tv) dat moslims die niet gevaarlijk zijn ook niet de zuivere Islam volgen en daarom goed bezig zijn. Ik hoop dat mevrouw Hirsi Ali door begint te krijgen dat dit soort ongenuanceerde uitspraken niet is zoals de VVD zich in Twee Vandaag verdedigde: "TweedeKamerleden zijn op zoek naar oplossingen".