Voorpagina Algemeen, Maatschappelijk

“Als Ayaan hier blijft, dan ik ook”

Als we het hebben over Het Iraakse gezin weten we allemaal wie we bedoelen. Ja, het gezin dat netals Ayaan loog om in Nederland te blijven.

Sommigen vinden dit proces meten met twee maten en dat ze allebei weg moeten of moeten blijven. Anderen vinden weer dat beide zaken niet opgaan. Wel grappig dat het gezin verkeert in een situatie, waar Ayaan zich in bevond en die zij nu gebruikt als verdediging.

"Minister Verdonk moet van de Tweede Kamer binnen zes weken uitsluitsel geven hoe Hirsi Ali haar Nederlanderschap kan behouden dan wel opnieuw kan krijgen. Vorige week maandag 15 mei concludeerde de minister dat Hirsi Ali geacht wordt nooit Nederlandse te zijn geweest, omdat ze bij haar naturalisatie gelogen had over haar naam en leeftijd.

Hirsi Ali verdedigde zich vorige week door te verklaren dat ze een niet helemaal correcte naam en leeftijd had opgegeven – haar echte naam was Ayaan Hirsi Magan – uit angst dat de verre neef aan wie ze was uitgehuwelijkt en haar familie en clan haar zouden vinden. Hirsi denkt dat de brieven haar zullen ontlasten, omdat ze probeerde om veiligheidsredenen haar familie op een dwaalspoor te brengen."

(Trouw)

"Eind vorig jaar oordeelde de Hoge Raad dat de leden van het Iraakse gezin Abdullah (vader, moeder en zes kinderen) geen Nederlanders zijn. Ze hadden hun echte naam destijds verzwegen uit angst voor vervolging, maar daarom hebben ze formeel voor de Nederlandse overheid nooit bestaan.

(…)

Een van de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad is dat het gezin nu illegaal in Nederland is en zal worden uitgezet. Terug gaan naar Irak ligt het meest voor de hand, maar de familie Abdullah ziet niets in die optie: het gezin is namelijk niet zo maar uit Irak gevlucht. Hun kinderen zijn in Nederland opgegroeid, de twee jongste zijn zelfs hier geboren."

(Netwerk)

Tjah… allebei eruit?… allebei erin?… Hoor het verhaal van het Iraakse gezin vandaag in Netwerk.