Voorpagina Spiritualiteit

Religieus Nederland

Ik vraag mij vaak af hoe religieus Nederland wel niet is. Ik krijg sterk het gevoel dat welvaart en weelde vaak een blokkade vormen voor de brug tussen het materiële en het immateriële. In een technologisch tijdperk als deze heeft men het vaker over de nieuwste mobieltjes, pda’s, mda’s dan over de principiële boodschappen van de profeten op het gebied van gulheid, verdraagzaamheid en soberheid.

De graadmeter voor abstractie verschuift langzamerhand richting concreetheid. Men wil het niet meer hebben over metafysische onderwerpen omdat zij toch weinig opbrengen en vaak als zinloos worden geacht. We willen iets tastbaars, iets dat wij ‘concreet’ kunnen waarnemen. Zeg nou eens eerlijk, de Nokia 6280 is toch veel aantrekkelijker dan het gezicht van de dominee, de imam of de rabbijn?

Het geloof wordt door sommigen als oorzaak gezien voor de vele ellende op de wereld (bijv. het Midden Oosten). Toch, blijkt uit opiniepeilingen dat de meerderheid van de mensen in de westerse wereld nog altijd gelooft in God. Politici in de VS halen God erbij wanneer ze de kiezers ervan willen overtuigen dat ze goed en betrouwbaar zijn. Toen ex-president Clinton in september 1998 tijdens een ontbijt zijn zonden opbiechtte en zijn geloof in goddelijke genade uitsprak, was dit in Europese ogen een van de meest bizarre episoden in de carrière van deze kleurrijke man. Kennelijk ging hij ervan uit dat het geen kwaad kon om de televisiekijkers zijn geloof te tonen in het ‘eeuwenoude verhaal van Jezus en zijn liefde’.

Gelukkig heb ik bij mezelf een evenwichtige balans kunnen vinden tussen het wereldse en het immateriële. Ik ben er goed van bewust dat al mijn (tastbare) eigendommen vergankelijk zijn en tijdelijk van aard zijn. Het spirituele bewustzijn geeft zin aan mijn leven en de motivatie om elk dag opnieuw te leven. Het besef dat alles ineens ontnomen kan worden zit er dik in. Het is niet verkeerd om de nieuwste BMW te begeren en die te bezitten. Het is pas verkeerd als je dat niet kunt loslaten. Mijns inziens kan het materiële goed overweg met het immateriële. De kunst zit hem in het balanceren van die twee. Gelukkig ben ik 1 van de velen die de Imam graag met zijn Nokia 6280 ziet…