Voorpagina Algemeen

Mladichen in Europa


Nu Mladic is opgepakt en de reacties van de ex-Joegoslaven gepeild worden, wordt men weer geconfronteerd met de schijnbare hopeloosheid van de Balkan. Onder Serviërs hoor je de verzuchting dat de Europese Unie nu wel weer iets nieuws zal verzinnen om Servië te beletten toe te treden. Op de vraag aan Bosnische moslims waarom zij niets te vieren hebben, is de reactie: “hoe kunnen we blij zijn dat Mladic is opgepakt terwijl de Servische schoolklassen vol zitten met nieuwe Mladicen”.

Hierbij is de associatie gemaakt met een wijze oplossing die aan Gandhi toegeschreven wordt. Een Hindoe merkte dat zijn verdriet alleen maar was toegenomen nadat hij uit wraak voor de dood van zijn kind een moslimkind had vermoord. Deze man kreeg van Gandhi de opdracht om een moslimweeskind te adopteren en als een goede moslim op te voeden. Een werkelijk gezonde voorwaarde voor toetreding van Servië tot de Europese Unie zou zijn dat de Serviërs erop toezien dat de Bosnische moslims zich gesteund door en gelukkig voelen met de Serviërs. Zoals bondskanselier Merkel onlangs zei: “Zoals het lot van Israël en Duitsland aan elkaar zijn verbonden, dient het lot van Servië verbonden te worden aan het voortbestaan en de veiligheid van Bosnië.”