Voorpagina Algemeen, Islamic Finance

Islamitisch bankieren in Nederland

De moslims blijven hier in Nederland. Een prachtig land, je kunt de fundamenten van je religie beleven zonder problemen. Er zijn nog wel een aantal punten die altijd geknaagd hebben, één daarvan is de rente.

Financiële zaken als beleggen en hypotheekleningen kunnen niet renteloos gebeuren. Zowel het ontvangen van rente als heffen is niet toegestaan in de Islam. Geld verdienen mag alleen met ‘koopwaar’. Geld zelf is geen koopwaar maar een betaalmiddel. Het is daarom verboden om rente (riba) te vragen over geld dat je uitleent. Riba zou je daarom beter kunnen vertalen naar woekerrente.

De moslim weet geen raad met de rente die hij op zijn spaarrekening ontvangt. Wat moet je ermee? Het is niet toegestaan om rente te ontvangen. De een lost het op door zijn bank te verzoeken er een renteloos spaarrekening van te maken. De ander geeft de rente weer weg aan goede doelen.

Islamitische banken kennen vier alternatieven voor rente.

Murabaha – Een soort handelsfinanciering. De bank koopt goederen in en verkoopt die door aan een cliënt voor een overeengekomen krediet. Deze techniek gebruikt men om handel te financieren. Omdat de bank de goederen in eigendom heeft en daarom betrokken is bij koop en verkoop, mag de bank de werkelijke dienstverlening aan de cliënt in rekening brengen (service fee).

Mudaraba – Een vorm van risicokapitaal. De bank leent geld aan een cliënt die een fabriek wil beginnen. De bank ontvangt daarvoor een bepaald percentage van de jaarlijkse winst van de fabriek, voor een vastgesteld aantal jaren. De cliënt betaalt niet alleen de oorspronkelijke lening terug, maar geeft de bank ook een winstdeel. Dat geld keert de bank dan weer uit aan de beleggers. Als de fabriek niet rendabel is, verdelen alle betrokken partijen (bank, beleggers en ondernemer) gezamenlijk het verlies.

Muqarada – Een variant op Mudaraba. De bank brengt ‘aandelen’ in omloop om een specifiek project te financieren. Investeerders die Muqarada-aandelen kopen, krijgen een deel van de winst van het gefinancierde project. Maar zij hebben ook een aandeel in onverwacht lage winsten, of zelfs verlies.

Musharaka – Nog een variant. De bank associeert zich met een klant. Tussen de deelnemende partners wordt een contract gesloten, waarbij beiden of allen in gelijke mate kapitaal inbrengen – en misschien zelfs gezamenlijk de leiding hebben – van een project of overeenkomst. Deelnemers hebben winst of verlies in overeenstemming met hun aandeel in de zaak. De bank hoeft hierbij niet automatisch aan alle rekeninghouders winst uit te keren, er worden eisen gesteld als een minimumhoogte van het creditsaldo en een minimumperiode van mogelijke deelname.

Bron: Financieel-management.nl

De Britten zijn aardig op weg met het Islamitisch bankieren. Eén van de grootste banken van dit koninkrijk, HSBC, heeft een aparte tak voor het islamitisch bankieren genaamd Amanah. Daarnaast is er ook nog de Islamic bank of Britain, afgelopen jaar nog verkozen tot beste Islamitische bank van Europa.

Een jaar geleden gingen er verhalen in de rondte dat de ABN Amro en Rabobank onderzoek doen naar mogelijkheden van Islamitisch bankieren. Niet veel meer van gehoord daarna. Intussen is er wel een oplossing in de vorm van Bilaa-Riba Islamic Finance B.V.. Ze claimen de éérste islamitische financiële instelling in Nederland te zijn, en dat is goed mogelijk. Met ruim één miljoen euro kaspositie zitten ze wel goed, maar dat is zo gek niet als je eveneens de oprichter van Legio Lease bent. Echt veel leven zit er nog niet in het bedrijf, ze wachten nog op de uitkomst van de gesprekken die gevoerd zijn/ worden met de Belastingdienst.

Het blijkt dat ze ook nog niet de nodige vergunningen van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) in bezit hebben. Vanaf september hopen ze wel er echt tegenaan te kunnen. Een mooi vooruitzicht.

Wegens gebrek aan Islamitische bankieren in Nederland hebben de moslims altijd moeten uitwijken naar de gevestigde geldverstrekkers. Als Bilaa-Riba erin slaagt een betrouwbare instelling te worden dan voorspel ik ze een rooskleurige toekomst toe. Maar het word wel een harde noot om te kraken met de geschiedenis van Legiolease als ballast!

Mohamed Ajouaou zal er in ieder geval blij mee zijn. In zijn boek De Moslim die ik ben verteld hij dat er duizenden moslims zijn die gewetensbezwaren hebben tegen hypothecaire aankoop van hun huis. De gevolgen van het geloof op het huizenbezit remt hun integratie, en op wel op drie fronten: de binding met het land, de economische positie en de arbeidsparticipatie.

De oprichter. Geboren, getogen en woonachtig in die mooie stad achter de duinen. Altijd klaar voor een revolutie of gewoon een kopje thee. Typisch Faisal...

Lees andere stukken van Faisal