Voorpagina Spiritualiteit

De Matthäus Passion

Wie zegt dat moslims zich niet verdiepen in andermans religiën? Wie zegt dat moslims geen interesse tonen voor het Nederlands cultuur? Wie zegt dat moslims niet de hand reiken voor wederzijds begrip?

Wij van wijblijvenhier zeggen dat in ieder geval niet! Het blijft niet slechts bij deze woorden, maar het gaat verder tot weloverwogen daden. Zo is afgelopen donderdag een delegatie van wijblijvenhier (Faisal, ReFlex en Ashraf) naar het Bachkoor van de Matthäus Passion in Den Haag geweest. De vraag van het Algemeen Dagblad; "Wat doet een moslim in hemelsnaam hier in een christelijke uitvoering ?" kon ik eindelijk eens met veel plezier beantwoorden.

De Matthäus Passion is een oratorium (muzikale compositie voor orkest, zangsolisten en koor) gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. Het is één van zijn bekendste composities en één van zijn langste. De Matthäus Passion vertelt eigenlijk het lijdens- en sterfverhaal van Jezus volgens het Evangelie naar Mattheus.

Voor ons was het de eerste keer dat we een christelijke compositie bijwoonden. Wij zijn altijd gewend geweest om te genieten van de prachtige koranrecitaties (in verschillende stijlen) en lofzangen aan de profeet Mohammed (vzmh). Ook hier gaat het om gedreven passie, liefde en devotie aan de heilige persoon in kwestie. Wij wilden van dichtbij zien waarom veel Nederlanders zo emotioneel worden geraakt bij het horen van de Matthäus Passion.  En of het ons (moslims) ergens ook zou raken.

 Zo zat er voor ons een oude dame die bij het tweede deel van de uitvoering zo emotioneel werd geraakt dat zij op een gegeven moment in tranen uitbarstte. Dit hadden wij nog nooit  meegemaakt. En toen kwam het prachtig gebaar; ReFlex schoot in een reflex te hulp en bood een glas water en een zakdoekje aan. De dankbare blik van de dame was voor mij duidelijk dat religiën nog altijd in harmonie samen kunnen gaan. En dat wij in een verharde samenleving als Nederland elkaar hard nodig hebben om elkaar te kunnen steunen. Het zit hem eigenlijk in de kleine en basale zaakjes. Als wij met zijn allen een start maken op dit ‘micro-niveau’ dan zie ik wel degelijk een wereld van tolerantie en verdraagzaamheid.

“Als moslim zijnde zijn wij hier slechts om elkaar te begrijpen en onze steun te betuigen!” was het antwoord op de vraag van de journalist, dat toch een kern van waarheid met zich meedroeg.